MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 38 » Porota

Porota

Odborná porota je složená z učitelů výtvarných oborů na základních uměleckých školách, základních školách a profesionálních umělců. Počet není vždy stejný, zpravidla však bývá v porotě 10 – 15 členů. Vzhledem k tomu, že mnozí z nich mají dlouholetou praxi ve výtvarné práci s dětmi a zároveň se zúčastňují porot i jiných výtvarných soutěží, mají dokonalou představu o kvalitě prací různých škol našich i zahraničních.

Zpráva ze zasedání odborné poroty konané ve dnech 6. - 7. dubna 2010 pro hodnocení 38. ročníku MDVV Lidice 2010

Složení odborné poroty

Předseda odborné poroty:

 • ZEDNÍK, Josef – výtvarník, Olešná

Členové poroty:

 • BABINEC, Zdeněk – ředitel ZUŠ Kopřivnice
 • HOMOLA, Martin – fotograf Buštěhrad
 • JUNKOVÁ, Ivana – ředitelka ZUŠ Řevnice
 • KRUPKOVÁ KŘESADLOVÁ, Lada – fotografka a pedagog ZUŠ Biskupská, Praha 1
 • MENCLOVÁ, Hana – pedagog ZUŠ Mšeno
 • MOUPIC, Zdeněk – pedagog ZUŠ Olomouc
 • RAJDL, Pavel – pedagog ZUŠ Kolín
 • SCHWARZOVÁ, Ivana – pedagog VO ZUŠ Strakonice
 • SPĚVÁČKOVÁ, Jaroslava – pedagog VO ZUŠ Plzeň
 • STARÁ, Lada – pedagog VO ZUŠ Nové Strašecí
 • SYNECKÁ, Zdena – metodik ARTAMA Praha
 • VLČKOVÁ, Zuzana - pedagog Gymnázium Kladno
 • KIŠKA, Igor - pedagog ZUŠ Skalica, Slovenská republika
 • DE GRAEVE, Emi – výtvarnice Meerbeke, Belgie

KASALICKÁ, Ivona – kurátorka MDVV Lidice

V souvislosti s vyhlášením roku 2010 rokem Biodiverzity navrhla světová organizace UNESCO věnovat 38. ročník MDVV Lidice 2010 tématu vztahujícímu se k pojmu BIODIVERZITA – ROZMANITOST ŽIVÉ PŘÍRODY - děti se mohly nechat inspirovat mnoha podtématy – „brouci a motýli v mé zemi“, „kdo žije v řekách a jezerech mé země“, „stromy a lesy mé země“, „divoké trávy a květiny u nás“.

Téma letošní mezinárodní výtvarné soutěže, se ukázalo jako velice šťastné a dobře zvolené. Nespočetné množství brouků, motýlů, ryb, rybiček a dalších obyvatel vod sladkých či slaných přes ptáky, stromy, trávy i rostliny suchozemské, tak i z říše podvodní, zaplnily prostory lidické galerie více než dostatečně. Porota neměla lehkou úlohu, prací se sešlo opět velké množství (dokonce o 3 tisíce více než v loňském roce). Velká většina škol se postavila k zadanému tématu velice zodpovědně a snažila se maximálně téma vyčerpat a představila kolekce promyšlené, zdařilé, dobře a s rozvahou vybrané práce. Je zapotřebí je velice pochválit, mezinárodní porotu moc potěšily! Stejně jako v předchozích ročnících bylo zajímavé u přihlášených prací porovnávat provedení, propracovanost, dětskou invenci a vklad dítěte, či dětského kolektivu. Bohužel však i nadále přetrvává přístup řady pedagogů, kdy se všechny práce z jedné hodiny výtvarné výchovy, tj. i nedokončené, mnohdy i vyloženě slabé, pošlou coby soutěžní soubor. Je to škoda, takto povrchní přístup samozřejmě nemůže přinést dobré výsledky či úspěch. Zajímavé je vidět, jaký mají učitelé vliv na své žáky a jaké upřednostňují postupy při způsobu vedení, výběru námětů a témat. Někdy je na škodu i to, že jedna struktura, styl zpracování zasahuje i ovlivňuje, více či méně, dětské myšlení a je snadno rozpoznatelná ve všech plošných nebo prostorových věcech (stejný dekor, stylizace, glazura, patina nebo v grafice stejné barvy tisků).

Zahraniční práce

U zahraničních prací porotu překvapila "globalizace" výtvarného projevu, která se projevila zejména u zemí, které měly specifickou výtvarnou tradici (zejména Asie). V tomto kontextu byly spíše výjimečné kolekce zejména bývalých zemí sovětského bloku, které zachovávají jistou tradici, ač možná není často pro české výtvarné cítění úplně přijatelná. Na druhou stranu je ale vidět, že se v těchto zemích děti výtvarnému projevu velmi věnují. Některé kolekce byly obsáhlé a porota měla z čeho vybírat (Bělorusko, Lotyšsko, Rusko, Turecko, Ukrajina), z některých zemí však přišlo jen pár prací.

Při procházení prací porota především oceňovala národní folklór a charakteristické prvky jednotlivých zemí - rozdíly mezi obrázky z různých států nebyly tak velké, jak by se dalo předpokládat. Dá se říci, že hranice ve vnímání přestávají fungovat a vzájemně se prolínají, v době internetu všech ostatních medií je to možná i pochopitelné. Již tradičně byly dobře oceněny práce dětí z Bulharska, Rumunska a Lotyšska, které dokonce zasílá jen nejlepší práce z „předvýstavy“ organizované českou ambasádou v Rize. Výrazný celek byl z Turecka, ve kterém převládala výrazná barevnost s dekorativním pojetím pozadí, která se prolínala všemi obrázky. Další zdařilá kolekce byla z Malajsie - prales, jeho rostliny se zvířaty, prostorově a komposičně propracované, výrazné a živé barevné odstíny, z Jižní a Severní Korey - zkušená a vyzrálá tradiční kresba, kaligrafické pokusy, z Egypta - výrazný kolorit, používání suchého pastelu, a námět rozvinutý o figurální kompozice nebo z Etiopie - malba na plátně olejem, motivem obrazů bylo propojení přírody s člověkem, obdělávání půdy, pěstování a chování dobytka. Některé kolekce však byly i smutné - přes doporučené veselé a živé téma výstavy kreslily ázerbájdžánské děti válku, raněné a mrtvé a z jejich obrázků bylo cítit utrpení, opuštění a beznaděj.

Fotografií bylo letos zasláno do výstavy opět o něco víc než v letech minulých. Nejvíce porotu zaujaly velmi profesionální fotografické kolekce chorvatských dětí, které pracují v mnoha fotografických kroužcích. Nejméně prací bylo oceněno v sekci zahraničních prostorových děl – porota konstatovala jejich velice slabou úroveň, především u prací ze zemí bývalého Sovětského svazu, které jsou charakteristické efektními, sentimentálními pracemi a použitím nevhodných materiálů. Problémem zůstává také velká míra poškozenosti exponátů, k níž dochází při přepravě poštou.

Přesto, že se v letošním ročníku zúčastnilo více zemí, než v ročnících předešlých (nově např. Bangladéš, Estonsko, Etiopie, Paraguay a po přestávce např. Kuba nebo Mongolsko), je škoda, že se některé tradičně výtvarně zajímavé státy, v minulosti pravidelně přispívající, opět nezúčastnily – důvodem mohou válečné konflikty, či přírodní katastrofy (Srí Lanka). Stále více je zřejmé, že velká účast dětí konkrétní země bývá výsledkem dobré práce pracovníků českých zastupitelských úřadů, kteří rozšiřují informace o výstavě, podněcují děti k účasti a následně také připravují důstojné předání diplomů a ocenění těm nejlepším.

České a slovenské práce

Také české a slovenské práce vypovídaly o radosti, se kterou děti tvořily a byly plné pozitivně nabitých sdělení o přírodě a světě okolo nás. Častými náměty byly pohledy do krajin ve všech ročních obdobích přirozeně se střídajících, zvířata z blízka i zdálky, hravé kompozice květin, barevné kresby a malby, grafiky, oproti zahraničním pracím však méně kreseb tužkou nebo tuší, koláží a lepených technik.

Organizátory i porotu velmi potěšilo, že se v tomto roce zapojilo do výstavy daleko více škol jak z České republiky a Slovenské republiky. Vedle tradičně silných českých základních uměleckých škol, jako jsou Český Krumlov, Most, Mšeno, Olomouc, Písek, Plzeň, Prostějov, Strakonice nebo Nymburk (kolekce fotografií), se objevila i řada nových soutěžících, např. ZUŠ Litvínov (pěkná kolekce prostorových prací) nebo Němčice na Hané. ZUŠ Kolín letos představila velice citlivý soubor prací inspirovaný podmořským světem, mořskými hlubinami (trávy, korály) a potvrdila tak loňské oprávnění získání ceny poroty za svou kolekci. Právě na této kolekci prací je možno si velice dobře uvědomit posun ve výtvarném myšlení a možnosti výtvarného jazyka. České školy mají oproti dětem ze zahraničí výraznější možnost obeslat výstavu prostorovými i křehkými keramickými pracemi, které letos představovaly nepřeberné množství sošek i dekorativních objektů zobrazující hejna ryb, ptáků, brouků, motýlů a včel, domácích i divokých zvířat i keramických, plastových a papírových stromů a květin.

Vzhledem k systematické a kvalifikované práci pedagogů na ZUŠ jsou práce dětí z těchto škol častěji a výrazněji hodnoceny. O to více však porota oceňuje kvalitní práci pedagogů s dětmi v mateřských, základních, speciálních a středních, jakož i v domech dětí a mládeže. Je zde více než zřejmé, že osobnost učitele, jeho dovednosti, vědomosti, nadšení i zodpovědnost jsou pro výsledky výtvarné práce dětí velice důležitými faktory. Bohužel se však vytratily některé pravidelně soutěž obesílající školy - důvodem může být generační obměna učitelů ve školách.

Ocenění

Z došlého počtu 25 132 exponátů z 61 zemí udělila porota 1463 ocenění. Dětem ze zahraničí bylo uděleno 624 ocenění, z toho 65 individuálních medailí a 28 medailí školám za jejich kolekce výtvarných prací. Nejvíce jich získaly děti z Běloruska, Lotyšska, Ruska, Turecka a Ukrajiny. Vedle tradičně zajímavých prací dětí z Filipín, Indie, Indonésie, Japonska, KLDR a Korejské republiky, si letos zasloužily mimořádnou pozornost poroty také kolekce fotografií chorvatských dětí.

České školy získaly 655 ocenění, z toho bylo uděleno 48 individuálních medailí a 29 medailí školám za kolekce. Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Kolín, ZUŠ Strakonice, ZUŠ Most a ZUŠ Plzeň. Slovenské školy letos získaly 184 ocenění z toho 16 samostatných medailí a 4 medaile pro školy. Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Banská Bystrica, ZUŠ Holíč, ZUŠ Martin a ZUŠ Spišská Belá.

Cena poroty byla letos udělena ZUŠ Spišská Belá, která každoročně obesílá soutěž kvalitními kolekcemi grafiky představující dlouhodobou, systematickou a výbornou práci učitelů.

Závěrem

Bohužel ani letos nemohla porota mnohé výtvarně zdařilé práce ohodnotit, neboť chybělo jejich správné označení (nedostatečně uvedená adresa, údaje uváděné v cizím jazyce nebo špatně čitelné). Problémy s identifikací prací (letos především z Ázerbájdžánu, Egypta a Mongolska) bohužel znamenají nejen vyřazení prací z procesu posuzování porotou, ale i nemožnost zaslat následně těmto zúčastněným školám informační dopisy s katalogem s poděkováním za účast. Pečlivě provedené popisky s patřičnými údaji jsou základním předpokladem k zařazení do výstavy a přesto, že toto upozornění je zdůrazňováno ve výzvě k účasti, každoročně se naše špatná zkušenost opakuje.

Josef Zedník
Předseda poroty 38. ročníku MDVV Lidice

Ivona Kasalická
vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice 

 

Fotografie: Martin Homola


Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus