MDVV Lidice


Vernisáž

Pozvánka na vernisáž

Děti pro Lidice

46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE 2018

V roce 2018 došlo k domluvě spolupráce mezi Památníkem Lidice a Národním zemědělským muzeem a výstava bude probíhat současně na dvou místech. Zhruba 1 000 oceněných prací bude vystaveno v Lidicích a přibližně 200 prací pak v Národním zemědělském muzeu. S tím souvisí i dva termíny vernisáže, které se uskuteční následovně:

  • 31. května 2018, Lidická galerie (hlavní vernisáž - zde si dětští výtvarníci slavnostně převezmou medaili od zástupců ministerstev, která převzala nad soutěží záštitu).
  • 1. června 2018, Národní zemědělské muzeum (doprovodná vernisáž, kde děti přivítají zástupci NZM, bude pro ně zajiště prohlídka expozice rybářství, která skvěle koresponduje se tématem letošního ročníku MDVV Lidice - Voda).

Program vernisáže v Lidické galerii 31. května 2018

7:30  - 8:30 registrace medailistů v Lidické galerii

9:00 – 9:30 nácvik předávání cen v zahradě (pouze medailisté)

9:00  zábavný program pro děti v zahradě Lidické galerie:

  • výtvarná dílna
  • divadlo Studna
  • tématické hry
  • projížďky kočárem taženým koňmi
  • půjčovna koloběžek Yedoo

11:00 Slavnostní předávání ocenění medailistům z České republiky i pozvaným zahraničním oceněným v zahradě Lidické galerie. Vystoupí Dětský sbor International School of Prague a žesťový soubor ze ZUŠ Marie Podvalové Praha 9-Čakovice

13:30 otevření 46. ročníku výstavy a její prohlídka

15:00 Autobus pro zájemce (nutno rezervovat) do Národního zemědělského muzea, kde je zajištěn volný vstup a otevřeno do 17:00. V NZM nebude probíhat další vernisáž - pouze prohlídka prací. Vernisáž pro NZM je až o den později - 1. června - popsána níže.

Vstup na vernisáž volný.

Svou účast prosím potvrďte do 29. 5. 2018 na tel. +420 736 642 318, nebo na children@lidice-memorial.cz

Vstup na vernisáž volný.

Program vernisáže v Národním zemědělském muzeu 1. června 2018

11:00 Slavnostní zahájení výstavy s účastí oceněných medailistů z České republiky a pozvaných zahraničních oceněných. Vystoupí žesťový soubor ze ZUŠ Marie Podvalové Praha 9-Čakovice.

Volný vstup, prohlídka prostor a střešní terasy muzea.

Svou účast prosím potvrďte do 29. 5. 2018 na tel. +420 736 642 318, nebo na children@lidice-memorial.cz

Vstup na vernisáž volný.