MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 40 » Porota

Porota

Odborná porota je složená z učitelů výtvarných oborů na základních uměleckých školách, základních školách a profesionálních umělců. Počet není vždy stejný, zpravidla však bývá v porotě 15 - 23 členů. Vzhledem k tomu, že mnozí z nich mají dlouholetou praxi ve výtvarné práci s dětmi a zároveň se zúčastňují porot i jiných výtvarných soutěží, mají dokonalou představu o kvalitě prací různých škol našich i zahraničních.

Porota 40. ročníku MDVV Lidice 2012 se konala 5. až 7. dubna 2012 v Lidické galerii v Lidicích.

Zpráva ze zasedání odborné poroty konané ve dnech 5. a 7. dubna 2012 pro hodnocení 40. ročníku MDVV Lidice 2012

Složení členů poroty 40. ročníku MDVV Lidice 2012

Předseda poroty:

Pavel Rajdl – pedagog ZUŠ Kolín

Členové poroty:

 • Jana Anděličová - pedagog ZUŠ Marie Podvalové Praha 9 - Čakovice a ZUŠ Štítného, Praha 3
 • Edita Devínská - pedagog ZŠ Praha, Vodičkova
 • Martin Homola – fotograf Buštěhrad
 • Ivana Junková – ředitelka ZUŠ Řevnice, pedagog VŠUP Praha, sochařka
 • Hana Jurková – ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník
 • Lada Krupková Křesadlová – fotografka a pedagog ZUŠ Biskupská, Praha 1
 • Zdeněk Moupic – pedagog ZUŠ Olomouc
 • Romana Pavlíčková - ředitelka ZUŠ Moskevská, Most
 • Pavel Rajdl – pedagog ZUŠ Kolín
 • Ivana Schwarzová – pedagog ZUŠ Strakonice
 • Milada Sobková – metodik DDM Šumperk
 • Kateřina Tetivová – pedagog DDM Ulita, Praha 3
 • Zuzana Vlčková - pedagog Gymnázium Kladno

Zahraniční členové poroty:

 • Henry a Iris Lau – zakladatelé Nadace pro nadané umělce, Hong Kong, Čína
 • Renata Mečkovskiené - Umělecká škola Trakai, Litva
 • Fred Phillips - člen poroty podsoutěže MDVV Lidice ve Velké Británii, Stoke-on-Trent, Velká Británie
 • Areta Raudzepe - referentka Národního centra pro vzdělávání Ministerstva vědy a školství Lotyšské republiky, členka poroty podsoutěže MDVV v Lotyšsku, Riga, Lotyšsko
 • Ilze Rimicane - umělecká vedoucí centra pro mládež Daugmale, členka poroty podsoutěže MDVV v Lotyšsku, Riga, Lotyšsko

Mezinárodní porota, jejíž pracovní jazyk byl nejen čeština, ale i angličtina a ruština, měla letos nelehkou úlohu, množství zaslaných příspěvků ji zaměstnalo po celé 3 dny. Můžeme konstatovat, že letošní porota patří mezi ty nejnáročnější za poslední čtvrtstoletí.

Na počest stého výročí narození Jiřího Trnky (1912 – 1969), světově uznávaného malíře, grafika, loutkaře, sochaře, ilustrátora a zakladatele českého loutkového a animovaného filmu, bylo hlavním tématem letošní mezinárodní výtvarné soutěže „DIVADLO - LOUTKA - POHÁDKA“. Prostory Lidické galerie se zaplnily až neuvěřitelným množstvím loutek od Spejbla a Hurvínka, přes maňásky až k marionetám, drobnými domácími divadélky, stejně jako divadlem stínovým, návrhy kulis, divadelních opon či masek a kostýmů. Mezi zaslanými pracemi nechyběla ani spousta diváků, herců i režisérů, muzikantů a operních pěvců. Porotu potěšila slavná divadla světová i domácí, stejně jako pohled do divadelní minulosti různých zemí. Chceme poděkovat všem, kteří zodpovědně připravili svou výtvarnou kolekci a zaslali své práce na letošní výstavu, školním kolektivům i jednotlivcům.

Letošní téma se tedy ukázalo jako dobře zvolené a pro mladé výtvarníky zajímavé i přitažlivé. Z prací je možné vyčíst nejen zájem i radost, s jakou autoři pracovali, ale je nesporné, že si výtvarníci všech věkových kategorií od 4 do 16 let svou práci patřičně vychutnali a užili! Z rozsáhlých výtvarných celků je patrné, že se na naši výstavu mnohdy připravují celé školy, ať už ty naše české, či zahraniční. Z prací jednoznačně vyzařovala chuť, radost i potěšení, které tvorbu jistě provázely. Porota neskrývala své nadšení z výborných nápadů, ať už mezi pracemi z keramiky, papíru, dřeva, plastů i drátu, či nad kresbami, malbami a grafikou. Tolik radosti a tvořivosti!

Jako každý rok lze tedy konstatovat, že podstatná většina prací byla výborné výtvarné úrovně, s rozvahou a citem dobře vybrané, na druhou stranu úroveň některých zaslaných prací byla velice slabá a hovořila o nepoučenosti dětí a povrchním přístupu učitele.

Problémem výstavy však již několik posledních let je množství zaslaných prací. Do letošního ročníku navíc, díky inspirativnímu tématu, které k prostorové tvorbě přímo vybízelo, bylo zaregistrováno několikanásobně více prostorových prací než v letech minulých. Jejich zpracování a vhodné vystavení umožňující hodnocení poroty se stalo náročným úkolem, jehož splnění vyžadovalo obsadit každý volný prostor v suterénu Lidické galerie včetně depozitáře, chodeb a schodišť. Pro další kvalitní fungování výstavy bude tato zkušenost vyžadovat přehodnocení a zpřísnění pravidel přijímaných prací – s ohledem na dodržování stanovaného tématu, omezení počtu zaslaných prací, určení velikosti i váhy zasílaných objektů – prostorových prací. Vzhledem k technickým i omezeným prostorovým možnostem nemůže být v budoucnu vytvořena diskutovaná sekce krátkých filmů a videí, stejně tak nemůže vzniknout ani sekce projektů.

Zhodnocení zahraničních příspěvků

Počet zaslaných prací ze zahraničí: 17 403
(14 957 maleb, 464 fotografií, 157 keramických prací, 1825 prací kombinované techniky)

Počet zúčastněných zemí: 66

Počet zúčastněných škol: 1232

Do letošního ročníku jsme obdrželi práce z 66 zemí, z nich mnohé se zúčastnily výstavy poprvé (Bahrajn, Jihoafrická republika, Pákistán, Portugalsko, Seychely, Vietnam), z některých zemí se letos zapojilo více škol a dětí (např. Maďarsko, Estonsko, Velká Británie). Počet prací zaslaných z jednotlivých zemí byl však velmi rozdílný - vedle velkých kolekcí prací tradičně z Běloruska, Bulharska, Hong Kongu, Lotyška, Ruska, Turecka a Ukrajiny, byly některé země zastoupeny několika příspěvky často z 1 školy, což znemožňovalo porotě jakkoli hodnotit výtvarnou úroveň země a vybrat to nejlepší.

Při hodnocení prací porota oceňovala jako každým rokem především národní folklór a charakteristické prvky jednotlivých zemí, bylo zajímavé seznámit se s různými divadly, divadelními hrami, herci i pohádkami různých národů. Z plošných prací byly již tradičně nejlépe oceněny práce dětí z Bulharska (9 medailí), Hong Kongu (15 medailí), Lotyšska (11 medailí), Ruska (16 medailí) a Turecka (8 medailí). V kategorii fotografií letos nebylo uděleno mnoho ocenění, citelně chyběly kvalitní soubory fotografií chorvatských dětí, na které byla porota zvyklá z minulých let. Mezi prostorovými pracemi ze zahraničí vyčníval soubor keramicko-skleněných objektů z Jugla Vidusskola z Rigy, Lotyšska a soubor loutek z Centra Detskogo Tvorchestva z Izhevska z Ruska.

Zajímavé bývá srovnání prací z evropského kontinentu – práce dětí ze střední a východní Evropy, podpořené kvalitním výtvarným školstvím, často vysoce převyšují výtvarná díla dětí ze států západní Evropy, kde se projevuje absence uměleckého školství a výtvarná výchova tak zůstává v mnoha zemích pouze okrajovým předmětem na základních školách. Také úroveň některých prostorových prací ze zahraničí zůstává diskutabilní, především oblast Asie je charakteristická snahou zalíbit se, určitou podbízivostí a materiálovou necitlivostí i nevhodností.

Zhodnocení českých a slovenských příspěvků

Česká republika

Počet zaslaných prací: 6 366 (4 862 maleb, 138 fotografií, 456 keramických prací, 910 prací kombinované techniky

Počet zúčastněných škol: 413

Slovensko

Počet zaslaných prací: 2 295 (2 110 maleb, 23 fotografií, 12 keramických prací, 150 prací kombinované techniky

Počet zúčastněných škol: 137

České a slovenské práce byly oproti loňskému roku výrazněji zastoupeny prostorovými pracemi – pedagogové škol přijížděli do Lidic s auty plnými pohádkových postav, loutek, marionet, maňásků i kompletních loutkových divadel vyrobených z nepřeberného množství materiálů a pomocí různých technik, objemné práce přicházely i v zásilkách poštou či kurýrní službou. Při svozech prostorových prací, které Památník Lidice organizuje, nebylo možné letos poprvé z důvodu nedostatku místa přijmout všechny připravené práce navštívených škol.

Práce plošné tvořily především barevné kresby a malby, grafiky, suché jehly a na rozdíl od zahraničních prací jen málo kreseb tužkou, koláží a lepených technik. Stejně jako v loňském ročníku měly větší úspěch práce dětí ze základních uměleckých škol (Blatná, Háj ve Slezsku, Holešov, Humpolec, Jesenice, soukromá Jeseník, Kolín, Kroměříž, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Písek, Plzeň, Polička, Prostějov, Strakonice a Zlín Malenovice) především díky systematické a kvalifikované práci pedagogů. O to více však porota ocenila kvalitní práci pedagogů s dětmi ve školách mateřských (Lišov), základních (Buštěhrad, Červené Pečky, Praha 1 Vodičkova a ZŠ Sedmikráska Rožnov pod Radhoštěm), speciálních (Centrum Arpida České Budějovice, Duha Písek, Domov Raspenava) a středních (Gymnázium Krnov, Arcibiskupské gymnázium Kroměříž), jakož i v domech dětí a mládeže (DDM Praha 2 – výtv. dílna Vinohrady, DDM Praha 3 Ulita).

Rozrůstají se stále kolekce fotografií, za ČR je možno vyzdvihnout výjimečné soubory ZUŠ Řevnice. Z prostorových prací porotu potěšila keramika ze Základní školy Červené Pečky, ZUŠ Českého Krumlova, ZUŠ Strakonice a ZUŠ Prostějov.

Ocenění

Počet zaslaných prací celkem: 26 064

Počet zúčastněných zemí: 67

Z došlého počtu 26 064 exponátů z 67 zemí ocenila porota 1 434 exponátů, včetně 269 medailí.

Z posuzovaných prací ze zahraničí v počtu 17 404 bylo uděleno 724 ocenění, z toho 122 medailí (94 individuálních medailí a 28 medailí školám za jejich kolekce). Nejvíce jich získaly děti z Bulharska, Lotyšska, Ruska, Turecka a Ukrajiny.

České děti letos výstavu obeslaly 6 336 pracemi, kterým bylo uděleno 531 ocenění, z toho 104 medailí (67 individuálních medailí a 37 medailí školám za kolekce). Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Strakonice, ZUŠ Most, ZUŠ Háj ve Slezsku.

Slovenské školy letos zaslaly 2 295 prací a bylo jim uděleno 179 ocenění z toho 43 medailí (34 samostatných medailí a 9 medaile pro školy). Ze slovenských škol byly nejúspěšnější ZŠ Rajec a ZŠ Jarná Žilina, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, Dolný Kubín, ZUŠ Dunajská Lužná, ZUŠ A. Cigera Kežmarok, ZUŠ Kováčska Košice, ZUŠ Myjava, súkromá ZUŠ Trenčín a ZUŠ Gaštanová a F. Špániho Žilina.

Cena poroty

Cena poroty byla letos udělena turecké škole Kocaeli Bahcesehir Koleji z Kocaeli, která se účastní naší výstavy pravidelně a každoročně mívá výborné výsledky. Letos obeslala výstavu vyrovnanou a jedinečnou kolekcí plošných prací, kterou porota vyhodnotila jako nejlepší kolekci celého ročníku.

Závěrem

Jubilejní ročník prověřil organizaci a možnosti (prostorové zázemí, finance, pracovní síly) této výjimečné mezinárodní výstavy a potvrdil nutnost aktualizace a změn dokumentů, které výstavu utvářejí. Porota doporučuje společné setkání týmu Památníku Lidice a členů poroty s organizacemi, které výstavu zaštiťují k projednání možných změn ve statutu a organizačním řádu výstavy.

Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří se do soutěže zapojili, všem, kdo nakreslili, namalovali, vytiskli či namodelovali svou představu na dané téma a obeslali soutěž, ať již byli, či nebyli oceněni. Velký dík také patří všem pedagogům, neboť je zřejmé, právě osobnost učitele, jeho dovednosti, vědomosti, nadšení i zodpovědnost jsou pro výsledky výtvarné práce dětí velice důležitými faktory. Díky přispění všech bude letošní výstava opět jedinečnou! Díky patří také všem pracovníkům Památníku Lidice, kteří s více než maximálním nasazením a neuvěřitelnou obětavostí a ochotou vytvořili vynikající podmínky pro práci poroty a neopakovatelnou výstavu.

Pavel Rajdl
Předseda poroty 40. ročníku MDVV Lidice

Ivona Kasalická
vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice

Fotografie z průběhu poroty - Martin Homola


Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus