MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 42

Ročník 42

Vážení přátelé,

letošní ročník byl na doporučení České komise pro UNESCO zasvěcen tématu RODINNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ aneb NAŠE ZAHRÁDKA A POLE, které zaujalo děti a pedagogy z celého světa natolik, že se ho zúčastnili v rekordním počtu – zaslali 27 868 prací ze 76 zemí světa. Práce zpracovávaly podtémata v mnoha zajímavých variantách, děti využívaly náměty inspirované chovem domácích zvířat, pěstováním užitkových plodin i okrasných a léčivých rostlin, jejich zpracování a uchovávání, nechyběly obrázky škůdců, či různě ztvárněné zemědělské stroje a nářadí. Mezi nejčastěji zobrazené náměty tak patřili sedláci a selky, hospodáři, hospodyně i farmáři, statky, farmy, ale i traktory, pole, louky a sady, porotci nahlédli do stájí i chlévů, seznámili se s životem na dvoře, na pastvinách, viděli nespočetná stáda či stádečka domácích zvířat od těch největších až po ta nejmenší. Ze všech prací bylo patrné, že děti přírodu a zvířata znají a mají je rády, že i v dnešní technické době je pro ně příroda důležitá a rády se k ní vrací.

Pozvání dětí k účasti ve 42. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2014

Porota měla možnost vybírat z kolekcí mnoha škol z různých zemí, jejichž kvalita byla důkazem toho, že téma mělo velký potenciál, pokud byl využit pedagogem ve vedení žáka. Téma bylo zpracováno v pestré škále technik a materiálů – oceňovány byly plošné práce v technice malby, kresby, rukama poroty prošly i jedinečné grafiky, zpracované různými typy tisku (linoryt, suchá jehla, lept i slepotisk), v menší míře byla zastoupena i počítačová grafika. Oproti předešlým ročníkům se objevilo více zajímavých kolekcí fotografií, z nich některé měly vynikající výtvarné i technické parametry. Velkou fantazii a zručnost oceňovala porota u prostorových exponátů, při jejichž zhotovení tvůrci využívali rozmanité materiály - ať již tradiční papír, keramiku, drát, sklo, textil a často prokázali svou kreativitu i ve využití jejich kombinací.

Přes rozmanitost zpracování musela však porota také konstatovat, že mnohé práce postrádaly charakteristiky, které by akcentovaly národní odlišnosti jednotlivých zemí, a to byly jako již tradičně zastoupeny země ze všech kontinentů. Tento fakt je nepochybně důsledkem globalizace, která proniká do všech oblastí života člověka, ale do jisté míry také poněkud prvoplánovým přístupem k tématu ze strany některých výtvarných pedagogů. Určité výkyvy a rozdíly mezi jednotlivými školami svědčí nepochybně o důležitém významu práce výtvarného pedagoga. Učitel, který nadané a především zaujaté dítě může posunout v procesu výtvarné práce, jak pomocí při hledání vhodného námětu, doporučeními k pronikání pod povrch skutečností a jevů, tak nabídkou široké škály technik zpracování, představuje důležitý faktor ve vytváření vztahu dětí k tvorbě.

Z hlediska organizačního musely být i letos některé nesporně kvalitní práce vyřazeny z důvodu nedodržení podmínek soutěže, oproti minulým ročníkům ale bylo těchto prací méně. Nejčastější problémy se týkaly neúplných informací o autorovi, zasílání kopie práce a nikoli originálu, překročení maximálních rozměrů práce, zbytečné a nevhodné adjustace (práce na plátnech, práce zarámované či nevhodně podlepené barevnými papíry), či nedodržení tématu.

Zhodnocení a ocenění prací

Z došlého počtu 27 868 exponátů z 76 zemí a 1 907 organizací ocenila porota 1 516 exponátů a udělila 200 medailí.

Zhodnocení a ocenění prací ze zahraničí

Z posuzovaných prací ze zahraničí v počtu 20 136 ze 75 zemí (mimo ČR a SR) ze 1 441 organizací bylo uděleno 622 ocenění, z toho 79 medailí (51 individuálních medailí a 26 medailí školám za jejich kolekce). Nejvíce jich získaly děti z Číny a Hong Kongu, Lotyšska, Litvy, Malajsie, Ruska, Rumunska a Ukrajiny.

Je radostné, že letošního ročníku se zúčastnilo více zemí a některé z nich poprvé (např. Kambodža, Kosovo, Laos, Malta, Myanmar, Nigérie, Omán, Východní Timor), z některých zemí se letos zapojilo více škol a dětí (např. Černá Hora, Írán, Turecko), což ukazuje na velmi dobrou spolupráci a podporu ze stran českých zastupitelských úřadů nejen v těchto zemích.

V zaslaných příspěvcích ze zahraničí převažovaly malby provedené temperovými i akrylovými barvami i různými typy pastelů, doplňovaly je práce v méně obvyklých a obtížnějších grafických technikách (akvatinta, lept či precizně provedená suchá jehla) i práce provedené akvarelem či propracované kresby tužkou, které porota uvítala a s potěšením ocenila. Z hlediska uchopení tématu je třeba vyzvednout ty práce, ve kterých se děti snažily zajímavě výtvarně zobrazit specifiku zemědělských činností ve svých zemích, jako tomu bylo např. u prací zaslaných ze Singapuru, Srí Lanky, ale i Arménie. Výborné výsledky v oblasti fotografie představilo jako i v minulých letech Chorvatsko, ale výrazné zlepšení v hloubce výpovědi i práci se světlem a technikou se ukazuje i v souborech fotografií z Ruska a Ukrajiny i jiných zemí, z nichž některé obeslaly výstavu v tomto oboru poprvé. Kvalitními prostorovými díly se tradičně představilo Lotyšsko.

Zhodnocení příspěvků z České a Slovenské republiky

České děti letos výstavu obeslaly 5 193 pracemi ze 344 organizací a bylo jim uděleno 687 ocenění, z toho 98 medailí (66 individuálních medailí, 4 medaile za kolektivní práce dětí a 28 medailí školám za kolekce).

Českých škol se v porovnání s loňským rokem zúčastnilo více. I letos měly velký úspěch plošné práce dětí ze základních uměleckých škol (Blatná, Háj ve Slezsku, Hradec nad Moravicí, Humpolec, Soukr. Jeseník, Kolín, Kroměříž, Most – ul. Moskevská, Mšeno, Nové Město pod Smrkem, Olomouc, Opava ul. Solná, Písek, Plzeň ul. Jagellonská i T. Brzkové, Praha 3 ul. Štítného, Praha 5 – ul. Štefánikova, Prostějov a Strakonice) především díky systematické a kvalifikované práci pedagogů. O to více však porota ocenila kvalitní práci pedagogů s dětmi ve školách základních (Červené Pečky, Opava – ul. Šrámkova, Sedmikráska Rožnov pod Radhoštěm), speciálních (ZŠ praktická Brno – ul. Vídeňská, Centrum Arpida České Budějovice, Centrum sociálních služeb Horizont Protivín, Domov Raspenava), jakož i v domech dětí a mládeže (DDM Český Krumlov, výtvarná dílna Paletka Plzeň).

K velké radosti poroty se vrátily do soutěže fotografie z českých škol – svou profesionalitou opět překvapily práce ze ZUŠ Řevnice. Z prostorových prací porotu potěšila kolekce prostorových prací ze ZUŠ Prostějov, keramické soubory ze ZŠ Červené Pečky, ZUŠ Postoloprty, ze ZUŠ Kolín, práce kombinované techniky ze ZUŠ Strakonice, či skleněné květiny ze ZUŠ Mšeno a skleněné reliéfy ze ZUŠ Litvínov.

Slovenské školy letos zaslaly 2 539 prací z 123 organizací a bylo jim uděleno 209 ocenění z toho 23 medailí (15 samostatných medailí a 8 medailí školám za kolekce). Ze slovenských škol byly nejúspěšnější ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, ZUŠ Holíč, ZUŠ Kežmarok, ZUŠ Košice Kováčska, ZUŠ Martin, ZUŠ Skalica, ZUŠ Spišská Belá, Súkromá ZUŠ a ZUŠ K. Pádivého Trenčín.

Cenu poroty, která se uděluje školám za trvalou, cílevědomou a výbornou práci, získala v letošním roce za Českou republiku ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov, která představila bohatou a zajímavou kolekci prostorových i plošných prací. Cenu poroty pro zahraniční školu porota udělila Photostudiu MIG při Municipal Palace for Children and Youth Creativity Doněck z Ukrajiny za bezkonkurenční fotografickou kolekci. Dlužno dodat, že obě zmíněné školy obesílají pravidelně výstavu výbornými pracemi řadu let a jsou také za ně oceňovány.

Vyvrcholením 42. ročníku se stane výstava všech oceněných prací, jejíž slavnostní zahájení se uskuteční 28. května 2014 v Lidické galerii v Lidicích za účasti mnoha velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky. Na vernisáž jsou letos pozváni zástupci škol oceněných Cenou poroty.

V Lidicích bude výstava otevřena od 29. května do 31. října 2014, po jejím skončení bude výstava instalována v v ZUŠ Most a na dalších místech České republiky i zahraničí.

Na závěr bychom velmi rádi poděkovali všem dětem, které vytvořily tak ohromné množství prací a vložily do nich svou fantazii i dovednost. Nebylo možné ocenit práce všechny, ale věříme, že důležitější než samotné ocenění je radost z tvoření. Rádi bychom poděkovali všem pedagogům, kteří s dětmi pracovali, rozvíjeli jejich výtvarné cítění, učili je novým výtvarným technikám, pomáhali jim i organizačně, aby jejich práce dorazily včas a v pořádku do Památníku Lidice a mohly být posouzeny porotou v ohromné konkurenci letošního ročníku.

Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice
květen 2014

Pravidla pro 42. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2014

S přihlédnutím k novému platnému statutu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ze dne 1. 11. 2012 a jeho ustanovením k pořádání této výstavy, vydává vyhlašovatel k zabezpečení a docílení obsahového zaměření statutu, jako základního dokumentu k organizaci a zabezpečení předmětného projektu, níže uvedená pravidla:

 1. Termín vyhlášení 42. ročníku MDVV Lidice 2014: květen 2013.
 2. Termín uzávěrky přijímání prací: 28. únor 2014 (datum poštovního razítka). Fyzicky musí být soutěžní práce doručeny do Lidic do 15. 3. 2014 a soutěžící se musí ujistit, že pošta bude schopna do tohoto data zásilku do Lidic doručit.
 3. Vyhlašovatel je oprávněn, v případě potřeby, za níže uvedených podmínek, uhradit vybraným českým a zahraničním vítězům s doprovodem oceněným Cenou poroty MDVV 2014 cestovné na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 42. ročníku MDVV Lidice 2014 v Lidické galerii takto:

  • úhrada nákladů do 500 km: vlakem, autobusem, autem nebo hromadnou dopravou
  • úhrada nákladů nad 500 km: vlakem, autobusem, autem, hromadnou dopravou nebo letecky z nejbližšího mezinárodního letiště vůči místu bydliště vítěze do Prahy a zpět.

  Členům poroty, medailistům ČR pozvaným na vernisáž MDVV do Lidic, kteří jsou ze vzdálených míst, a vybraným českým i zahraničním dětským vítězům s doprovodem pozvaným na vernisáž, je během jejich pobytu v Lidicích poskytnuto ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu. Porotcům a vybraným českým i zahraničním vítězům s doprovodem je částečně poskytnuto stravné a doprovodný kulturní program (vstupné do kulturních památek, kulturní program).

 4. Termín zasedání odborné poroty: první kolo 27. – 29. března 2014, 2. kolo 3. - 5. dubna 2014.
 5. Termín oznámení výsledků 42. ročníku MDVV 2014 na webových stránkách výstavy www.mdvv-lidice.cz: nejpozději 9. května 2014.
 6. Termín vernisáže s předáváním ocenění medailistům z ČR a vybranému zahraničnímu účastníkovi: 28. května 2014.
 7. Termín konání hlavní expozice v Lidické galerii: 29. května – 31. října 2014.
 8. Termín deinstalace MDVV Lidice 2014: 1. listopadu 2014.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 13. 12. 2013.
v Lidicích dne 13. 12. 2013

JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice


Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus