MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 37 » Porota

Porota

Odborná porota je složená z učitelů výtvarných oborů na základních uměleckých školách, základních školách a profesionálních umělců. Počet není vždy stejný, zpravidla však bývá v porotě 10 – 14 členů. Vzhledem k tomu, že mnozí z nich mají dlouholetou praxi ve výtvarné práci s dětmi a zároveň se zúčastňují porot i jiných výtvarných soutěží, mají dokonalou představu o kvalitě prací různých škol našich i zahraničních.

Termín zasedání poroty: 7. a 8. dubna 2009 v Lidické galerii.

Zpráva ze zasedání odborné poroty konaného ve dnech 7. – 8. dubna 2009 pro hodnocení 37. MDVV Lidice 2009

Složení poroty 37. ročníku MDVV Lidice 2009

Předseda odborné poroty: Josef Zedník – výtvarník, Olešná

Členové poroty:

 • Zdeněk Babinec – ředitel ZUŠ Kopřivnice
 • Jiří Hanke – fotograf Kladno
 • Lada Krupková-Křesadlová – pedagog ZUŠ Biskupská, Praha 1
 • Zdeněk Moupic – pedagog ZUŠ Olomouc
 • Monika Chmelařová - pedagog ZUŠ Mšeno
 • Kateřina Němcová – pedagog DDaM Ulita Praha 3
 • Pavel Rajdl – pedagog ZUŠ Kolín
 • Frances Sander – výtvarnice, Velká Británie
 • Jaroslava Spěváčková – pedagog VO ZUŠ Plzeň
 • Ivana Schwarzová – pedagog VO ZUŠ Strakonice
 • Milada Sobková – metodik DDM Šumperk
 • Lada Stará – pedagog VO ZUŠ Nové Strašecí
 • Zdena Synecká – metodik ARTAMA Praha
 • Ivona Kasalická – kurátorka MDVV Lidice

V souvislosti s vyhlášením roku 2009 rokem astronomie navrhla světová organizace UNESCO věnovat 37. ročník MDVV Lidice 2009 tématu vztahujícímu se k pojmu VESMÍR. Děti se mohly nechat inspirovat mnoha podtématy – „objevování vesmíru“, „jak se poletí ke hvězdám“, „co je asi na jiných planetách“, „nebe a hvězdy nad mou zemí“, „jak vypadá hvězdář“.

Ve srovnání s předchozími ročníky soutěže porotu mile překvapilo několikanásobné množství prací. Bohužel, kvality, vysoké laťky, kterou „nasadilo" loňské téma „Brambory", většina z nich zdaleka nedosáhla. Je to veliká škoda, protože právě vesmír skýtá a nabízí ohromné množství příležitosti k výtvarnému zpracování, než je pouhé zobrazení sluneční soustavy, let raketou či setkání s mimozemšťanem. O tom, že téma lze zpracovat do hloubky a že děti vesmír skutečně objevují, porotu přesvědčila ZUŠ Kolín, která ukázala maximální šíři možného obsahového i technického zpracováni, explozi tvořivosti i radosti z práce. Je pochopitelné, že důležitou roli hraje stale osoba učitele, jeho znalosti, dovednosti, příprava, motivace žáků i čas, který problematice s dětmi věnuje. Lidická soutěž je soutěž jako každá jiná, má stanovená pevná pravidla a nezávislou porotu. Tak mohou skutečně získat ocenění jen ti nejlepší. Věříme, že příští rok kvalita převýší kvantitu a setkáme se s pracemi, které naplní nejen naše očekávání, ale i očekávání návštěvníků Lidické galerie.

V letoším ročníku jsme posuzovali neuvěřitelných 21 731 výtvarných prací od dětí z 53 zemí. Je potěšitelné, že se v tomto roce zapojilo do výstavy daleko více škol jak z České republiky a Slovenské republiky, tak i ze zemí, které se minulých letech nezúčastňovaly např. z Itálie, Mexika, Německa, Norska, Rakouska, Španělska či Afghánistánu.

Stejně jako v předchozích ročnících bylo zajímavé u přihlášených prací porovnávat provedení, propracovanost, dětskou invenci a vklad dítěte, či dětského kolektivu. Většina zaslaných prací jak ze zahraniční tak z Čech byla v kategoriích Malba, kresba, grafika a Fotografie. České školy měly oproti dětem ze zahraničí ještě možnost obeslat výstavu prostorovými i křehkými keramickými pracemi, které letos představovaly skupiny roztodivných mimozemšťanů, vesmírných dopravních prostředků či modelů Sluneční soustavy. Dalším typem kolektivní práce dětí se také stále častěji stává projekt, ve kterém děti zaznamenávají svoji často nepřenositelnou činnost – např. práci se sněhem a ledovými sochami (Music School Staicele, Lotyšsko), vesmírnou hostinu (Primary school Poljčane, Slovinsko) nebo dokonce vesmírnou svatbu (ZUŠ Prostějov ČR).

Z došlého počtu 21 731 exponátů z 53 zemí udělila porota 1467 ocenění. Dětem ze zahraničí bylo uděleno 593 ocenění, z toho 48 individuálních medailí a 18 medailí školám za jejich kolekce mimořádně kvalitních výtvarných prací. Nejvíce jich získaly děti z Bulharska, Litvy, Lotyška a Rumunska. Porotu také zaujaly obrázky od dětí z Thajska, Indonésie, Filipín, Japonska, Peru a Mexika, které se každým rokem stávají vyhledávaným zpestřením výstavy.

České školy získaly 729 ocenění, z toho bylo uděleno 48 individuálních medailí a 32 medailí školám za kolekce. Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Kolín, ZUŠ Strakonice, ZUŠ Most, ZUŠ Plzeň a z Domu dětí a mládeže Ulita z Prahy. Cena poroty byla letos udělena již zmiňované ZUŠ Kolín za výjimečnou kolekci prací maleb, kreseb i grafik. Slovenské školy letos získaly 145 ocenění z toho 8 samostatných medailí a 8 medailí pro školy. Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Spišská Belá, ZUŠ Žilina – Gaštanová ulice a ZUŠ Prešov.

Bohužel ani letos nemohla porota mnohé výtvarně zdařilé práce ohodnotit, protože chybělo jejich správné označení (špatná identifikace jména a příjmení, nečitelné údaje, nedostatečně uvedená adresa). Pečlivě provedené popisky s patřičnými údaji jsou základním předpokladem k zařazení do výstavy a přesto, že toto upozornění je zdůrazňováno ve výzvě k účasti, každoročně se naše špatná zkušenost opakuje.

Josef Zedník
Předseda poroty 37. ročníku MDVV Lidice

Ivona Kasalická
vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice


Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus