MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 43 » Porota

Porota

Odborná porota je složená z učitelů výtvarných oborů na základních uměleckých školách, základních školách a profesionálních umělců z České republiky i zahraničí. Počet není vždy stejný, zpravidla však bývá v porotě 13 - 23 členů. Vzhledem k tomu, že mnozí z nich mají dlouholetou praxi ve výtvarné práci s dětmi a zároveň se zúčastňují porot i jiných výtvarných soutěží, mají dokonalou představu o kvalitě prací různých škol našich i zahraničních.

Porota 43. ročníku MDVV Lidice 2015 proběhla ve 2 kolech – 26.-28. 3. 2015 (předvýběr prací) a 2.-4. 4. 2015 (konečné hodnocení prací) v Lidické galerii v Lidicích.

Členové poroty 43. MDVV Lidice 2015

Členové poroty z České republiky
 • Josef Zedník – výtvarník, Olešná

  Josef Zedník
  výtvarník, Olešná, předseda poroty
  1. a 2. kolo

 
 • Jana Anděličová – pedagog ZUŠ M. Podvalové Praha 9 – Čakovice a ZUŠ Praha 3, Štítného

  Jana Anděličová
  pedagog ZUŠ M. Podvalové Praha 9 a ZUŠ Praha 3, Štítného
  1. kolo

 • Ivana Erbenová – pedagog ZUŠ F. Kmocha Kolín

  Ivana Erbenová
  pedagog ZUŠ F. Kmocha Kolín
  1. kolo

 • Čeněk Hlavatý – ředitel ZUŠ Mšeno

  Čeněk Hlavatý
  ředitel ZUŠ Mšeno
  1. a 2. kolo

 • Martin Homola – fotograf Buštěhrad

  Martin Homola
  fotograf Buštěhrad
  1. a 2. kolo

 • Zuzana Hrubošová – ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc

  Zuzana Hrubošová
  ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc
  2. kolo

 • Ivana Junková – ředitelka ZUŠ Řevnice

  Ivana Junková
  ředitelka ZUŠ Řevnice
  1. kolo

 • Hana Jurková – ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník

  Hana Jurková
  ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník
  1. a 2. kolo

 • Helena Lisá – pedagog ZUŠ M. Stibora Olomouc

  Helena Lisá
  pedagog ZUŠ M. Stibora Olomouc
  1. kolo

 • Hana Palacká – pedagog ZUŠ J. Kravaře, Prostějov

  Hana Palacká
  pedagog ZUŠ J. Kravaře, Prostějov
  1. kolo

 • Pavel Rajdl – pedagog ZUŠ Kolín

  Pavel Rajdl
  pedagog ZUŠ F. Kmocha, Kolín
  2. kolo

 • Ivana Schwarzová – pedagog ZUŠ Strakonice

  Ivana Schwarzová
  pedagog ZUŠ Strakonice
  1. kolo

 • Martina Sumcová – pedagog ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm

  Martina Sumcová
  pedagog ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm
  1. kolo

 • Romana Štajerová – pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská

  Romana Štajerová
  pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská
  1. a 2. kolo

 • Zuzana Vlčková – pedagog výtvarného oboru Gymnázium Kladno

  Zuzana Vlčková
  pedagog výtvarného oboru Gymnázium Kladno
  1. a 2. kolo

 • Alena Zupková – pedagog ZUŠ V. Vančury, Háj ve Slezsku

  Alena Zupková
  pedagog ZUŠ V. Vančury, Háj ve Slezsku
  1. a 2. kolo

 
Členové poroty ze zahraničí
 • Monika Čurillová – pedagog výtvarného oboru, Bratislava, Slovensko

  Monika Čurillová
  pedagog výtvarného oboru, Bratislava, Slovensko
  1. kolo

 • Emi de Graeve – výtvarnice, Manderfeld, Belgie

  Emi de Graeve
  výtvarnice, Manderfeld, Belgie
  2. kolo

 • Iris Lau - zakladatelka Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína

  Iris Lau
  zakladatelka Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína
  2. kolo

 • Henry Lau - zakladatel Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína

  Henry Lau
  zakladatel Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína
  2. kolo

 • Renata Mečkovskiené – koordinátor uměleckého oddělení a pedagog Umělecké školy Trakai, vedoucí oddělení restaurování Historického muzea Trakai, Litva

  Renata Mečkovskiené
  koordinátor uměleckého oddělení a pedagog Umělecké školy Trakai, vedoucí oddělení restaurování Historického muzea Trakai, Litva
  2. kolo

 • Areta Raudzepa - referentka Národního centra pro vzdělávání Ministerstva vzdělávání a vědy LR, Riga, Lotyšsko

  Areta Raudzepa
  referentka Národního centra pro vzdělávání Ministerstva vzdělávání a vědy LR, Riga, Lotyšsko
  2. kolo

 
 • Vsevolod Romankov – pedagog výtvarného oboru, Škola 1188, Moskva, Rusko

  Vsevolod Romankov
  pedagog výtvarného oboru, Škola 1188, Moskva, Rusko
  2. kolo

 • Debrah Sickler-Voigt – pedagog výtvarného oboru, Škola 1188, Moskva, Rusko

  Debrah Sickler-Voigt
  profesorka výtvarné výchovy, Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN, USA
  2. kolo

 

Zpráva ze zasedání odborné poroty uskutečněného ve dnech 26. – 28. března a 2. – 4. dubna 2015 - hodnocení 43. ročníku MDVV Lidice 2015

Složení členů poroty 43. ročníku MDVV Lidice 2015

Předseda poroty:

Josef Zedník - výtvarník, Olešná (1. a 2. kolo)

Členové poroty: 

Jana Anděličová - pedagog ZUŠ M. Podvalové Praha 9 – Čakovice a ZUŠ Praha 3 Štítného (1. kolo)

Ivana Erbenová - pedagog ZUŠ Kolín (1. kolo)

Čeněk Hlavatý - ředitel ZUŠ Mšeno (1. a 2. kolo)

Martin Homola - fotograf Buštěhrad (1. a 2. kolo)

Zuzana Hrubošová - ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc (2. kolo)

Ivana Junková - ředitelka ZUŠ Řevnice (1. kolo)

Hana Jurková - ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník (1. a 2. kolo)

Hana Palacká - pedagog ZUŠ J. Kravaře Prostějov (1. kolo)

Helena Lisá - pedagog ZUŠ M. Stibora Olomouc (1. kolo)

Ivana Schwarzová - pedagog ZUŠ Strakonice (1. kolo)

Martina Sumcová - pedagog ZŠ Sedmikráska Rožnov pod Radhoštěm (1. kolo)

Romana Štajerová - pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská (1. a 2. kolo)

Pavel Rajdl - pedagog ZUŠ Kolín (2. kolo)

Zuzana Vlčková - pedagog výtvarného oboru Gymnázium Kladno (1. a 2. kolo)

Alena Zupková - pedagog ZUŠ Háj ve Slezsku (1. a 2. kolo)

 

Zahraniční porotci:

Monika Čurillová - pedagog výtvarného oboru, Bratislava, Slovensko (1. kolo)

Emi de Graeve - výtvarnice, Manderfeld, Belgie (2. kolo)

Henry a Iris Lau - zakladatelé Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína (2. kolo)

Renata Mečkovskiené - koordinátor uměleckého oddělení a pedagog Umělecké školy Trakai, vedoucí oddělení restaurování Historického muzea Trakai, Litva (2. kolo)

Areta Raudzepa - referentka Národního centra pro vzdělávání Ministerstva vzdělávání a vědy LR, Riga, Lotyšsko
(2. kolo)

Vsevolod Romankov - pedagog výtvarného oboru, Škola 1188, Moskva, Rusko (2. kolo)

Debrah Sickler-Voigt - profesorka výtvarné výchovy, Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN, USA
(2. kolo)

Letošního ročníku, který byl na doporučení České komise pro UNESCO a na počest vyhlášení roku 2015 Mezinárodním rokem světla zasvěcen tématu SVĚTLO, se zúčastnilo 21 380 dětí ze 71 zemí světa. Počet účastníků i zemí byl letos v porovnání s předešlými ročníky sice menší, přesto však bylo množství soutěžních prací ohromující a náročné na zpracování i hodnocení. Práce na téma Světlo Lidickou galerii doslova zalily a rozzářily - Slunci, hvězdami, rozsvícenými městy i ulicemi, katedrálami, tunely, polárními zářemi, ohni, ohňostroji či vulkány i tajemstvími optiky. Žárovky, lampy, svícny, svíčky a z nich linoucí se paprsky se daly počítat na tisíce.

Porota pracovala již tradičně ve dvou kolech po dobu dvou po sobě jdoucích týdnů - v prvním kole bylo vyřazeno přes 16 000 prací, které nesplňovaly kvalitativní i technické podmínky soutěže, v druhém kole bylo po náročném rozhodování a diskuzích z 4 500 prací vybráno a oceněno medailí či čestným uznáním přibližně 1 300 prací.

Sítem odborné poroty neprošly práce, které nesplnily technické podmínky soutěže – neztvárňovaly doporučené téma, překročily povolenou velikost formátu prací (50 x 70 cm), byly podlepené barevnými papíry, paspartované, nebo překročily počet povolených prací od jednoho autora v jedné technice a práce, které byly výtvarně slabé - ať již kompozičně, materiálově či technicky. V mnohých rozsáhlých kolekcích prací, které nebyly předem zhodnoceny ze strany pedagoga, se objevily schematické i nedokončené práce, ve kterých převažovala snaha o realistické vyobrazení námětů na úkor výtvarné fantazie, často podpořena nevhodným použitím výtvarných (a spíše i nevýtvarných) materiálů i technik, nedostatečným poučením dítěte v oblasti kompozice, prezentace v přehnaných formách i formátech. Přestože se dalo očekávat, že dané téma bude nabízet široké možnosti zajímavého a objevného výtvarného zpracování, porota musela konstatovat spíše opak. Téma bylo ve většině zaslaných prací uchopeno poněkud popisně, často zjednodušeně a jednostranně. Zůstává otázkou, zda samo téma bylo pro dětské tvůrce obtížné ve smyslu vnímání světla v jiných rovinách, než kontrastu světla a stínu, zobrazení světelných zdrojů či připomenutí vynálezů z oblasti optiky. Potěšitelné naopak byly příspěvky ze škol, které byly výtvarně zdařilé a které se zabývaly také vnitřním, duchovním světlem.

V celkovém zhodnocení se porota obrací na všechny výtvarné pedagogy, aby zvažovali výběr prací, kterými obesílají výstavu, doporučuje provést ve školách předvýběr, v jehož rámci by bylo možné - např. prostřednictvím spolupráce více pedagogů - zhodnotit práce a odeslat do soutěže jen reprezentativní kolekci. Školní „minisoutěž“ by mohla být pro děti i další motivací.

V odborných diskuzích porota hledala příčiny jednak menšího počtu zaslaných prací, jednak určitých trendů, které bylo možné pozorovat v náznacích již i v minulých ročnících. Porota shledává, že se prohlubují rozdíly mezi průměrnými až podpůměrnými kolekcemi a kolekcemi, které se vyznačují jedinečností ve výtvarném pojetí námětu i v propracovanosti jeho provedení. Vyzdvihnout je třeba ty kolekce, které byly citlivě vytříděny a vybrány a reprezentovaly tak cílenou a soustavnou práci jednotlivých škol či jiných institucí, v nichž jsou žáci vzděláváni ve výtvarných oborech. Porota opět připomíná, že dobré práce žáků odrážejí beze vší pochybnosti také vedení ze strany výtvarných pedagogů, a to i ve smyslu pojetí tématu a vypovídají o tom, s jakou intenzitou a v jakém časovém úseku se děti tématem zabývaly, protože kvalitní výsledek nevzniká nahodile. Některé práce naopak diskvalifikuje přílišné a zjevné ovlivnění ze strany pedagoga.

Celkové zhodnocení a ocenění příspěvků

Počet zaslaných prací celkem: 21 380

Počet zúčastněných / oceněných zemí: 71 / 67

Počet zúčastněných / oceněných organizací: 1644 / 432

Z došlého počtu 21 380 exponátů ze 71 zemí udělila porota 1282 ocenění včetně 190 medailí.

Zhodnocení zahraničních příspěvků (mimo ČR a SR)

Počet zaslaných prací ze zahraničí: 13 819 (12 521 maleb, 832 fotografií, 64 keramických prací, 402 prací kombinované techniky)

Počet zúčastněných zemí: 69 (mimo ČR a SR)

Počet zúčastněných / oceněných organizací: 1171 / 255

Do letošního ročníku bylo zaregistrováno 13 819 prací od dětí ze 71 zemí, což je celkově méně, než v předešlých ročnících. Přesto, že z některých zemí přišlo oproti loňskému roku prací významně méně a to často i z dlouhodobě úspěšných škol (např. Ázerbájdžán, Černá Hora, Čína, Malajsie (o 700 prací), Rusko (o 1 700 prací), Srí Lanka, Turecko (o 1000 prací), Ukrajina (o 700 prací), z některých zemí se naopak zapojilo škol a dětí více (např. Bosna a Hercegovina, Srbsko nebo Thajsko). Posuzovaným pracím ze zahraničí bylo uděleno 533 ocenění, z toho 81 medailí (61 individuálních, 1 za kolektivní práci a 19 školám za jejich kolekce prací), nejvíce ocenění získaly děti z Číny, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny.

V příspěvcích zaslaných ze zahraničí převažovaly již tradičně malby provedené temperovými i akrylovými barvami i různými typy pastelů, doplňovaly je práce v méně obvyklých a obtížnějších grafických technikách (akvatinta, lept či suchá jehla) i práce provedené akvarelem či kresby tužkou. U tradičních technik- jako je malba- lze pozorovat jistý pokles v počtu i v kvalitě, naopak fotografií i jejich souborů bylo letos do soutěže zasláno větší množství než v ročnících předchozích. Tento fakt lze jistě vysvětlit jednak tématem Světlo, které zřejmě mladé fotografy inspirovalo, jednak i větší dostupností technického vybavení pro tuto formu výtvarného zpracování námětů.

S ohledem na počet zemí, jejichž prostřednictvím byly prezentovány práce žáků, není možné vyjádřit stanovisko ke každé jednotlivé zemi, porota se pouze shodla na hodnoceních větších kolekcí. Je třeba zdůraznit, že země, v nichž je tradičně výtvarné vzdělávání na vysoké úrovni, ani v letošním ročníku nezklamaly. Zajímavé soubory prací byly zaslány ze škol v Bulharsku, Estonsku, Lotyšsku, velmi příjemně překvapily soubory z Maďarska, Slovinska i Srbska. U většiny škol, jejichž práce byly porotě z těchto zemí představeny, lze ocenit vysokou úroveň zpracování námětů v grafických technikách. Tradičně bohatě zastoupené země jako Rusko a Ukrajina poněkud setrvávají v tradičním pojetí námětu i jeho výtvarném zpracování. Z dalších velkých kolekcí je třeba zmínit Turecko, kde kvantita spíše převyšovala kvalitu a práce byly spíše nižší úrovně než v minulých ročnících. Podobně se prezentovaly některé země z jihovýchodní Asie, jejichž práce byly často ovlivněny komercí, mediální produkcí a s tím spojeným ne zcela adekvátním výtvarným zpracováním tématu s použitím nevhodných výtvarných materiálů. O to více vynikly práce některých výtvarných škol – např. Kids Creative a Simply Art z Hongkongu, jejichž práce se vyznačovaly citlivým přístupem k tematice i ke zvolenému materiálu, který často implikoval tradiční postupy malby a kresby typickými pro tuto oblast. Fotografie byla již tradičně kvalitně zastoupena kolekcemi Chorvatska a Litvy a svými fotografickými příspěvky příjemně překvapily i země, které dosud neměly silné práce v tradičních technikách, jako například Izrael, Uzbekistán, Ukrajina a Velká Británie.

Prostorová tvorba byla v letošní soutěži zastoupena mezi zahraničními školami zejména Lotyšskem, které představilo zajímavé keramické práce i objekty ze skla.

Zhodnocení příspěvků z České republiky

Počet zaslaných prací: 5 658 (4 211 maleb, 462 fotografií, 250 keramických prací, 735 prací kombinované techniky)

Počet zúčastněných organizací: 356 (37 MŠ, 93 ZŠ, 105 ZUŠ, 30 speciálních škol, 34 kroužků a DDM, 19 SŠ, 38 individuálních účastníků)

Počet oceněných organizací: 132 (5 MŠ, 22 ZŠ, 66 ZUŠ, 14 speciálních škol, 15 kroužků a DDM, 6 SŠ, 4 účastníci)

V porovnání s loňským rokem a v kontrastu s poklesem počtu prací i zúčastněných organizací ze zahraničí se letošního ročníku z České republiky zúčastnilo naopak více dětí z více organizací, některé z nich se účastnily letos poprvé. Posuzovaným pracím z ČR bylo uděleno 611 ocenění, z toho 90 medailí (60 individuálních, 2 za kolektivní práci dětí a 28 školám za kolekce prací).

Stejně jako v loňském ročníku měly velký úspěch plošné (včetně fotografických) práce dětí ze základních uměleckých škol Háj ve Slezsku, Hradec nad Moravicí, Hranice, Soukr. Jeseník, F. Kmocha Kolín, Krnov Hlavní nám., Kroměříž, Mnichovo Hradiště, Most Moskevská, Mšeno, Nové Město pod Smrkem, Olomouc, Písek, Plzeň ul. Jagellonská i T. Brzkové, Praha 3 Štítného, Praha 5 Štefánikova, Praha 9 Čakovice, Prostějov, Řevnice a Strakonice) především díky systematické a kvalifikované práci pedagogů. O to více však porota ocenila kvalitní práci pedagogů s dětmi jak ve školách základních např. v ZŠ Červené Pečky, T.G. Masaryka Opava a Sedmikráska Rožnov pod Radhoštěm, ve školách speciálních např. v Centru Arpida České Budějovice, Domově ZP Zběšičky a v Domově Raspenava, tak i v domech dětí a mládeže, např. v DDM Český Krumlov, Výtvarné dílně při galerii Paletka Plzeň či Ateliéru JOE v Roztokách. Porota s potěšením konstatovala, že přibylo uměleckých škol, které  se v letošním ročníku zapojily poprvé a obeslaly výstavu kvalitními kolekcemi, např. ZUŠ Bystré a ZUŠ Dačice. Počet prostorových prací se v letošním ročníku oproti předešlým snížil, téma světla bylo i pro pravidelně úspěšné školy v prostorových objektech obtížné. Porotu potěšily keramické objekty ze ZUŠ Český Krumlov, skleněné kolekce ze ZUŠ Mšeno i kolekce kašírovaných objektů ze ZUŠ Strakonice.

Základní rozdíl mezi pracemi zaslanými ze zahraničí a z domova byl v uchopení daného tématu. Zatímco zahraniční školy přistupovaly k tématu spíše prvoplánově, české školy, a to zejména umělecké, nabídly další zajímavé výtvarné možnosti a cesty, které představily téma i v jeho duchovním rozměru a také v celé šíři výtvarných možností a materiálů od papíru přes drát až po sklo či keramiku. Česká výtvarná pedagogika ušla nepochybně za poslední tři desetiletí velký kus cesty a díky tomu mají zejména české výtvarné školy náskok v citlivém a vnímavém přístupu k tématům, zjevná je také větší znalost výtvarného jazyka. I přesto soutěž ukázala rozdíly v úrovni jednotlivých ZUŠ, neboť vedle vyvážených a promyšlených kolekcí byly do soutěže zaslány i soubory vyloženě slabé.

Zhodnocení příspěvků ze Slovenské republiky

Počet zaslaných prací: 1 903 (1 584 maleb, 117 fotografií, 12 keramických prací, 190 prací kombinované techniky)

Počet zúčastněných organizací: 117 (11 MŠ, 14 ZŠ, 76 ZUŠ, 10 speciálních škol, 3 kroužky a DDM, 3  individuální účastníci)

Počet oceněných organizací: 45 (1 MŠ, 4 ZŠ, 35 ZUŠ, 4 speciální školy, 1 kroužek)

Pokles počtu zaslaných prací se týkal v letošním ročníku i příspěvků ze Slovenska, oproti loňskému roku bylo zasláno o 600 prací méně. Posuzovaným pracím bylo uděleno 138 ocenění z toho 19 medailí (13 samostatných medailí a 6 medailí školám za kolekce), nejúspěšnějšími uměleckými školami byly ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, ZUŠ Holíč, ZUŠ Kežmarok, ZUŠ Spišská Belá, ZUŠ F. Kafendu Vrútky a ZUŠ L. Arváya Žilina Dolný Val a z kroužků pak Občianske združenie art SLNEČNICE z Bratislavy.

Vedle velmi pěkných souborů grafik (barevné linoryty a suché jehly) vykazovaly práce některých ZUŠ nižší kvalitu jak z hlediska výběru námětů, tak i z pohledu výtvarného zpracování. Stejný postřeh se týká i prací některých slovenských mateřských a základních škol.

Cena poroty

Cenu poroty, která je udělována školám za trvalou, cílevědomou a kvalitní práci s dětmi, získala v letošním roce za Českou republiku ZUŠ Mšeno, která představila až neuvěřitelně bohatou a zajímavou kolekci, která jednoznačně přesahovala ostatní rozsahem použitých technik jak v plošné, tak i v prostorové tvorbě. Je třeba dodat, že škola se již řadu let nebojí experimentovat, hledá netradiční, nové cesty a výtvarné možnosti a ve své práci využívá vedle klasických materiálů také sklo, kov, plast či digitální technologie.

Zahraničních kandidátů na cenu poroty se objevilo několik ve velmi vyrovnané kvalitě. Po společné závěrečné diskuzi udělila porota cenu organizaci Młodzieżowy Dom Kultury - pracownia plastyczna "Creatio" z polského Rybniku, která představila velice kvalitní kolekci grafiky a která si odnáší z MDVV Lidice vysoká ocenění každoročně.

Závěrem

Porota by v závěru chtěla vyjádřit poděkování všem mladým výtvarníkům, kteří se pustili do nelehké tvůrčí práce při zpracování nesnadného tématu. Ceny byly uděleny nejlepším pracím se zajímavými nápady a neotřelými formami zpracování, které jsou odrazem šíře dětské fantazie, ale ocenění by si zasloužily všechny práce letošního ročníku, protože jsou důkazem toho, že výtvarná tvorba hraje v životě dětí nezastupitelnou roli, a to na všech kontinentech. Poděkování patří také všem výtvarných pedagogům, kteří s dětmi pracují a rozvíjejí jejich fantazii, výtvarné cítění, pomáhají jim zvládat tradiční i alternativní výtvarné techniky. Porota si je vědoma toho, že ne ve všech zemích vznikají práce dětí v klidných podmínkách a s dostatečným materiálním vybavením, a proto oceňuje, že MDVV Lidice je stále přitažlivá pro takový počet mladých výtvarníků z celého světa.

V závěrečných diskuzích se porota shodla na potřebě dokumentovat nejen kvalitní výtvarná díla, ale i práce z mnohých důvodů neoceněné. Mohou však představovat trendy, kterými by se dětská výtvarná tvorba ubírat neměla. Výběr z těchto prací bude zahrnut do archivu soutěže a zároveň bude sloužit jako názorná ukázka při setkáních s porotou, při dokumentaci a poslouží i jako podpora při rozhodování poroty.

V neposlední řadě porota děkuje za vynikající podmínky vytvořené pro práci Mezinárodní poroty pracovníky Památníku Lidice, které každoročně umožňují porotě soustředit se především na výběr prací, jejich posouzení a rozhodování o přidělení ocenění. Díky klidné atmosféře a každoročně preciznější organizaci obou kol vzniká pro porotu prostor pro diskuze, výměny názorů na aktuální ročník soutěže i výměny zkušeností z vlastní práce jednotlivých členů poroty, což je obohacující nejen pro porotce z České republiky, ale i pro porotce ze zahraničí. Důležitým přínosem jsou i dny otevřených dveří poroty, kterých i tentokrát využili zástupci několika škol.

Je potěšitelné, že i letos registrace prací i práce poroty zaujaly média - Radiožurnál (12. 3.), ČT 24 (Zprávy 4. 4.) a Kladenský deník (12. 4.).

Josef Zedník, předseda poroty 43. ročníku MDVV Lidice

Zuzana Vlčková, člen poroty 43. ročníku MDVV Lidice

Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice

 

Portréty porotců i fotografie z poroty: © Martin Homola

Fotografie z 1. i 2. kola poroty


Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus