MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 44 » Porota

Porota

Odborná porota je složená z učitelů výtvarných oborů na základních uměleckých školách, základních školách a profesionálních umělců z České republiky i zahraničí. Počet není vždy stejný, zpravidla však bývá v porotě 13 - 25 členů. Vzhledem k tomu, že mnozí z nich mají dlouholetou praxi ve výtvarné práci s dětmi a zároveň se zúčastňují porot i jiných výtvarných soutěží, mají dokonalou představu o kvalitě prací různých škol našich i zahraničních.

Porota 44. ročníku MDVV Lidice 2016 proběhla ve 2 kolech – 24. - 26. 3. 2016 (předvýběr prací) a 31. 3. - 2. 4. 2016 (konečné hodnocení prací) v Lidické galerii v Lidicích.

Členové poroty 44. MDVV Lidice 2016

Členové poroty z České republiky
 • Josef Zedník – výtvarník, Olešná

  Josef Zedník
  výtvarník, Olešná, předseda poroty
  1. a 2. kolo

 
 • Jana Anděličová – pedagog ZUŠ M. Podvalové Praha 9 – Čakovice a ZUŠ Praha 3, Štítného

  Jana Anděličová
  pedagog ZUŠ M. Podvalové Praha 9 a ZUŠ Praha 3, Štítného
  1. kolo

 • Eva Bartošová

  Eva Bartošová
  pedagog ZUŠ Nové Město pod Smrkem a Domov Raspenava
  1. kolo

 • Čeněk Hlavatý – ředitel ZUŠ Mšeno

  Čeněk Hlavatý
  ředitel ZUŠ Mšeno
  1. a 2. kolo

 
 • Martin Homola – fotograf Buštěhrad

  Martin Homola
  fotograf Buštěhrad
  1. a 2. kolo

 • Zuzana Hrubošová – ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc

  Zuzana Hrubošová
  ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc
  2. kolo

 • Ivana Junková – ředitelka ZUŠ Řevnice

  Ivana Junková
  ředitelka ZUŠ Řevnice
  1. kolo

 
 • Hana Jurková – ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník

  Hana Jurková
  ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník
  1. kolo

 • Eva Kuncipálová

  Eva Kuncipálová
  muzejní pedagog, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha
  1. kolo

 • Pavel Rajdl – pedagog ZUŠ Kolín

  Pavel Rajdl
  pedagog ZUŠ F. Kmocha, Kolín
  2. kolo

 
 • Ivana Schwarzová – pedagog ZUŠ Strakonice

  Ivana Schwarzová
  pedagog ZUŠ Strakonice
  1. kolo

 • Jaroslava Spěváčková – pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská

  Jaroslava Spěváčková
  pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská
  2. kolo

 • Lenka Spoustová

  Lenka Spoustová
  pedagog ZUŠ Kolín
  1. kolo

 
 • Martina Sumcová – pedagog ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm

  Martina Sumcová
  pedagog ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm
  1. kolo

 • Romana Štajerová – pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská

  Romana Štajerová
  pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská
  1. a 2. kolo

 • Robert Vano

  Robert Vano
  fotograf, Praha
  2. kolo

 
 • Zuzana Vlčková – pedagog výtvarného oboru Gymnázium Kladno

  Zuzana Vlčková
  pedagog výtvarného oboru Gymnázium Kladno
  1. a 2. kolo

 • Alena Zupková – pedagog ZUŠ V. Vančury, Háj ve Slezsku

  Alena Zupková
  pedagog ZUŠ V. Vančury, Háj ve Slezsku
  1. a 2. kolo

 
Členové poroty ze zahraničí
 • Tomáš Krivý

  Tomáš Krivý
  pedagog ZUŠ Považská Bystrica, Slovensko
  1. kolo

 • Iris Lau - zakladatelka Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína

  Iris Lau
  zakladatelka Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína
  2. kolo

 • Henry Lau - zakladatel Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína

  Henry Lau
  zakladatel Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína
  2. kolo

 
 • Ilze Rimicane – umělecká vedoucí Dětské a mládežnické centrum Daugmale, Riga, Lotyšsko

  Ilze Rimicane
  umělecká vedoucí Dětské a mládežnické centrum Daugmale, Riga, Lotyšsko
  2. kolo

 • Debrah Sickler-Voigt – profesorka výtvarné výchovy, Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN, USA

  Debrah Sickler-Voigt
  profesorka výtvarné výchovy, Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN, USA
  2. kolo

 

Zpráva ze zasedání odborné poroty uskutečněného ve dnech 24. – 26. března a 31. dubna – 2. dubna 2016 - hodnocení 44. ročníku MDVV Lidice 2016

Složení členů poroty 44. ročníku MDVV Lidice 2016

Předseda poroty:

 • Josef Zedník - výtvarník, Olešná (1. a 2. kolo)

Členové poroty z České republiky: 

 • Jana Anděličová - pedagog ZUŠ M. Podvalové Praha 9 – Čakovice a ZUŠ Praha 3 Štítného (1. kolo)
 • Eva Bartošová – pedagog ZUŠ Nové Město pod Smrkem a Domov Raspenava (1. kolo)
 • Čeněk Hlavatý - ředitel ZUŠ Mšeno (1. a 2. kolo)
 • Martin Homola - fotograf Buštěhrad (1. a 2. kolo)
 • Zuzana Hrubošová - ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc (2. kolo)
 • Ivana Junková - ředitelka ZUŠ Řevnice (1. kolo)
 • Hana Jurková - ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník (1. kolo)
 • Eva Kuncipálová – muzejní pedagog, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha (1. kolo)
 • Ivana Schwarzová - pedagog ZUŠ Strakonice (1. kolo)
 • Jaroslava Spěváčková - pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská (2. kolo)
 • Lenka Spoustová - pedagog ZUŠ Kolín (1. kolo)
 • Martina Sumcová - pedagog ZŠ Sedmikráska Rožnov pod Radhoštěm (1. kolo)
 • Romana Štajerová - pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská (1. a 2. kolo)
 • Pavel Rajdl - pedagog ZUŠ Kolín (2. kolo)
 • Robert Vano – fotograf (2. kolo)
 • Zuzana Vlčková - pedagog výtvarného oboru Gymnázium Kladno (1. a 2. kolo)
 • Alena Zupková - pedagog ZUŠ Háj ve Slezsku (1. a 2. kolo)

Zahraniční porotci:

 • Tomáš Krivý – pedagog ZUŠ Považská Bystrica, Slovensko (1. kolo)
 • Henry a Iris Lau - zakladatelé Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína (2. kolo)
 • Ilze Rimicane - umělecká vedoucí Dětské a mládežnické centrum Daugmale, Riga, Lotyšsko (2. kolo)
 • Debrah Sickler-Voigt - profesorka výtvarné výchovy, Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN, USA (2. kolo)
 

Letošního ročníku, který byl na počest 70. výročí vzniku organizace UNESCO a její nejvýznamnější priority - rozvoje vzdělanosti každého člověka - zasvěcen tématu ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ, se zúčastnilo 18 075 dětí ze 77 zemí světa. Počet účastníků byl sice v porovnání s ročníky předešlými nižší, ale počet zúčastněných zemí se naopak zvýšil. Zajímavé je, že počet účastnících se škol nebyl oproti minulým ročníkům výrazně nižší, z čehož vyplývá, že se mnoho škol soutěže stále účastní, ale obesílá soutěž méně pracemi. Tento fakt může být důsledek pečlivého výběru pedagoga, který zasílá pouze nejlepší vybrané práce, ale i obavy z vysokých nákladů na poštovné především ze zahraničí. Jak vyplývá z dotazníku, který byl rozeslán v minulosti úspěšným školám, které se letošního ročníku nezúčastnily, u více než poloviny dotázaných z ČR byl hlavním důvodem neúčasti odchod, či zaneprázdněnost pedagoga, který výstavu pravidelně obesílal, v méně případech pak nedostatek času na vytvoření prací, kolize s uzávěrkami jiných výtvarných soutěží, či nízká výtvarná kvalita vytvořených prací, které se pedagogové rozhodli na soutěž neodeslat. Naopak zahraniční školy uváděly jako hlavní důvod své neúčasti téma ročníku, které děti ani pedagogy nezaujalo, v dalších případech pak vysoké náklady na poštovné, absenci účastnických listů pro všechny zúčastněné děti a v neposlední řadě i politickou situaci v zemi (Rusko, Ukrajina).

Porota letos zasedala opět ve dvou rovnocenných kolech, přičemž v prvním kole ze zaregistrovaných 18 000 prací vybrali její členové 4 500, ve druhém z nich ocenili skoro 1 400 těch nejlepších a na závěr se shodli na udělení cen  poroty - pro zahraniční a českou školu. V letošním ročníku tvořily děti na téma Škola a vzdělání, které bylo jednoduché pouze zdánlivě. Letos se více než kdy jindy potvrdilo, jak důležitou roli v procesu dětské výtvarné tvorby hraje pedagog, který umí děti motivovat a vybrat z nabízených podtémat zprvu nepříliš lákavého tématu inspirující moment, nabídnout dětem vhodnou výtvarnou techniku a povzbudit k zajímavému ztvárnění.

Hlavním námětem soutěžních prací bylo samozřejmě školní prostředí, které děti dobře znají - školní budovy, cesty a cestičky do školy, pedagogický sbor i zaměstnanci školy, odborné učebny i kabinety zajímavých exemplářů. Děti s radostí ukázaly své třídy, zavedly do vyučovacích hodin, představily své učitelky, spolužáky a kamarády, přiblížily akční dění o přestávkách, zajímavé školní exkurze a výlety a nejednou vybalily aktovky i se svačinami. Zvláštní pozornost mnoho dětí věnovalo osobnosti J. A. Komenského, jehož tvář nechyběla skoro v žádné kolekci z českých škol, ale překvapivě ani v mnoha zahraničních. Pokud bychom chtěli porovnávat, jak zajímavě bylo téma školy dětmi z různých zemí ztvárněno, lze konstatovat, že inspirovalo spíše děti z českých škol (jak již bylo naznačeno), než zahraniční účastníky. České děti se celkově vyjadřovaly méně prvoplánově a ve svých pracích dovedly téma školy a život v ní, stejně jako školní postřehy, myšlenky a nápady velmi dobře rozvinout.

I letos se mezi soutěžními pracemi vyskytly práce nevhodně adjustované, přesahující povolené rozměry, špatně označené, či vytvořené autory staršími, než je povoleno pravidly soutěže. Na rozdíl od minulých let se však celkově zlepšila úroveň jednotlivých kolekcí a je vhodné pochválit všechny pedagogy, kteří pečlivěji vybírají soutěžní práce a zasílají jen ty nejlepší. Letos se objevilo i mnoho grafických prací, které byly velmi dobře zvládnuty nejen řemeslně, ale i výtvarně. Porota si tento narůstající počet prací vysvětluje i větším zájmem pedagogů o studium grafických technik.

Naopak fotografií bylo, ve srovnání s rokem předchozím, mnohem méně a s méně zajímavými náměty. Je to možná dáno i tím, že téma letošního ročníku bylo pro mladé fotografy méně inspirativní a obtížněji uchopitelné než téma minulého ročníku, jímž bylo SVĚTLO.

Celkové zhodnocení a ocenění příspěvků

Počet zaslaných příspěvků celkem: 18 075

Počet zúčastněných / oceněných zemí: 77 / 68

Počet zúčastněných / oceněných organizací: 1 483 / 448

Nově zaregistrované školy: 429

Ocenění: Z došlého počtu 18 075 exponátů ze 77 zemí udělila porota 1 390 ocenění včetně 212 medailí (147 individuálních, 3 za kolektivní práci dětí a 62 školám za kolekce prací) pro 68 zemí.

Zhodnocení zahraničních příspěvků (mimo ČR a SR)

Počet zaslaných prací ze zahraničí: 11 292 (10 397 maleb, 442 fotografií, 77 keramických prací, 376 prací kombinované techniky)

Počet zúčastněných zemí: 75 (mimo ČR a SR)

Počet zúčastněných / oceněných organizací: 1 035 / 251

Nově zaregistrované školy: 366

Ocenění: Posuzovaným pracím ze zahraničí bylo uděleno 539 ocenění, z toho 70 medailí (54 individuálních, 2 za kolektivní práci dětí a 14 školám za kolekce prací).

Do letošního ročníku bylo zaregistrováno 11 292 prací od dětí ze 75 zemí (mimo ČR a SR), což je celkově méně, než v předešlých ročnících i v ročníku loňském.  Navzdory menší účasti se však soutěž rozšiřuje geograficky – do letošního ročníku se zapojilo poprvé 6 nových zemí (Chile, Kypr, Lucembursko, Palau, Senegal, Tádžikistán) a některé země se do soutěže po delší době opět vrátily (např. Belgie, Kanada, Maroko nebo Zimbabwe).

Nejvíce ocenění získaly letos děti z Běloruska, Bulharska, Číny, Chorvatska, Indie, Íránu, Lotyšska, Polska, Ruska, Slovinska a Ukrajiny. Naopak některé země měly v letošním roce nízké zastoupení, často pouze 1 školou s několika pracemi, což snížilo možnost získání ocenění pro tuto zemi a porotě znemožnilo hodnotit výtvarnou úroveň této země komplexně (Argentina, Egypt, Etiopie, Filipíny, Itálie, Kambodža, Kosovo, Laos, Malta, Norsko, Palau, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Vietnam, Zimbabwe).

Celkově se kolekce prací zaslaných ze zahraničí vyznačovaly, podobně jako v předešlých ročnících, jistou „prvoplánovostí“ v uchopení a zpracování tématu. V souborech převažovalo zobrazení školních tříd, žáků v lavicích a na školních dvorcích, učitelů před tabulí a dokonce se letos objevilo i několik výtvarných prací reagující na násilí ve škole, např. teroristické útoky, které jsou v některých zemích aktuální realitou. Škola tedy již není tím bezpečným místem, jakým by, podle naší představy, měla být. Při posuzování výtvarné kvality a námětů se ukazuje, že tam, kde je potřeba hlubšího výtvarného vhledu do problematiky, zůstávají zahraniční školy často bezradné. Rozhodně na ně není možné uplatňovat stejná kritéria hodnocení jako na české, či slovenské školy a je třeba mnohdy zohlednit jak absenci systematického uměleckého vzdělávání, tak často i nedostatek materiálového, či technického vybavení.

Z hlediska používaných technik u zahraničních příspěvků opět převažuje malba, která mnohdy není dobře zvládnutá a vyznačuje se často samoúčelnou barevností. Oproti tomu se objevují i velmi pěkné malby, kresby a především grafika, jejíž množství a kvalita má vzestupnou tendenci. Tradičně dobrou úroveň si udržuje Bulharsko (výborné kolekce z Fine Arts School Targoviště, nebo Art Studia Prikazen Svjat Sofie), Čína (excelentní kolekce prací ze studia Simply Art Hongkong), Indie (Young Envoys International Hyderabad) a Lotyšsko, jehož pravidelné úspěchy jsou podpořené výbornou spoluprací s organizátorkami lotyšské národní  podsoutěže Lidice, ze které na vlastní náklady přivážejí do Lidic oceněné práce a zajišťují tak Lotyšsku nejen vysoký počet ocenění, ale obohacují výstavu prostorovými pracemi lotyšských dětí, které rády a dobře pracují s keramikou, sklem i textilem. Naopak u příspěvků z některých zemí se často ukazuje, že mnohé školy používají bez ohledu na doporučené téma ročníku stále stejné výtvarné techniky a jejich neměnný způsob práce po celou dobu účasti v soutěži zmenšuje jejich možný úspěch.

Je potěšitelné, že se v letošním ročníku se objevily nové přispívající země. Ukazuje se, že hlavním činitelem je vždy osobní přístup a nadšení jednotlivce, ať se jedná o pedagoga, velvyslance, nebo kurátorku výstavy. Krásným příkladem je účast nepálské školy v Indii (Sun School z Kargyaku založená českým studentem), jejíž účast byla umožněna díky vzájemné spolupráci s českou mateřskou školkou Sunny Canadian z Jesenice, která fotografie získala elektronickou cestou, zaplatila jejich vytištění a zaslala do Lidic. Sociální dokument - fotografie ze života školy pořízené dětmi, které mohly poprvé v životě zkusit fotografovat, si rozhodně zaslouží vyzdvihnout. Podobný příběh je možné vysledovat i v účasti dětí z komunitního centra Rustinga Island z Keni, který založilo a provozuje Centrum Narovinu, jehož pracovníci poskytli dětem fotografické aparáty a jejich fotografie školy a života v ní vytiskli a poslali do Lidic, nebo v účasti dětí ze Senegalu, odkud obrázky přivezli účastníci projektu Derbianus Conservation (spolek pro záchranu ohrožené antilopy Derbyho z České zemědělské univerzity), kteří dětem poskytli i výtvarné potřeby. I mnohé další příspěvky v naší soutěži souvisí s prací českých pedagogů v zahraničí a jejich stálému „duchovnímu“ spojení s Českou republikou – letos zaslaly práce ze „svých“ škol krajanky z Austrálie, Lucemburska, Izraele a dokonce i z Palau.

Zhodnocení příspěvků z České republiky:

Počet zaslaných prací: 5 050 (3 905 maleb, 152 fotografií, 379 prací z keramiky, 614 prací kombinované techniky)

Počet zúčastněných organizací: 335 (36 MŠ, 98 ZŠ, 107 ZUŠ, 29 speciálních škol, 25 kroužků a DDM, 11 SŠ, 29 individuálních účastníků)

Počet oceněných organizací: 146 (13 MŠ, 23 ZŠ, 70 ZUŠ, 14 speciálních škol, 15 kroužků a DDM, 6 SŠ a 6 individuálních účastníků)

Nově zaregistrované školy: 50

Ocenění: České děti letos výstavu obeslaly 5 050 pracemi, kterým bylo uděleno 674 ocenění, z toho 110 medailí (69 individuálních, 1 za kolektivní práci dětí a 40 školám za kolekce prací).

Přesto, že počet příspěvků ze zahraničí se letos oproti loňskému roku snížil, o soutěžních pracech z České republiky se to říci nedá – letos jich přišlo přibližně stejně, jako v loňském roce a je potěšitelné, že se letos zapojilo do soutěže i 50 nových škol.

V letošním ročníku je vhodné opět vyzdvihnout práce dětí ze základních uměleckých škol (Dačice, Háj ve Slezsku, Hradec nad Moravicí, Soukromá výtvarná Jeseník, Kolín, Krnov (Hlavní náměstí), Most (Moskevská ul.), Plzeň (Jagellonská ul. i Terezie Brzkové), Olomouc, Praha 9 (Prosek U  Prosecké školy i Čakovice Marie Podvalové), Postoloprty, Prostějov, Strakonice a Zlín (ZUŠ Morava i Zlín Malenovice), na kterých je vidět erudované vedení a soustavné působení výtvarných pedagogů. Ale i mimo půdu uměleckých škol vznikly krásné a kvalitní práce – v základních školách (Červené Pečky, 11. ZŠ Most, ZŠ Malecí, ZŠ T.G. Masaryka Opava, ZŠ Vodičkova ul. Praha, Sedmikráska Rožnov pod Radhoštěm), v kroužcích a DDM  (Výtvarná dílna Vinohrady Praha 2, Výtvarná dílna Paletka Plzeň), ve speciálních školách (ZŠ praktická Brno Vídeňská ul., ZŠ spec. a praktická Jihlava, Centrum Arpida České Budějovice, Domov Raspenava) a letos i po  delší době ve školách středních (Gymnázium Frýdlant a Krnov).

Oproti předcházejícímu ročníku se v letošním roce v souborech zaslaných českými školami, a to zejména ZUŠ, neobjevilo žádné velké překvapení. Tradičně dobré školy si udržely svou kvalitní úroveň. Jako ojedinělou školu v rozsahu a zpracování méně běžných materiálů, které vyžadují zvládnutí specifické technologie, je třeba vyzvednout práci ZUŠ Mšeno, a to zejména v úrovni zpracování skla, ale také kovu. Tato škola také již tradičně vychází z hlubšího myšlenkového pronikání do tématu, které u mnoha jiných škol porota postrádá.

Potěšitelná byla i kolekce drobné grafiky ze ZUŠ Zlín, která je ukázkou toho, že i na malém formátu může vzniknout krásná práce, nebo kolekce grafiky ze ZUŠ Praha 9 Prosek a ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň. Přes tyto dobré výsledky je však nutné i konstatovat, že navzdory aprobovanosti výtvarných pedagogů na většině škol, které se výstavy účastní, přicházejí do výstavy stále práce diskutabilní, práce často ani nerespektující téma, které jsou vytvořeny ve výuce a jsou jen účelově nazvány, aby vyhovovaly aktuálnímu tématu. Tento stav je alarmující zejména na základních uměleckých školách.

Porota apeluje na vhodnost uskutečnění školních kol a nutnost rozumného předvýběru zasílaných prací. Ve školách, kde pedagog pracuje sám, doporučuje srovnat úroveň soutěžní kolekce s archivem oceněných prací z minulých ročníků, které jsou kvalitně zdokumentovány na webových stránkách MDVV. Je zřejmé, že podstatná část zúčastněných škol se na výtvarnou soutěž připravovala dlouhodobě a zodpovědně. To je patrné i z rozmanitosti nejen tematické, ale i materiálové. Mnohým školám se osvědčilo školní kolo soutěže a zaslaná kolekce potom neobsahuje 30 podobných věcí. Dále porota doporučuje školám, pokud to jde, respektovat materiály, jejich možnosti, dotahovat práci důsledně do konce a ctít i řemeslo.

Z některých námětů v diskusi poroty také vyplynulo, že přes stále vysokou úroveň výtvarného vzdělávání na českých školách, by bylo ze strany příslušných institucí žádoucí poskytovat pedagogům větší nabídku kvalitního doškolování a dalšího vzdělávání. Tento fakt se týká zejména základních škol a gymnázií, kde pedagog často nemá možnost bezprostřední konfrontace s jiným názorem a může se ocitnout v jistém stereotypu.

Zhodnocení příspěvků ze Slovenské republiky:

Počet zaslaných prací: 1 733 (1 475 maleb, 66 fotografií, 13 prací z keramiky, 179 prací kombinované techniky)

Počet zúčastněných organizací: 113 (10 MŠ, 22 ZŠ, 65 ZUŠ, 10 speciálních škol, 4 kroužky a DDM, 1 SŠ, 1 individuální účastník)

Počet oceněných organizací: 51 (2 MŠ, 9 ZŠ, 34 ZUŠ, 4 speciální školy a 2 kroužky a DDM)

Nově zaregistrované školy: 13

Ocenění: Posuzovaným pracím bylo uděleno 177 ocenění z toho 32 medailí (24 samostatných a 8 školám za kolekce).

I ze Slovenska nepřišlo do letošního ročníku výrazně méně prací, než do ročníku loňského, i počet zúčastněných škol zůstal skoro stejný. Nejúspěšnějšími uměleckými školami byly ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, ZUŠ Holíč, ZUŠ A. Cígera Kežmarok, ZUŠ Spišská Belá, mezi pracemi ze základní školy a kroužků vynikly kolekce ze Soukromé ZŠ Galileo Bratislava, ZŠ  Žilina Jarná ul. Art SLNEČNICE, obč. združenia z Bratislavy. V porovnání s loňským ročníkem byly letošní práce slovenských dětí výtvarně zdařilejší a kvalitnější, což se odrazilo i ve větším počtu udělených ocenění.

Cena poroty

Cenu poroty pro českou školu získala za vynikající a dlouhodobou práci s dětmi ve všech oborech výtvarné činnosti Soukromá ZŠ Sedmikráska z Rožnova pod Radhoštěm, která představila bohatou kolekci prostorových i plošných prací plně srovnatelnou s kolekcemi základních uměleckých škol. Jmenovaná základní škola obesílá soutěž řadu posledních let kvalitními kolekcemi a pravidelně jsou práce rožnovských dětí ozdobou výstavy. Cenu poroty pro zahraniční školu udělila porota škole Young Envoys International z Hyderabadu z Indie za tematicky zpracovaný a výtvarně bohatý soubor barevné grafiky, s přihlédnutím k dlouholetým a výrazným úspěchům a dlouhodobému zapojení do soutěže.

Závěrem

Porota by chtěla v závěru poděkovat všem dětem, které oslovilo téma ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ! natolik, že měly chuť ho výtvarně zpracovat a poslat do soutěže. Nebylo lehké vybrat ty nejlepší a nelze ocenit všechny. Věříme, že práce na letošním tématu přinesla dětem radost, výtvarně je posunula a myšlenkově inspirovala, protože to je hlavním smyslem tvůrčí práce. Děkujeme i všem pedagogům, pro které jistě letošní téma nebylo lehce uchopitelné, a přesto dokázali s dětmi vytvořit zajímavé a krásné kolekce a, jak doufáme, bylo to i pro ně obohacením. Jan Amos Komenský by byl potěšen nejen tvořivostí škol českých, ale i pracemi všech zúčastněných z celého světa.

Je třeba také ocenit význam činnosti mezinárodní poroty, která má svá specifika daná kulturním a společenským zázemím, ze kterého jednotliví členové vycházejí, ale také přístupy k výtvarnému vzdělávání, která jsou pro tu kterou zemi charakteristické. Tato každoroční setkávání nad pracemi dětí v MDVV Lidice jsou díky diskusím nesmírně přínosná a užitečná pro všechny zúčastněné, kteří pak mohou ve svém prostředí předávat získanou zkušenost dále.

Práce mezinárodní poroty by nebyla možná bez perfektně fungující přípravy výstavy pracovníky Památníku Lidice. Zvládnutí obrovského objemu práce spojeného s přijímáním a registrací prací a následná naprosto bezchybná organizace práce obou kol poroty, včetně komfortního a pohodového zázemí umožňujícího porotě pracovat v klidu bez rušivých vlivů, je neocenitelnou hodnotou.

Z letošního ročníku vzešla také spolupráce s Muzeem J. A. Komenského v Praze, kde vznikne výstava z části výtvarných prací, které byly přímo inspirovány učitelem národů.

Členové poroty by rádi vyjádřili dík kurátorce MDVV, díky níž se mohli setkat s paní Marií Šupíkovou, přeživším lidickým dítětem, a mohli pocítit sílu člověka v jejím jedinečném vyprávění, které připomíná to, co bychom si nejen v Lidicích měli připomínat.

 

Josef Zedník, předseda poroty 44. ročníku MDVV Lidice

Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice

 

Portréty porotců i fotografie z poroty: © Martin Homola

Fotografie z 1. a 2. kola poroty


Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus