MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 37

Ročník 37

Vážení přátelé,

v souvislosti s vyhlášením roku 2009 rokem astronomie navrhla světová organizace UNESCO věnovat 37. ročník MDVV Lidice 2009 tématu vztahujícímu se k pojmu VESMÍR. Děti se mohly nechat inspirovat mnoha podtématy – „objevování vesmíru“, „jak se poletí ke hvězdám“, „co je asi na jiných planetách“, „nebe a hvězdy nad mou zemí“, „jak vypadá hvězdář“.

Do 37. ročníku jsme obdrželi přes 21 000 výtvarných prací od dětí z 53 zemí, nejvíce prací přišlo z Turecka (2 537 prací) a ze Srbska (2 026 prací). Je potěšitelné, že se v tomto roce díky intenzivnější propagaci zapojilo do výstavy daleko více škol z České republiky (399 oproti loňským 137) i Slovenské republiky (71 oproti loňským 22), ze zahraničí navíc na výstavu doputovaly exponáty ze zemí, které se v posledních letech soutěže nezúčastňovaly např. z Itálie, Mexika, Německa, Norska, Rakouska, Španělska či Afghánistánu.

Stejně jako v předchozích ročnících bylo zajímavé u výtvarných prací porovnávat provedení, propracovanost, dětskou invenci a vklad dítěte, či dětského kolektivu. Většina zaslaných prací z kategorie malba, kresba, grafika a fotografie znázorňovala dětské představy o vesmíru a mimozemských civilizacích, opakovaly se náměty plné planet Sluneční soustavy, souhvězdí, raket, hvězdářů i kosmonautů. České školy měly oproti dětem ze zahraničí možnost obeslat výstavu prostorovými i keramickými pracemi představujícími letos skupiny roztodivných mimozemšťanů, vesmírných dopravních prostředků, či modelů pohybujících se planet Sluneční soustavy. Dalším typem kolektivní práce dětí se letos opět staly školní projekty, jejichž výstupem je prezentace tvořivé činnosti dětí. Záznamy z některých projektů např. práce se sněhem a vytváření ledových soch (Music School Staicele, Lotyšsko), vesmírná hostina (Primary school Poljčane, Slovinsko) nebo vesmírná svatba (ZUŠ Prostějov ČR) obohatily letošní soutěžní práce.

Počet zaslaných prací:

Kategorie ČR SR Zahraničí Celkem
Malba, kresba, grafika 5558 1180 13851 20589
Keramika 299 8 43 350
Fotografie 139 15 186 340
Kombinovaná technika 289 9 154 452
Celkem 6285 1212 14234 21731

Z došlého počtu 21 731 exponátů z 53 zemí udělila porota 1467 ocenění. Dětem ze zahraničí bylo uděleno 593 ocenění, z toho 48 individuálních medailí a 18 medailí školám za jejich kolekce mimořádně kvalitních výtvarných prací. Nejvíce jich získaly děti z Bulharska, Litvy, Lotyška a Rumunska. Porotu také zaujaly obrázky od dětí z Thajska, Indonésie, Filipín, Japonska, Peru a Mexika, které se každým rokem stávají vyhledávaným zpestřením výstavy.

České školy získaly celkem 729 ocenění, z toho bylo uděleno 48 individuálních medailí a 32 medailí školám za kolekce. Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Kolín, ZUŠ Strakonice, ZUŠ Most, ZUŠ Plzeň a z Domu dětí a mládeže Ulita z Prahy. Cena poroty byla letos udělena již zmiňované ZUŠ Kolín za výjimečnou kolekci prací maleb, kreseb a grafik. Slovenské školy letos získaly 145 ocenění, z toho 8 samostatných medailí a 8 medailí pro školy. Nejúspěšnější byly děti ze ZUŠ Spišská Belá, ZUŠ Žilina – Gaštanová a ZUŠ Prešov.

Vyvrcholením 37. ročníku se stala výstava vítězných prací, jejíž slavnostní zahájení se uskutečnilo 27. května 2009 v Lidické galerii v Lidicích za účasti mnohých velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky, včetně prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka. Program vernisáže tentokrát zpestřily dílny Národního technického muzea a besedy o vesmíru. Na vernisáž byli již tradičně pozváni také medailisté ze zahraničí - letos do Lidic přijela 8letá dívka Ioana Bianca Anton ze školy Vasila Conta z Iasi v Rumunsku a 6letá Frederika Krompaská ze ZUŠ Spišská Belá ze Slovenské republiky.

V Lidicích bude výstava otevřena do 1. listopadu 2009, v menším rozsahu bude následně k vidění i na dalších místech České republiky – v Galerii ZUŠ Most, v NKP Ležáky, v Muzeu řemesel a stavitelství v Drnovicích, v Techmanii Plzeň a třeba i na tak exotickém místě, jako je vesnička Lidice ve vzdálené Brazílii. Na všechna místa jste srdečně zváni.

 

Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice
Květen 2009

Pravidla pro 37. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2009

S přihlédnutím k novému platnému statutu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ze dne 26. 9. 2006 a jeho ustanovením k pořádání této výstavy, vydává vyhlašovatel k zabezpečení a docílení obsahového zaměření statutu, jako základního dokumentu k organizaci a zabezpečení předmětného projektu, níže uvedená pravidla (podmínky).

 1. Termín vyhlášení projektu 37. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2009 (dále jen MDVV Lidice): květen 2008.
 2. Termín uzávěrky přijímání výtvarných prací: 15. březen 2009.
 3. Návrh rozpočtu MDVV Lidice 2009:
  do termínu předložení návrhu rozpočtu na rok 2009 zřizovateli, tj. Ministerstvu kultury ČR podle jeho dispozic, vyhlašovatel je oprávněn, v případě potřeby, za níže uvedených podmínek uhradit vybraným zahraničním dětským vítězům s doprovodem (tj. jedna dospělá osoba) výdaje na cestovné na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže stávajícího ročníku MDVV Lidice v Lidické galerii takto:

  1. úhrada nákladů do 500 km: vlakem, autobusem, autem nebo hromadnou dopravou,
  2. úhrada nákladů nad 500 km: vlakem, autobusem, autem, hromadnou dopravou nebo letecky z nejbližšího mezinárodního letiště vůči místu bydliště vítěze do Prahy a zpět.
 4. Termín zasedání odborné poroty: 7. a 8. dubna 2009.
 5. Termín vernisáže s předáváním ocenění za soutěžní část: 27. května 2009.
 6. Termín deinstalace MDVV: 1. 11. 2009.
 7. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 7. 1. 2009.
 

V Lidicích dne 7. 1. 2009

JUDr. Milouš Červencl
ředitel Památníku Lidice


Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2023, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus