MDVV Lidice


Ročník 45

Pravidla pro 45. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2017 (MDVV)

S přihlédnutím k platnému statutu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ze dne 1. 11. 2012 a jeho ustanovením k pořádání této výstavy, vydává vyhlašovatel k zabezpečení a docílení obsahového zaměření statutu, jako základního dokumentu k organizaci a zabezpečení předmětného projektu, níže uvedená pravidla:

  1. Termín vyhlášení 45. ročníku MDVV Lidice 2017: 31. 5. 2016.
  2. Termín uzávěrky přijímání prací: 28. 2. 2017. Práce zasílané poštou musí mít datum poštovního razítka nejpozději 28. února 2017, ale fyzicky musí být doručeny do Lidic nejpozději do 15. 3. 2017. Soutěžící se musí při odesílání ujistit, že pošta je schopna do tohoto data zásilku do Lidic doručit. Po domluvě je možné práce doručit do Lidické galerie osobně a to do 28. 2. 2017.
  3. Vyhlašovatel je oprávněn za níže uvedených podmínek uhradit zahraničním vítězům s doprovodem oceněným Cenou poroty MDVV 2017 pro zahraničí cestovné na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 45. ročníku MDVV Lidice 2017 v Lidické galerii takto:

 a)  úhrada nákladů do 500 km: vlakem, autobusem, autem nebo hromadnou dopravou,

 b)  úhrada nákladů nad 500 km: vlakem, autobusem, autem, hromadnou dopravou nebo letecky z nejbližšího mezinárodního letiště vůči místu bydliště vítěze do Prahy a zpět.

Českým i zahraničním členům poroty je během práce v obou kolech poroty poskytnuto ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu, zahraničním porotcům je hrazeno stravné a všem je zajištěn drobný kulturní program.

Českým medailistům s doprovodem pozvaným na vernisáž výstavy s předáním ocenění, kteří jsou ze vzdálených míst ČR, je poskytováno ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu.

Oceněným českým i zahraničním vybraným vítězům s doprovodem, kteří jsou oceněni Cenou poroty pro ČR a zahraničí, je během jejich pobytu poskytnuto ubytování v Lidické galerii, stravné a vstupy do kulturních památek zdarma.

  1. Termín zasedání odborné poroty: 1. kolo 23. – 25. 3. 2017, 2. kolo 30. 3. - 1. 4. 2017.
  2. Termín oznámení výsledků 45. ročníku MDVV 2017 na webových stránkách výstavy www.mdvv-lidice.cz: nejpozději 10. 5. 2017.
  3. Termín vernisáže s předáváním ocenění medailistům z ČR a oceněným Cenou poroty pro ČR i zahraničí: 30. května 2017.
  4. Termín konání hlavní expozice v Lidické galerii: 31. 5. 30. 11. 2017.
  5. Termín deinstalace 45. MDVV Lidice 2017: 1.-2. 12. 2017.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 2. 12. 2016.

V Lidicích dne 2. 12. 2016

JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice