MDVV Lidice


Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.

Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází pravidelně více než 25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 60-70 států, včetně tak vzdálených zemí jako jsou Čína, Japonsko, Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe.

Hlavní expozici aktuálního ročníku je možné navštívit každý rok od června do listopadu v Lidické galerii v Lidicích.

Více informací o MDVV »

Svozy výtvarných prací do 46. ročníku - Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018

5. 2. 2018

Také letos budou probíhat svozy prostorových (i plošných prací). Konkrétně v těchto třech termínech:

  • 26. února – oblast Jižní Čechy (Písek, České Budějovice, Strakonice)
  • 27. února – oblast Severní a Jižní Morava (Olomouc a Brno)
  • 28. února – oblast Severní Čechy (Most)

Systém odevzdání prací na svozovém místě je stejný jako loni: práce označené štítkem a splňující podmínky (viz níže) můžete předat na svozovém místě po předchozí domluvě s danou kontaktní osobou. To je možné učinit již před termínem svozu. Pokud budete chtít práce předat v konkrétní svozový den (a současně si i vyzvednout navrácené práce loňské), je potřeba toto domluvit přímo s kurátorem MDVV (Jiří Mottl mottl@lidice-memorial.cz +420 736 642 318).

Svozové oblasti

26. února, oblast Jižní Čechy (konkrétní uvedené časy svozu jsou pouze orientační a budou upřesněny)

  • Písek (9:30) - ZUŠ O. Ševčíka, Nádražní 1032, kontakt: Lenka Termanová, pedagog ZUŠ, tel. 602 830 436, e-mail: termannova@seznam.cz
  • Strakonice (10:45) - ZUŠ, Kochana z Prachové 263, kontakt: Ivana Schwarzová, pedagog ZUŠ, tel. 777 646 838, e-mail: kochanka-zus-strakonice@cmail.cz
  • České Budějovice (13:30) - Dětské centrum ARPIDA, U Hvízdala 9, kontakt: Marek Wohlgemuth, ředitel DC Arpida, tel. 602 963 856, 385 777 013, e-mail: reditel@arpida.cz
 

27. února, oblast Severní a Jižní Morava (konkrétní uvedené časy svozu jsou pouze orientační a budou upřesněny)

  • Olomouc (9:00) - ZUŠ M. Stibora, Pionýrská ul. 4/474, kontakt: Zuzana Hrubošová, ředitelka ZUŠ Olomouc, tel. 774 480 656, e-mail: info@zusmsol.cz
  • Brno (13:00) - Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, Kristenova 27. Předávky spíše v odpoledních hodinách po domluvě s: Petr Kunčík, +420 724 975 791, e-mail: mrart@email.cz
 

28. února, oblast Severní Čechy (konkrétní uvedené časy svozu jsou pouze orientační a budou upřesněny)

Podmínky převzetí prací

Před předáním práce prosím zkontrolujte, že splňuje kritéria pro přijetí a je k ní přiložena řádně vyplněná Přihláška a práce jsou označeny Štítkem. Zmiňované dokumenty a veškeré soutěžní podmínky naleznete na https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/vyzva/

Práce bez těchto kompletních údajů, nebo ty, které neodpovídají zadání, bohužel nebudeme moci přijmout. Děkujeme za pochopení a přejeme hodně úspěchů při účasti v letošním ročníku MDVV – Děti pro Lidice.


Představení nového kurátora

5. 2. 2018

Vážení příznivci Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice,

rád bych se Vám touto cestou představil - jmenuji se Jiří Mottl a jsem současným kurátorem. S radostí a respektem jsem po paní Ivoně Kasalické převzal práci na tomto krásném projektu, jehož přesah a hloubka má v současném světě velký význam. Děkuji Vám všem, kteří jste se dosud spolupodíleli na vytváření prostoru pro dětskou imaginaci a sny, na tomto místě, kde se mohou setkávat nejrůznější kultury, kde neexistují hranice a omezení. Těším se na nové impulzy a inspiraci, kterou nám všem jistě přinese současný ročník MDVV Lidice 2018 i ročníky příští; těším se na osobní setkání s Vámi a hlavně s výtvarnými pracemi dětí.


Mgr. Jiří Mottl

Kurátor

Děti pro Lidice - Mezinárodní dětská výtvarná výstava


Poděkování za spolupráci

23. 12. 2017

Vážení přátelé,

dovolte  mi, abych Vám všem poděkovala za nádherných 10 let spolupráce v Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice. Ke konci roku 2017 odcházím z mé pozice v Památníku Lidice.

Můj mail nebude od nového roku 2018 funkční, pro korespondenci spojenou s MDVV použijte children@lidice-memorial.cz, případně kontakt na nového kurátora, až bude přijat.

Ivona Kasalická


Výstava 45. ročníku MDVV Lidice 2017 otevřena, medaile českým dětem předány

26. 6. 2017

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 byly v Lidické galerii slavnostně předány medaile nejlepším dětským výtvarníkům z ČR, 1 ze Slovenské republiky, 3 z Běloruska a 2 studentům, ředitelce školy a výtvarníkovi oceněné školy z Ruska. Právě ruská škola z Moskvy GBOUSchool No.  1955 získala společně se Základní uměleckou školou Nové Město pod Smrkem nejvyšší ocenění výstavy - Cenu poroty.

Ceny předávali medailistům senátor Jiří Dienstbier, náměstkyně pro řízení sekce Úřad ministerstva MZV ČR Ivana Červenková, vedoucí oddělení sekce UNESCO odboru mezinárodních vztahů MK ČR Mgr. Dita Limová, ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT ČR Jaroslav Faltýn, Mgr. Monika Koblerová, pověřená řízením Českých center, místostarosta obce Lidice Tomáš Skála a předseda poroty výstavy Josef Zedník. Cenu pro školu oceněnou Cenou poroty pro ČR ve formě šeku na 10 000 kč pro ZUŠ Nově Město pod Smrkem předala na pódiu ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis. Přítomni byli i velvyslanci a zástupci 23 ambasád v ČR.

O zahájení slavnostního ceremoniálu se postaral dětský sbor Mezinárodní školy Praha a žesťový soubor ze ZUŠ Marie Podvalové z Prahy 9 Čakovic.

Expozice 45. ročníku výstavy bude k vidění v 1. patře Lidické galerie do 30. 11. 2017.

Otevřeno každý den od 9 do 17 hodin, v listopadu do 16 hodin, včetně svátků a víkendů.

Jak se k nám dostanete: v Praze metrem trasou A na stanici metra Nádraží Veleslavín a dále meziměstským autobusem č. 56 (na křižovatku u muzea Památníku Lidice - cca 10 minut vzdálené od Lidické galerie), nebo autobusem č. 22 (zastávka Lidice, obecní úřad, staví přímo před Lidickou galerií v centru obce).

Fotografie z vernisáže a předávání cen najdete v sekci VERNISÁŽ​.


Změna termínu vernisáže

12. 4. 2017

Vernisáž 45. MDVV Lidice 2017 se přesouvá oproti původnímu termínu na čtvrtek 1. 6. 2017. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.


Archiv aktualit »

Pozvání k účasti - MDVV 2018

Pozvání dětí k účasti ve 46. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018 70. Výročí UNESCO

Sponzoři

Partneři