MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 40

Ročník 40

Vážení přátelé,

Pozvání dětí k účasti ve 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012

Na počest stého výročí narození Jiřího Trnky (1912 – 1969), světově uznávaného malíře, grafika, loutkaře, sochaře, ilustrátora a zakladatele českého loutkového a animovaného filmu, bylo hlavním tématem letošní mezinárodní výtvarné soutěže „DIVADLO - LOUTKA - POHÁDKA“. Prostory Lidické galerie se zaplnily až neuvěřitelným množstvím loutek od Spejbla a Hurvínka, přes maňásky až k marionetám, drobnými domácími divadélky, stejně jako divadlem stínovým, návrhy kulis, divadelních opon či masek a kostýmů. Mezi zaslanými pracemi nechyběla ani spousta diváků, herců i režisérů, muzikantů a operních pěvců. Porotu potěšila slavná divadla světová i domácí, stejně jako pohled do divadelní minulosti různých zemí. Chceme poděkovat všem, kteří zodpovědně připravili svou výtvarnou kolekci a zaslali své práce na letošní výstavu, školním kolektivům i jednotlivcům.

Z rozsáhlých výtvarných celků bylo patrné, že se na naši výstavu mnohdy připravují celé školy, ať už ty naše české, či zahraniční. Z prací jednoznačně vyzařovala chuť, radost i potěšení, které tvorbu jistě provázely. Porota neskrývala své nadšení z výborných nápadů, ať už mezi pracemi z keramiky, papíru, dřeva, plastů i drátu, či nad kresbami, malbami a grafikou. Jako každý rok lze tedy konstatovat, že podstatná většina prací byla výborné výtvarné úrovně, s rozvahou a citem dobře vybrané, na druhou stranu úroveň některých zaslaných prací byla velice slabá a hovořila o nepoučenosti dětí a povrchním přístupu učitele.

Do letošního ročníku jsme obdrželi 26 064 prací z 67 zemí, z nich mnohé se zúčastnily výstavy poprvé (Bahrajn, Jihoafrická republika, Pákistán, Portugalsko, Seychely, Vietnam), z některých zemí se letos zapojilo více škol a dětí (např. Maďarsko, Estonsko, Velká Británie). Počet prací zaslaných z jednotlivých zemí byl však velmi rozdílný - vedle velkých kolekcí prací tradičně z Běloruska, Bulharska, Hong Kongu, Lotyška, Ruska, Turecka a Ukrajiny, byly některé země zastoupeny několika příspěvky často z 1 školy, což znemožňovalo porotě jakkoli hodnotit výtvarnou úroveň země a vybrat to nejlepší.

Při hodnocení prací porota oceňovala jako každým rokem především národní folklór a charakteristické prvky jednotlivých zemí, bylo zajímavé seznámit se s různými divadly, divadelními hrami, herci i pohádkami různých národů. Z plošných prací byly již tradičně nejlépe oceněny práce dětí z Bulharska, Indie, Iránu, Japonska, Lotyšska, Malajsie, Ruska nebo Turecka, zajímavé bylo zhlédnout i práce z exotických a nepříliš známých zemí např. z Bahrajnu, Bruneje, Kyrgyzstánu nebo Severní Korey.

Sekci plošných českých a slovenských prací tvořily především barevné kresby a malby, grafiky, suché jehly a na rozdíl od zahraničních prací jen málo kreseb tužkou, koláží a lepených technik. Stejně jako v loňském ročníku měly větší úspěch práce dětí ze základních uměleckých škol především díky systematické a kvalifikované práci pedagogů. O to více však porota ocenila kvalitní práci pedagogů s dětmi ve školách jiného typu. Rozrůstají se stále kolekce fotografií, z prostorových prací porotu potěšily mnohé soubory loutek z keramiky, či kombinované techniky.

Z došlého počtu 26 064 exponátů z 67 zemí ocenila porota 1 434 exponátů, včetně 269 medailí.

Z posuzovaných prací ze zahraničí v počtu 17 404 bylo uděleno 724 ocenění, z toho 122 medailí (94 individuálních medailí a 28 medailí školám za jejich kolekce). Nejvíce jich získaly děti z Bulharska, Hong Kongu, Lotyšska, Ruska, Turecka a Ukrajiny.

České děti letos výstavu obeslaly 6 336 pracemi, kterým bylo uděleno 531 ocenění, z toho 104 medailí (67 individuálních medailí a 37 medailí školám za kolekce). Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Kolín, ZUŠ Háj ve Slezsku, ZUŠ F.X. Richtera Holešov, ZUŠ Humpolec, ZUŠ Most, ZUŠ Prostějov a ZUŠ Strakonice. Slovenské školy letos zaslaly 2 295 prací a bylo jim uděleno 179 ocenění z toho 43 medailí (34 samostatných medailí a 9 medaile pro školy). Ze slovenských škol byly nejúspěšnější ZŠ Rajec a ZŠ Jarná Žilina, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, Dolný Kubín, ZUŠ Dunajská Lužná, ZUŠ A. Cigera Kežmarok, ZUŠ Kováčska Košice, ZUŠ Myjava, súkromá ZUŠ Trenčín a ZUŠ Gaštanová a F. Špániho Žilina.

Cena poroty byla letos udělena turecké škole Kocaeli Bahcesehir Koleji z Kocaeli, která se účastní naší výstavy pravidelně a každoročně mívá výborné výsledky. Letos obeslala výstavu vyrovnanou a jedinečnou kolekcí plošných prací, kterou porota vyhodnotila jako nejlepší kolekci celého ročníku.

Jubilejní ročník prověřil organizaci a možnosti (prostorové zázemí, finance, pracovní síly) této výjimečné mezinárodní výstavy a potvrdil nutnost aktualizace a změn dokumentů, které by vedly k přehodnocení a zpřísnění pravidel přijímaných prací – s ohledem na dodržování stanovaného tématu, omezení počtu zaslaných prací, určení velikosti i váhy zasílaných objektů – prostorových prací.

Vyvrcholením 40. ročníku se stane výstava všech oceněných prací, jejíž slavnostní zahájení se uskuteční 30. května 2012 v Lidické galerii v Lidicích za účasti mnoha velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky. Na vernisáž jsou letos pozváni zástupci školy oceněné Cenou poroty - medailisté a pedagogové turecké školy Kocaeli Bahcesehir Koleji a 2 medailistky z Jugla High School z Rigy.

V Lidicích bude výstava otevřena od 31. května do 31. října 2012, po jejím skončení bude výstava instalována v Rize v Lotyšsku, ve Vilniusu v Litvě, následně v ZUŠ Most a na dalších místech České republiky i zahraničí.

Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří se do soutěže zapojili, všem, kdo nakreslili, namalovali, vytiskli či namodelovali svou představu na dané téma a obeslali soutěž, ať již byli, či nebyli oceněni. Velký dík také patří všem pedagogům, neboť je zřejmé, právě osobnost učitele, jeho dovednosti, vědomosti, nadšení i zodpovědnost jsou pro výsledky výtvarné práce dětí velice důležitými faktory.

Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice
květen 2012

Pravidla pro 40. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012

S přihlédnutím k novému platnému statutu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ze dne 26. 9. 2006 a jeho ustanovením k pořádání této výstavy, vydává vyhlašovatel k zabezpečení a docílení obsahového zaměření statutu, jako základního dokumentu k organizaci a zabezpečení předmětného projektu, níže uvedená pravidla (podmínky).

  1. Termín vyhlášení projektu 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012 (dále jen MDVV Lidice): květen 2011.
  2. Termín uzávěrky přijímání výtvarných prací: 15. březen 2012.
  3. Návrh rozpočtu MDVV Lidice 2012: do termínu předložení návrhu rozpočtu na rok 2012 zřizovateli, tj. Ministerstvu kultury ČR podle jeho dispozic, vyhlašovatel je oprávněn, v případě potřeby, za níže uvedených podmínek, uhradit vybranému zahraničnímu dětskému vítězi s doprovodem (tj. jedna dospělá osoba) výdaje na cestovné na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže stávajícího ročníku MDVV Lidice v Lidické galerii takto:
  •    úhrada nákladů do 500 km: vlakem, autobusem, autem nebo hromadnou dopravou,
  •    úhrada nákladů nad 500 km: vlakem, autobusem, autem, hromadnou dopravou nebo letecky z nejbližšího mezinárodního letiště vůči místu bydliště vítěze do Prahy a  zpět.

Zahraničním členům poroty a vybranému zahraničnímu dětskému  vítězi  s doprovodem je během jejich pobytu v Lidicích hrazen doprovodný kulturní program (vstupné do kulturních památnek, kulturní programy)

  4. Termín zasedání odborné poroty: 5. - 7. dubna 2012.

  5. Termín oznámení výsledků 40. ročníku výstavy na webových stránkách MDVV www.mdvv-lidice.cz: nejpozději 10. května 2012.     

   6. Termín vernisáže s předáváním ocenění za soutěžní část: 30. května 2012.
   7. Termín konání hlavní expozice v Lidické galerii – 31. května – 31. října 2012.
   8. Termín deinstalace MDVV: 1. listopadu 2012.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 1. 2012.

v Lidicích dne 2. 1. 2012


JUDr. Milouš Červencl
ředitel Památníku Lidice


  Ministerstvo kultury ČR [externí odkaz]Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [externí odkaz]Ministerstvo zahraničních věcí ČR [externí odkaz]       

Česká komise pro UNESCO [externí odkaz]


Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2023, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus