MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 44

Ročník 44

Pozvání dětí k účasti ve 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2016

Vážení přátelé,

letošního ročníku, který byl na počest 70. výročí vzniku organizace UNESCO a její nejvýznamnější priority - rozvoje vzdělanosti každého člověka - zasvěcen tématu ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ, se zúčastnilo 18 075 dětí ze 77 zemí světa.

Téma bylo jednoduché pouze zdánlivě. Letos se více než kdy jindy potvrdilo, jak důležitou roli v procesu dětské výtvarné tvorby hraje pedagog, který umí děti motivovat a vybrat z nabízených podtémat zprvu nepříliš lákavého tématu inspirující moment, nabídnout dětem vhodnou výtvarnou techniku a povzbudit k zajímavému ztvárnění. Hlavním námětem soutěžních prací bylo samozřejmě školní prostředí, které děti dobře znají - školní budovy, cesty a cestičky do školy, pedagogický sbor i zaměstnanci školy, odborné učebny i kabinety zajímavých exemplářů. Děti s radostí ukázaly své třídy, zavedly do vyučovacích hodin, představily své učitelky, spolužáky a kamarády, přiblížily akční dění o přestávkách, zajímavé školní exkurze a výlety a nejednou vybalily aktovky i se svačinami. Zvláštní pozornost mnoho dětí věnovalo osobnosti J. A. Komenského, jehož tvář nechyběla skoro v žádné kolekci z českých škol, ale překvapivě ani v mnoha zahraničních. Pokud bychom chtěli porovnávat, jak zajímavě bylo téma školy dětmi z různých zemí ztvárněno, lze konstatovat, že inspirovalo spíše děti z českých škol, než zahraniční účastníky. České děti se celkově vyjadřovaly méně prvoplánově a ve svých pracích dovedly téma školy a život v ní, stejně jako školní postřehy, myšlenky a nápady velmi dobře rozvinout.

I letos se mezi soutěžními pracemi vyskytly práce nevhodně adjustované, přesahující povolené rozměry, špatně označené, či vytvořené autory staršími, než je povoleno pravidly soutěže. Na rozdíl od minulých let se však celkově zlepšila úroveň jednotlivých kolekcí a je vhodné pochválit všechny pedagogy, kteří pečlivěji vybírají soutěžní práce a zasílají jen ty nejlepší. Letos se objevilo i mnoho grafických prací, které byly velmi dobře zvládnuty nejen řemeslně, ale i výtvarně. Naopak fotografií bylo, ve srovnání s rokem předchozím, mnohem méně a s méně zajímavými náměty.

Celkové zhodnocení a ocenění příspěvků

Z došlého počtu 18 075 exponátů ze 77 zemí a 1 483 organizací udělila porota 1 390 ocenění včetně 212 medailí (147 individuálních, 3 za kolektivní práci dětí a 62 školám za kolekce prací) pro 68 zemí a 448 organizací.

Zhodnocení a ocenění prací ze zahraničí

Posuzovaným pracím ze zahraničí v počtu 11 292 ze 75 zemí a 1 035 organizací bylo uděleno 539 ocenění, z toho 70 medailí (54 individuálních, 2 za kolektivní práci dětí a 14 školám za kolekce prací) pro 68 zemí a 251 organizací.

Navzdory menší účasti se však soutěž rozšiřuje geograficky – do letošního ročníku se zapojilo poprvé 6 nových zemí (Chile, Kypr, Lucembursko, Palau, Senegal, Tádžikistán) a některé země se do soutěže po delší době opět vrátily (např. Belgie, Kanada, Maroko nebo Zimbabwe). Nově se do soutěže zapojilo 366 zahraničních škol.

Nejvíce ocenění získaly letos děti z Běloruska, Bulharska, Číny, Chorvatska, Indie, Íránu, Lotyšska, Polska, Ruska, Slovinska a Ukrajiny. Naopak některé země měly v letošním roce nízké zastoupení, často pouze 1 školou s několika pracemi, což snížilo možnost získání ocenění pro tuto zemi a porotě znemožnilo hodnotit výtvarnou úroveň této země komplexně (Argentina, Egypt, Etiopie, Filipíny, Itálie, Kambodža, Kosovo, Laos, Malta, Norsko, Palau, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Vietnam, Zimbabwe).

Z hlediska používaných technik u zahraničních příspěvků opět převažuje malba, která mnohdy není dobře zvládnutá a vyznačuje se často samoúčelnou barevností. Oproti tomu se objevují i velmi pěkné malby, kresby a především grafika, jejíž množství a kvalita má vzestupnou tendenci. Tradičně dobrou úroveň si udržuje Bulharsko (výborné kolekce z Fine Arts School Targoviště, nebo Art Studia Prikazen Svjat Sofie), Čína (excelentní kolekce prací ze studia Simply Art Hongkong), Indie (Young Envoys International Hyderabad) a Lotyšsko, jehož pravidelné úspěchy jsou podpořené výbornou spoluprací s organizátorkami lotyšské národní  podsoutěže Lidice přivážející do Lidic prostorové práce lotyšských dětí, které rády a dobře pracují s keramikou, sklem i textilem. Naopak u příspěvků z některých zemí se často ukazuje, že mnohé školy používají bez ohledu na doporučené téma ročníku stále stejné výtvarné techniky a jejich neměnný způsob práce po celou dobu účasti v soutěži zmenšuje jejich možný úspěch.

Zhodnocení příspěvků z České republiky a Slovenské republiky:

České děti z 335 organizací letos výstavu obeslaly 5 050 pracemi a bylo jim uděleno 674 ocenění, z toho 110 medailí (69 individuálních, 1 za kolektivní práci dětí a 40 školám za kolekce prací). Oceněny byly děti ze 146 organizací.

Přesto, že počet příspěvků ze zahraničí se letos oproti loňskému roku snížil, o soutěžních pracech z České republiky se to říci nedá – letos jich přišlo přibližně stejně, jako v loňském roce a je potěšitelné, že se letos zapojilo do soutěže i 50 nových škol.

V letošním ročníku je vhodné opět vyzdvihnout práce dětí ze základních uměleckých škol (Dačice, Háj ve Slezsku, Hradec nad Moravicí, Soukromá výtvarná Jeseník, Kolín, Krnov (Hlavní náměstí), Most (Moskevská ul.), Plzeň (Jagellonská ul. i Terezie Brzkové), Olomouc, Praha 9 (Prosek U  Prosecké školy i Čakovice Marie Podvalové), Postoloprty, Prostějov, Strakonice a Zlín (ZUŠ Morava i Zlín Malenovice), na kterých je vidět erudované vedení a soustavné působení výtvarných pedagogů. Ale i mimo půdu uměleckých škol vznikly krásné a kvalitní práce – v základních školách (Červené Pečky, 11. ZŠ Most, ZŠ Malecí, ZŠ T.G. Masaryka Opava, ZŠ Vodičkova ul. Praha, Sedmikráska Rožnov pod Radhoštěm), v kroužcích a DDM  (Výtvarná dílna Vinohrady Praha 2, Výtvarná dílna Paletka Plzeň), ve speciálních školách (ZŠ praktická Brno Vídeňská ul., ZŠ spec. a praktická Jihlava, Centrum Arpida České Budějovice, Domov Raspenava) a letos i po  delší době ve školách středních (Gymnázium Frýdlant a Krnov).

Slovenské školy letos zaslaly 1 733 prací z 113 organizací a bylo jim uděleno 177 ocenění z toho 32 medailí (24 samostatných a 8 školám za kolekce). Oceněny byly děti z 51 organizací.

I ze Slovenska nepřišlo do letošního ročníku výrazně méně prací, než do ročníku loňského, i počet zúčastněných škol zůstal skoro stejný. Nejúspěšnějšími uměleckými školami byly ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, ZUŠ Holíč, ZUŠ A. Cígera Kežmarok, ZUŠ Spišská Belá, mezi pracemi ze základní školy a kroužků vynikly kolekce ze Soukromé ZŠ Galileo Bratislava, ZŠ  Žilina Jarná ul. Art SLNEČNICE, obč. združenia z Bratislavy. V porovnání s loňským ročníkem byly letošní práce slovenských dětí výtvarně zdařilejší a kvalitnější, což se odrazilo i ve větším počtu udělených ocenění.

Cenu poroty pro českou školu získala za vynikající a dlouhodobou práci s dětmi ve všech oborech výtvarné činnosti Soukromá ZŠ Sedmikráska z Rožnova pod Radhoštěm, která představila bohatou kolekci prostorových i plošných prací plně srovnatelnou s kolekcemi základních uměleckých škol. Cenu poroty pro zahraniční školu udělila porota škole Young Envoys International z Hyderabadu z Indie za tematicky zpracovaný a výtvarně bohatý soubor barevné grafiky, s přihlédnutím k dlouholetým a výrazným úspěchům a dlouhodobému zapojení do soutěže.

