MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Aktuality 2014

Aktuality 2014

Účast v porotě 2. Mezinárodní soutěži dětské tvorby v Hong Kongu

27. 1. 2014

Od 13. – 19. 1. 2014 měli kurátorka Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice Ivona Kasalická a předseda poroty MDVV Lidice Josef Zedník možnost zúčastnit se poroty již 2. ročníku Mezinárodní soutěže dětské tvorby v Hong Kongu. Tato soutěž má dvě kola - v prvním kole jsou práce oceňovány podle věkových kategorií 4 – 8, 9 – 12, 13 – 18, v každé kategorii bylo uděleno 10 zlatých, 20 stříbrných a 30 bronzových medailí, 100 čestných uznání a 100 certifikátů účasti.

České děti, které se výstavy v hojném počtu zúčastnily, měly ve všech kategoriích obrovský úspěch, byly oceněné medailemi i čestnými uznáními a jejich práce byly obdivovány všemi členy poroty, kteří pocházeli z různých zemí – Rusko, Ukrajina, Finsko, USA, Makedonie a Čína.
V nejvyšší věkové kategorii bylo v závěru poroty vybráno 20 nejlepších škol, které budou pozvány v srpnu letošního roku do Hong Kongu, aby se zúčastnily druhého kola soutěže – tzv. on site painting. V obrovské konkurenci se opět potvrdil úspěšný vzdělávací systém českých základních uměleckých škol, neboť 2 ze 20 škol jsou z České republiky. Do Hong Kongu budou tak pozvány 3 děti s pedagogem ze Základní umělecké školy Strakonice a ze Základní umělecké školy Otakara Ševčíka Písek.

Děti, kterým musí být více než 12 let, poletí na týden do Hong Kongu, kde budou přímo v centru Hong Kongu malovat architekturu a život tohoto obrovského města, budou mít možnost se potkat se studenty a učiteli dalších vybraných škol z celého světa – z Ruska, Ukrajiny, Indie, Thajska, Hong Kongu, Bulharska či Rumunska. Nesmím však zapomenout ani na Slovensko, které bylo rovněž úspěšné – do druhého kola postoupila Soukromá ZUŠ Prokofjevova Bratislava.

Výborné výtvarné vzdělání českých a slovenských děti se ukazuje i v Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice, která je jednou z největších a nejstarších na celém světě. V této unikátní soutěži, která existuje již 41 let, se každoročně schází přes 25 000 prací z více než 60 zemí světa. Práce českých dětí jsou v soutěži vysoce hodnoceny a lidická porota, rovněž složená ze zástupců různých zemí, jejich práce obdivuje. Tato porota se sejde v Lidicích již za pár týdnů, aby opět posoudila práce dětí z celého světa. Přejeme hodně úspěchů.

Kurátorka MDVV Lidice a vedoucí Lidické galerie Ivona Kasalická


Svozy prostorových exponátů do 42. ročníku výstavy

4. 2. 2014

Ve dnech 3., 4. a 5. 3. 2014 se konají svozy prostorových exponátů do 42. ročníku MDVV Lidice 2014 a to z oblasti Severních Čech, Jižních Čech a Moravy.

Pokud splňujete podmínky soutěže a rádi byste do výstavy zaslali prostorové exponáty (keramika, sklo, objemné exponáty z papíru aj.), které by se mohly při zaslání poštou poškodit, můžete využít svozů. Stejnou cestou Vám tyto prostorové práce následující rok (po skončení výstavy) můžeme vrátit.

Upozorňujeme na podmínky velikosti a váhy prostorových exponátů – jednotlivé práce nesmí být větší než 120 cm x 120 cm a těžší než 10 kg.

Práce můžete předat kurátorce výstavy na určeném místě dle rozpisu, případně je možno po domluvě s kontaktní osobou školy je přivézt předem. Zároveň také kontaktujte kurátorku výstavy Ivonu Kasalickou na tel. 736 642 318 nebo mailu kasalicka@lidice-memorial.cz.

Severní Čechy
3. 3. 2014

Most, ZUŠ, Moskevská 13, kontakt: Romana Pavlíčková, ředitelka ZUŠ Most, mail: ZUSMost@iol.cz.

Jižní Čechy
4. 3. 2014

  • 11:00 - České Budějovice, Dětské cenrum ARPIDA, U Hvízdala 9, kontakt: Marek Wohlgemuth, ředitel DC Arpida, mail info@arpida.cz.
  • 13:00 – Strakonice, ZUŠ, Kochana z Prachové 263, kontakt: Ivana Schwarzová, pedagog ZUŠ, mail: kochanka-zus-strakonice@cmail.cz.
  • 16:00 – Blatná, ZUŠ, ul. J. Koubka 4, kontakt: zus@blatna.net.

Morava
5. 3. 2014

  • 12:00 – Olomouc, ZUŠ M. Stibora, Pionýrská ul. 4/474, kontakt: Zuzana Hrubošová, ředitelka ZUŠ Olomouc, mail: info@zusmsol.cz.

Proběhlo 1. a 2. kolo poroty

28. 3. 2014

Ve dnech 27. - 29. 3. a 3. - 5. 4. 2014  proběhla 2 kola poroty, ve kterých porotci prohlédli všechny soutěžní práce a ocenili ty nejlepší čestným uznáním a medailiemi.

Více o porotě a porotcích zde.


Výstava MDVV v US centru v Praze

29. 4. 2014

V pondělí 5. 5. 2014 v 17 hodin bude otevřena Putovní průřezová výstava MDVV 1999 - 2009 společně s oceněným obrázky dětí z USA z let 2006 - 2013. Výstava bude v US centru otevřená do 16. 6. 2014, přistupná bude denně v odpoledních hodinách, nebo dle domluvy.

Adresa: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1.


Výsledky 42. ročníku soutěže zveřejněny!

6. 5. 2014

Můžete se podívat na výsledky 42. ročníku MDVV Lidice 2014 a fotografie oceněných exponátů - letos nově úplně všech, nikoli jen některých.

Individuální medailisté z České republiky a zástupci Fotostudia MIG z Doněcka z Ukrajiny - školy oceněné Cenou poroty MDVV LIdice 2014, budou v brzké době pozváni osobním dopisem na vernisáž výstavy 28. 5. 2014, kde si převezmou medaili z rukou zástupců ministerstev, které soutěž zaštiťují.

Zároveň upozorňujeme na možnost hlasovat o nejlepší medailovou práci z ČR na www.alik.cz.


Pozvání na vernisáž 42. MDVV Lidice 2014

14. 5. 2014

Srdečně Vás zveme na vernisáž 42. MDVV Lidice 2014, která se bude konat ve středu  28. 5. 2014 od 11 hodin v zahradě Lidické galerie. 

V tento den předají zástupci ministerstev a organizací, které výstavu zaštiťují, ocenění dětem z České republiky, které získaly v letošním ročníku Individuální medaili. Ocenění si přijedou převzít i zástupci zahraniční školy oceněné Cenou poroty - Photostudio MIG z Doněcka.

Budeme rádi, když přijmete naše pozvání a z důvodu lepší organizace akce nám svou účast potvrdíte na: kasalicka@lidice-memorial.cz. 

Těšíme se na Vás!


Výstava 42. ročníku MDVV Lidice 2014 otevřena, medaile českým dětem předány

2. 6. 2014

Ve středu 28. 5. 2014 byly v Lidické galerii slavnostně předány medaile 56 nejlepším dětským výtvarníkům z ČR, 2 dětem ze Slovenské republiky a pedagožce z Ukrajinského Photostudia MIG Doněck z Ukrajiny. Tato škola získala společně se Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose z Prostějova nejvyšší ocenění výstavy - Cenu poroty.

Ceny předával medailistům místopředseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dientsbier, ředitel Odboru Muzeí a galerií Ministerstva kultury Pavel Hlubuček, vrchní ředitelka analyticko-komunikační sekce Ministerstva zahraničních věcí ČR Kristina Larischová, tajemník České komise pro UNESCO Karel Komárek, ředitelka pro program a komunikaci Českých center Monika Koblerová, předseda poroty výstavy Josef Zedník, rada ukrajinské ambasády Mikhail Kovbasa a nový partner výstavy ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis. Přítomni byli i velvyslanci a zástupci 24 ambasád v ČR.

O zahájení slavnostního ceremoniálu se postaraly ukrajinské děti z pěveckého souboru Džerelo.

Fotografie ze slavostní otevření výstvavy si můžete prohlédnout zde.

Expozice 42. ročníku výstavy bude k vidění v 1. patře Lidické galerie do 31. 10. 2014.


Odeslání ocenění pro ČR, SR a zahraničí

7. 6. 2014

Ocenění pro české děti a školy byla odeslána poštou 30. 5. a 2. 6. 2014, ocenění pro Slovensko bylo odesláno 16. 6. 2014 ze ZÚ Bratislava. Ocenění pro zahraničí bude v průběhu měsíce srpna předáno na Ministerstvo zahraničních věcí ČR v Praze, Loretánské náměstí (balíková výpravna), odkud budou zásilky postupně zasílány do příslušných zemí – služebními automobily jednotlivých ZÚ (Evropa) či leteckými kargy (vzdálenější destinace). Doufáme, že se všechna ocenění dostanou do potřebné destinace do konce roku 2014.

Kdy a jak budou předány diplomy oceněným dětem v zahraničí záleží na zvyklostech ZÚ ČR v jednotlivých zemích - v mnoha destinacích jsou děti během podzimu 2014 pozvány k slavnostnímu převzetí diplomů v prostorách ZÚ ČR, případně velvyslanec, či zástupce ZÚ ČR navštíví oceněné děti a školy při své služební cestě osobně. V případně větších vzdáleností jsou diplomy rozesílány poštou.


Expozice 42. ročníku MDVV Lidice 2014

15. 7. 2014

Přijďte se podívat na expozici 42. ročníku MDVV Lidice 2014! Od 29. 5. do 31. 10. 2014 v 1. patře Lidické galerie v Lidicích. Otevřeno denně od 10:00 do 18:00 hodin. Vystaveno přes 1 500 vítězných prací od dětí ze 69 zemí světa. Kreativní koutek pro děti, doprovodné programy.

Vstupné do Lidické galerie platí i pro vstup do Muzea Památníku Lidice, vzdáleného 600 m od budovy galerie.


Programy pro školy MDVV Lidice v září a říjnu 2014

6. 8. 2014

Lidická galerie připravila na září a říjen doprovodné programy k Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2014.

V přiloženém dokumentu najdete zajímavé doprovodné programy pro mateřské školy (Když jsem já sloužil...), 1. stupeň ZŠ (Chválím tě země má...+ dílna) a 2. stupeň ZŠ, SŠ a školy s uměleckým zaměřením (Lidice žijí v obrazech), které děti tvořivou formou seznámí s výstavou dětských prací.

Objednávky:

Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem.

• Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem.
• Objednávky přijímáme na adrese: rezkova@lidice-memorial.cz

V případě dotazu kontaktujte MgA. Kateřinu Oplatkovou Rezkovou na tel.: 312 253 702, 739 690 566 nebo na adrese rezkova@lidice-memorial.cz


Dětské práce v Nostickém paláci v Praze

13. 11. 2014

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v 15:30 byla v konírně Nostického paláce za účasti ministra kultury Daniela Hermana, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dientsbiera, velvyslanců Arménie, Indie, Íránu, Korejské republiky, Malajsie, Pakistánu a Thajska a zástupců velvyslanectví Běloruska, Brazílie, Chorvatska, Indonézie, Mexika,  Polska, Srbska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny a Vietnamu a dalších významných politických i kulturních osobností České republiky, jakož i samotných dětí a jejich pedagogů, otevřena MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE 2010-2014.

Vernisáž svým projevem zahájil ministr kultury Daniel Herman a ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl. Poté vystoupily s představením A pak se to stalo děti z dramatického kroužku Památníku Lidice PidiLidi a poté kurátorka výstavy Ivona Kasalická poté přiblížila význam MDVV Lidice a poděkovala všem spolupracovníkům, porotcům, sponzorům a především dětem, jejichž práce jsou na výstavě vystaveny. Na závěr byl slavnostně pokřtěn Průřezový katalog MDVV Lidice 2010-2014, který vydává za přispění MK ČR Památník Lidice a ve kterém je představeno přes 180 oceněných prací od dětí ze 42 zemí a kalendář na rok 2015 s tematikou oceněných prací z posledního ročníku výstavy. Přípitek pronesl ministr kultury Daniel Herman, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dientsbier, ředitel PL Milouš Červencl, předseda odborné poroty Josef Zedník a ředitel Agentury Whynot David Havlík.

Výstava bude v Nostickém paláci volně přístupná až do 23. ledna 2015, každý den od 10 do 16 hodin, mimo víkendy. Přijďte se podívat na výjimečné dětské práce oceněné v posledních 5 letech výstavy (2010-2014) a také na dětské obrázky s vánoční tematikou. Zastoupeno je 36 zemí včetně České republiky.

Fotografie z této akce najdete zde.


Kalendář na rok 2015 s obrázky MDVV 2014

13. 11. 2014

V recepci Lidické galerie a muzea Památníku Lidice si již nyní můžete zakoupit kalednář na rok 2015, ve kterém Vás budou po celý rok provázet oceněné dětské práce z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2014. Neváhejte, výtisků je omezeně a cena je příjemná 130 kč. Možno zaslat i na dobírku.

V případě zájmu pište na: kasalicka@lidice-memorial.cz.


© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus