MDVV Lidice


Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.

Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází pravidelně více než 25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 60-70 států, včetně tak vzdálených zemí jako jsou Čína, Japonsko, Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe.

Hlavní expozici aktuálního ročníku je možné navštívit každý rok od června do listopadu v Lidické galerii v Lidicích.

Více informací o MDVV »

Účast kurátorky MDVV Lidice v porotě 8th Biennial International Children’s and Young Adults’ Painting Competition Tehran – 2016

15. 11. 2016

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice se může každý rok pyšnit zastoupením více než 20 000 soutěžních dětských prací z více než 70 zemí, mezi nimiž nechybí ani práce od dětí z Íránu. Pravidelně jich přichází kolem 500, jednou dokonce zásilka obsahovala skoro 1000 prací. Děti z Íránu byly v soutěži vždy úspěšné a ceny byly vždy přes MZV ČR zasílány na ZÚ Teherán, který měl zájem uspořádat předávání cen v jeho režii. Do letošního roku se to zatím nepodařilo, neboť organizace Kanoon, která práce do Lidic zasílala, informovala ZÚ, že jde o děti z celého Íránu, nikoli jen z Teheránu a organizace předávání cen není v Teheránu tudíž možná.

Letošní rok se podařilo ceny několika oceněným dětem z Íránu přece jen předat.

Organizace Kanoon, která již desítky let zajišťuje na mnoha místech v Íránu dětem výtvarné vzdělání a zároveň vydává publikace pro děti a podporuje výtvarníky i pedagogy, založila před 16 lety výtvarnou soutěž pro děti Biennial International Children´s Art Competition Tehran.

Před několik lety se vedení Kanoonu rozhodlo zvát na porotu i porotce ze zahraničí a do letošního již 8. ročníku, ve kterém se na téma Voda a volný námět sešlo 5 318 ze 38 zemí včetně prací ze Slovenska a České republiky, byla pozvána Mgr. Ivonu Kasalická, kurátorka Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice organizovanou přísp. organizací MK ČR Památníkem Lidice.

Druhé kolo soutěže se konalo 7. 11. v hlavní budově Kanoonu v centru Teheránu a spolu s kurátorkou MDVV Lidice se ho zúčastnili i 4 porotci z Íránu – výtvarníci a pedagogové Zahra Absouran, Mamak Yahyapour, Nader Fatemi a bývalý ředitel Centra pro kulturní a výtvarné umění v Kanoonu p. Mahdi Mojtahed. Posuzovaným pracím udělila porota 99 zlatých, 132 stříbrných a 77 bronzových medailí, čestných uznání bylo uděleno 235. Porota také rozhodla, že všem zúčastněným bude zasláno Potvrzení o účasti. Součástí programu poroty byla prezentace Ivony Kasalické, které se zúčastnilo 40 pedagogů KANOONU a jeho zaměstnanců, a ve které seznámila více než 40 pedagogů a výtvarníků Kanoonu s historií Lidic, organizací Památník Lidice, historií MDVV Lidice a výtvarným vzděláváním dětí v ČR. Součástí prezentace bylo také promítnutí filmu o MDVV Lidice.

Po návrhu kurátorky setkat se a osobně předat ceny oceněným dětem ve 44. MDVV Lidice 2016 i Íránu, byl zorganizován přesun do 500 km vzdáleného města Kermanshah, který leží 120 km od hranic s Irákem a v  blízkosti s provincie Kurdistán. Právě z tohoto města bylo 7 dětí ze 14 oceněných dětí v MDVV Lidice 2016. Předávání cen proběhlo dne 9. 11. 2016 ve velmi slavnostní atmosféře jedné z budov Kanoonu, součástí bylo několik filmů a dětských tanečních představení. V závěru došlo k předání cen všem 7 oceněným dětem, mezi kterými byli i 3 medailisté. Ceny a dárky jim společně s kurátorkou předali nejvyšší představitelé Kanoonu v Kermanshahu i představitelé města a provincie. Ve stejný den proběhla druhá prezentace pro 16 pedagožek Kanoonu, která byla opět zaměřena na představení Lidic, PL, historie MDVV a českého výtvarného vzdělávání dětí.

Celkově byla služební cesta velmi úspěšná a byla velmi dobře přijata jak pedagogy, tak zástupci Kanoonu i z nejvyšších míst. Je dobře, že Památník Lidice a MDVV mohou tímto způsobem rozšiřovat znalosti o Lidicích, Památníku Lidice, MDVV Lidice i o českém výtvarném vzdělávání dětí a spolupracovat v oblasti dětského výtvarného umění i se zeměmi vzdálenějšími a pro českou kulturu spíše zatím neobjevenými. Íránští pedagogové, výtvarníci, umělci o tuto spolupráci velmi stojí a rádi by ji i nadále prohlubovali.


Výstava 44. ročníku MDVV Lidice 2016 otevřena, medaile českým dětem předány

5. 6. 2016

V úterý 31. 5. 2016 byly v Lidické galerii slavnostně předány medaile 57 nejlepším dětským výtvarníkům z ČR, 1 ze Slovenské republiky, 1 z Bulharska a 2 dětem a pedagožce z Indie. Právě indická škola Young Envoys International z Hyderabadu získala společně se Základní školou Sedmikráska z  Rožnova pod Radhoštěm nejvyšší ocenění výstavy - Cenu poroty.

Ceny předávali medailistům  ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, náměstek MK ČR Vlastimil Ouroda, náměstkyně MZV Ivana Červenková, tajemník České komise pro UNESCO Karel Komárek, programová koordinátorka Českých center Ljuba Svobodová a předseda poroty výstavy Josef Zedník. Ceny pro vítěze hlasování na internetovém webu Alík a šek 10 000 kč pro ZŠ Sedmikráska z Rožnova pod Radhoštěm předala na pódiu ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis. Přítomni byli i velvyslanci a zástupci 21 ambasád v ČR.

O zahájení slavnostního ceremoniálu se postaral dětský sbor Čínské mezinárodní školy v Praze a Karel Vencour, který slavnostní chvíli doprovodil fanfárami.

Expozice 44. ročníku výstavy bude k vidění v 1. patře Lidické galerie do 30. 11. 2016.

Otevřeno každý den od 10 do 18 hodin, v listopadu do 16 hodin, včetně svátků a víkendů.

Jak se k nám dostanete: v Praze metrem trasou A na stanici metra Nádraží Veleslavín a dále meziměstským autobusem č. 56 (na křižovatku u muzea Památníku Lidice - cca 10 minut vzdálené od Lidické galerie), nebo autobusem č. 22 (zastávka Lidice, obecní úřad, staví přímo před Lidickou galerií v centru obce).

Fotografie z vernisáže a předávání cen najdete v sekci Předávání ocenění.


Nabídka edukativních programů pro školy

28. 5. 2016

Přiďte zažít výstavu 44. MDVV Lidice aktivním způsobem a vyberte si z nabídky našich edukativních programů pro MŠ i oba stupně ZŠ (ZUŠ). Objednávat se můžete od 13. 6.

Více o programech


Výsledky 44. ročníku soutěže zveřejněny!

6. 5. 2016

Od 5. 5. o 5 dní dříve, než je oficiálně uváděno, jsou zveřejněny výsledky 44. ročníku MDVV Lidice 2016. Všem oceněným gratulujeme, je to opravdu velký úspěch. Medaile budou individuálním českým medailistům a zástupcům zahraniční školy oceněné Cenou poroty předány osobně v úterý 31. 5. 2016 v 11 hodin v zahradě Lidické galerie, pozvání jim bude zasláno v pondělí 9. 5. 2016 do školy, za kterou se zúčastnili.

S radostí oznamujeme, že jsme opět navázali spolupráci s dětským webem Alík, na kterém budou od 10. 5. do 27. 5. 2016 soutěžit medailové práce o Dětskou cenu webu Alík (5 kategorií - malba a kresba 4-7 let, 8-11, 12-15, fotografie a prostorové práce. Hlasujte na: http://alik.idnes.cz/alik-alikoviny.asp.

Prosíme všechny oceněné a jejich pedagogy, aby zkontrolovali, zda jsou jména oceněných dětí (i škol) správně napsána a nejpozději do 12. 5. 2016 zaslali případné opravy na kasalicka@lidice-memorial.cz. Jen tak se podaří vytisknout jména na diplomy správně.

Všem oceněným ještě jednou gratulujeme a všechny (i ty neoceněné) zveme na slavnostní otevření výstavy.

kurátorka výstavy Ivona Kasalická


V Lidicích zasedá Mezinárodní porota, jejímž členem je i známý fotograf Robert Vano

30. 3. 2016

Od čtvrtka 31. 3. do soboty 2. 4. 2016 bude v Lidické galerii v Lidicích  zasedat mezinárodní porota 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. V tomto již druhém kole letošní poroty budou její členové udělovat čestná uznání a těm nejlepším medaile. Letošní ročník s tématem Škola? Vzdělání! letos obeslalo přes 17 000 dětí z více než 1 400 škol ze 77 zemí světa. Je zajímavostí, že se letos do soutěže zapojilo mnoho nových zemí - k těm, které se účastní soutěže každoročně, jako je například Indie, Thajsko, Venezuela nebo Srí Lanka, nově přibyly práce od dětí z Lucemburska, Chile, Kypru, Palau, Senegalu nebo Tádžikistánu. Tento úspěch a rozšíření soutěže je z velké části výsledek výborné spolupráce se zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, které soutěž propagují a oceněným dětem každý rok osobně předávají jejich ceny.

Novým členem poroty, který bude v letošním ročníku hodnotit nejen fotografie, ale i další výtvarné práce jako jsou malby, kresby, grafiky, práce z keramiky a dalších materiálů, bude i známý fotograf Robert Vano. Připojí se k němu porotci nejen z České republiky, ale i Belgie, Hongkongu, Lotyšska a USA.

Všechny oceněné práce budou vystaveny od 31. května do konce listopadu 2016 v 1. patře Lidické galerie, vernisáž výstavy spolu s předáním medailí českým vítězům a vybraným zahraničním medailistům proběhne 31. 5. 2016 od 11 hodin v zahradě Lidické galerie.

Další fotografie z 1. i 2. kola poroty najdete zde.


Archiv aktualit »

Pozvání k účasti - MDVV 2017

Pozvání dětí k účasti ve 45. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2017 70. Výročí UNESCO

Sponzoři

Partneři