Vyvrcholením 44. ročníku se stane výstava všech oceněných prací, jejíž slavnostní zahájení se uskuteční v úterý 31. května 2016 v Lidické galerii v Lidicích za účasti mnoha velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky. Na vernisáž jsou letos pozváni zástupci škol oceněných Cenou poroty.

V Lidicích bude výstava otevřena od 31. května do 30. listopadu 2016, po jejím skončení bude výstava instalována v ZUŠ Most a na dalších místech České republiky i zahraničí.

V závěru bychom rádi poděkovali všem dětem, které oslovilo téma ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ! natolik, že měly chuť ho výtvarně zpracovat a poslat do soutěže. Nebylo lehké vybrat ty nejlepší a nelze ocenit všechny. Věříme, že práce na letošním tématu přinesla dětem radost, výtvarně je posunula a myšlenkově inspirovala, protože to je hlavním smyslem tvůrčí práce. Děkujeme i všem pedagogům, pro které jistě letošní téma nebylo lehce uchopitelné, a přesto dokázali s dětmi vytvořit zajímavé a krásné kolekce a, jak doufáme, bylo to i pro ně obohacením.

Z letošního ročníku vzešla také spolupráce s Muzeem J. A. Komenského v Praze, kde vznikne výstava z části výtvarných prací, které byly přímo inspirovány učitelem národů.

Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice

Duben 2016

Pravidla pro 44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2016 (MDVV)

S přihlédnutím k platnému statutu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ze dne 1. 11. 2012 a jeho ustanovením k pořádání této výstavy, vydává vyhlašovatel k zabezpečení a docílení obsahového zaměření statutu, jako základního dokumentu k organizaci a zabezpečení předmětného projektu, níže uvedená pravidla:

 1. Termín vyhlášení 44. ročníku MDVV Lidice 2016: 30. 5. 2015.
 2. Termín uzávěrky přijímání prací: 29. 2. 2016. Práce zasílané poštou musí mít datum poštovního razítka nejpozději 29. února 2016, ale fyzicky musí být doručeny do Lidic nejpozději do 15. 3. 2016. Soutěžící se musí při odesílání ujistit, že pošta je schopna do tohoto data zásilku do Lidic doručit. Po domluvě je možné práce doručit do Lidické galerie osobně a to do 29. 2. 2016.
 3. Vyhlašovatel je oprávněn za níže uvedených podmínek uhradit zahraničním vítězům s doprovodem oceněným Cenou poroty MDVV 2016 pro zahraničí cestovné na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 44. ročníku MDVV Lidice 2016 v Lidické galerii takto:

  1. úhrada nákladů do 500 km: vlakem, autobusem, autem nebo hromadnou dopravou,
  2. úhrada nákladů nad 500 km: vlakem, autobusem, autem, hromadnou dopravou nebo letecky z nejbližšího mezinárodního letiště vůči místu bydliště vítěze do Prahy a zpět.

  Členům poroty, medailistům ČR ze vzdálených míst ČR pozvaným na vernisáž MDVV do Lidic a českým i zahraničním dětským vítězům s doprovodem oceněným Cenou poroty pozvaným na vernisáž, je během jejich pobytu v Lidicích poskytnuto ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu. Porotcům a českým i zahraničním vítězům s doprovodem oceněným Cenou poroty je částečně poskytnuto stravné a doprovodný kulturní program (vstupné do kulturních památek, kulturní program).

 4. Termín zasedání odborné poroty: 1. kolo 24. – 26. 3. 2016, 2. kolo 31. 3. - 2. 4. 2016.
 5. Termín oznámení výsledků 44. ročníku MDVV 2016 na webových stránkách výstavy www.mdvv-lidice.cz: nejpozději 10. 5. 2016.
 6. Termín vernisáže s předáváním ocenění medailistům z ČR a vybranému zahraničnímu účastníkovi: 31. května 2016.
 7. Termín konání hlavní expozice v Lidické galerii: 1. 6. 30. 11. 2016.
 8. Termín deinstalace 44. MDVV Lidice 2016: 1. 12. 2016.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 2. 11. 2015.

V Lidicích dne 2. 11. 2015

JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus