MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 45

Ročník 45

Vážení přátelé,

Organizace Spojených národů vyhlásila rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj, a proto byl jubilejní 45. ročník soutěže zasvěcen tématu CESTOVÁNÍ. Zúčastnilo se ho 25 690 účastníků z 83 zemí.

Hlavní téma soutěžních prací bylo dětem a mladým lidem dobře známé a tak porotci, společně s autory, nahlédli do vesmíru, obletěli, obepluli a objeli celý svět, navštívili řadu kontinentů, viděli nepřebernou řadu krajin, poznali mnoho měst, slavné památky i bohatství rozličných kultur. Nechyběli cestovatelé, průkopníci a objevitelé, mladí výtvarníci nabídli cesty i zážitky z nich, dopravní prostředky, mezi kterými nechyběly automobily, vlaky, lodě či ponorky, letadla, vrtulníky, balóny, různá vznášedla i stroje času. Zapomenuta nezůstala ani zvířata, která často s cestováním souvisí - koně, osli či velbloudi, a zavazadla a předměty, která si s sebou na cesty bereme - kufry, batohy, tašky a cestovatelské pomůcky jako dalekohledy, buzoly či mapy. K vidění byly i galerie a cesty za uměním, cesty virtuální i putování do vlastního nitra.

Z prací bylo možné vyčíst nejen zájem, ale i radost, s jakou autoři pracovali, a je nesporné, že si výtvarníci všech věkových kategorií svou práci patřičně vychutnali a užili. Z rozsáhlých výtvarných celků bylo často patné, že se na výstavu mnohdy připravovaly celé školy, ať už české nebo zahraniční a je potřeba vyzdvihnout, že se jejich úroveň celkově od minulých ročníků zlepšila. Pedagogům, kteří zaslané kolekce promysleli a pečlivě vybrali, je třeba poděkovat a pochválit je za dobrou práci. Stejně jako v letech předchozích se však mezi soutěžními pracemi vyskytly práce nevhodně adjustované, přesahující povolené rozměry, špatně označené (nejen bez roku narození, často i bez jména autora), či vytvořené autory staršími, než je povoleno pravidly soutěže. Tyto práce byla porota nucena vyřadit ze soutěže.

Celkové zhodnocení a ocenění příspěvků

Z došlého počtu 25 690 exponátů z 83 zemí udělila porota 1 289 ocenění včetně 248 medailí (183 individuálních, 6 za kolektivní práci dětí a 59 školám za kolekce prací) pro 76 zemí a 434 organizací.

Vedle prací plošných, které přicházejí v hojném počtu, jsme předpokládali silné zastoupení fotografie, která je s cestováním spjata. Bohužel však fotografií již druhým rokem významně ubývá a jejich kvalita bývá často průměrná. Mezi soutěžními pracemi však tím více vynikly medailové práce, které byly oběma členy poroty - profesionálními fotografy - vysoce hodnocené. Zajímavým obohacením ročníku byl větší počet výtvarných objektů, u kterých byl konstatován výrazný posun v kvalitě nejen u škol domácích, ale i u zahraničních a také rostoucí úroveň grafických prací.

Letošní ročník vyhlásil také vedle klasických technik novou kategorii - film a animaci, která byla obeslána 112 filmy z 22 zemí. Velký zájem o nové medium nás příjemně překvapil, jsme rádi, že mnoho zaslaných filmů a animací mělo velice slušnou úroveň. Zde můžeme vyzdvihnout práci 2 škol, které zaslaly zajímavé filmové celky vyčnívající z přihlášených snímků, u kterých bylo čitelné pedagogické vedení – Sheepdog Animation School z Kittcheneru z Kanady a Vesnyanka z Dněpru, Ukrajina. Tato kategorie by také v budoucnu mohla dát šanci školám novým i těm, které jsou v této kategorii silnější, než v kategoriích klasických – malbě a kresbě (letos to potvrdila úspěšnost filmů z Brazílie a Mexika). Ušetření nákladů při fyzickém zasílání prací může být další šancí pro školy, proto které právě poštovné bylo často překážkou v účasti, neboť filmy jsou zasílány do soutěže formou umístění na Youtube.

Zhodnocení a ocenění prací ze zahraničí

Posuzovaným pracím ze zahraničí v počtu 17 188 z 81 zemí a 1 316 organizací bylo uděleno 531 ocenění, z toho 94 medailí (72 individuálních, 1 za kolektivní práci dětí a 21 školám za kolekce prací) pro 74 zemí a 254 organizací.

Do letošního ročníku bylo zaregistrováno 17 188 prací od dětí z 81 zemí (mimo ČR a SR), což je o 6 000 a 8 zemí více, než v loňském roce. Jsme velmi rádi, že se do soutěže po kratší, či delší době některé země vrátily (Bahrain, Finsko, Francie, Jihoafrická republika, Peru, Seychely, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turkmenistán) a že přibyly i země úplně nové (Ekvádor, Palestina, Uruguay). Nově se do soutěže zapojilo 465 zahraničních škol.

Nejvíce ocenění získaly letos děti z Běloruska, Bulharska, Číny, Chorvatska, Indie, Íránu, Litvy, Lotyšska, Polska, Ruska, Slovinska, Srbska, Thajska a Ukrajiny. Některé země měly v letošním roce opět nízké zastoupení, často pouze jednou školou s několika pracemi, což snížilo možnost získání ocenění pro tuto zemi a porotě znemožnilo hodnotit výtvarnou úroveň této země komplexně (Argentina, Bahrain, Brunej, Ekvádor, Finsko, Francie, Filipíny, Itálie, Japonsko, Kambodža, Keňa, Kypr, Lucembursko, Malta, Pákistán, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Uruguay, Velká Británie, Vietnam, Zimbabwe).

Z hlediska používaných techniky u zahraničních škol můžeme konstatovat, že stejně jako v minulých letech, tak i letos, většina zahraničních škol zaslala do soutěže malby a kresby, práce jiných technik - fotografie a film – byly zaslány ve větším počtu pouze z několika zemí. Malba bohužel nebyla mnohdy dobře zvládnutá a vyznačovala se často samoúčelnou barevností, oproti tomu se objevily i velmi pěkné malby, kresby a především grafika, jejíž množství a kvalita má vzestupnou tendenci. Za všechny je možné jmenovat excelentní kolekci prací ze studia Simply Art z Hongkongu, kolekci grafiky základních škol z Cankova a  Rogašovce (Slovinsko), kolekci ryté a zatírané kresby z Visual Art Centre Krivého Rogu (Ukrajina), kolekci maleb z Princess Sirindhorn Art Center z Wangsaphong (Thajsko), kolekci barevných kreseb z Toruně (Polsko), kvalitní soubory prací vytvořené technikou suché jehly ze škol z Magyárpolány (Maďarsko) a Suboticy (Srbsko), kolekci akvarelů z Taškentu (Uzbekistán) a kolekci akvarelů z moskevské školy 1955 (Rusko).

Zhodnocení příspěvků z České a Slovenské republiky:

České děti z 386 organizací letos výstavu obeslaly 5 932 pracemi a bylo jim uděleno 620 ocenění, z toho 127 medailí (91 individuálních, 5 za kolektivní práci dětí a 31 školám za kolekce prací) pro 127 organizací.

Celkově lze zkonstatovat, že oproti zahraničním školám se české a slovenské školy obvykle nespokojí s popisným zobrazením tématu, víc inklinují k hlubšímu zkoumání a hledání souvislostí. Zároveň je vidět obrovský rozsah zpracovaných a použitých výtvarných technik, které nejsou u prací ze zahraničí běžné.

V letošním ročníku je vhodné opět vyzdvihnout práci základních uměleckých škol, mnohé z nich si zachovávají vysoký standart kvalitních prací již po mnoho let. Velmi kvalitní kolekce maleb, kreseb i grafických prací přišly letos ze ZUŠ Český Krumlov, Háj ve Slezsku, Jeseník, Jilemnice, Kroměříž, Most (Moskevská ul.), Nové Město pod Smrkem, Olomouc, Plzeň (Jagellonská ul. i T. Brzkové), Praha 9 Prosek, Prostějov, Řevnice, Strakonice a Šternberk, zajímavé kolekce fotografií zaslaly ZUŠ Mladá Boleslav, ZUŠ Plzeň (Jagellonská ul.) a ZUŠ Řevnice. Výtvarné objekty se v letošním ročníku vyznačovaly rozmanitostí i vyšší kvalitou než v předcházejících ročnících - nejkrásnější kolekce přišly ze ZUŠ Český Krumlov, ZUŠ Kolín, ZUŠ Most Moskevská, ZUŠ Postoloprty, ZUŠ Prostějov, ZUŠ Mladá Boleslav, ZUŠ Řevnice, ZUŠ Strakonice.

České základní školy v letošním ročníku dobře reprezentovaly soubory prací ze ZŠ Červené Pečky, ZŠ Malecí, ZŠ T. G. Masaryka z Opavy a ZŠ Sedmikráska z Rožnova pod Radhoštěm. V kategorii speciálních škol byly vysoce ceněny kolekce MŠ Brno Ibsenova ul., ZŠ praktická Brno Vídeňská ul., Centra Arpida České Budějovice a Domova Raspenava, v kroužcích a DDM kolekce Výtvarné dílny Vinohrady Praha 2 a v kategorii středních škol Gymnázium Krnov.

Slovenské školy letos zaslaly 2 570 prací z 132 organizací a bylo jim uděleno 138 ocenění z toho 27 medailí (20 samostatných a 7 školám za kolekce) pro 53 organizací.

Ze slovenských škol zaujaly např. kolekce ze Soukromé ZŠ Galileo z Bratislavy, ZUŠ Holíč, ZUŠ P. Mudroňa Martin, ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza, ZUŠ Spišská Belá. Porotu také pobavil vtipný soubor menších kombinovaných technik z Občianske združenie art SLNEČNICE  z Bratislavy.

Cenu poroty pro českou školu získala za vynikající a dlouhodobou práci s dětmi ZUŠ Nové Město pod Smrkem, která představila bohatou kolekci plošných prací a jejíž každoroční úspěchy jsou důkazem, že nejen velké, ale i malé školy mohou připravit dech beroucí kolekci. Cenu poroty pro zahraniční školu získala škola School 1955 z Moskvy, Rusko, která obesílá soutěž pravidelně vyrovnanou a jedinečnou kolekcí plošných prací – akvarelů vysoké kvality a úrovně.

Vyvrcholením 45. ročníku se stane výstava všech oceněných prací, jejíž slavnostní zahájení se uskuteční ve čtvrtek 1. června 2017 v Lidické galerii v Lidicích za účasti mnoha velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky. Na vernisáž jsou letos pozváni zástupci škol oceněných Cenou poroty.

V Lidicích bude výstava otevřena od 1. června do 30. listopadu 2017, po jejím skončení bude výstava instalována v ZUŠ Most a na dalších místech České republiky i zahraničí.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se do soutěže zapojili, všem, kteří nakreslili, namalovali, vytiskli či vyfotografovali, namodelovali nebo nafilmovali svou představu na dané téma a obeslali soutěž. Vždyť jaká by to byla soutěž bez soutěžících? A tak právě díky přispění všech, bude letošní výstava opět jedinečnou. Stejně tak děkujeme i všem pedagogům, průvodcům dětí výtvarným světem, kteří společně se svými žáky připravili citlivé a zajímavé kolekce prací. Věříme, že i pro ně byla společná práce s dětmi velikým zážitkem.

Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice

květen 2017

Pravidla pro 45. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2017 (MDVV)

S přihlédnutím k platnému statutu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ze dne 1. 11. 2012 a jeho ustanovením k pořádání této výstavy, vydává vyhlašovatel k zabezpečení a docílení obsahového zaměření statutu, jako základního dokumentu k organizaci a zabezpečení předmětného projektu, níže uvedená pravidla:

  1. Termín vyhlášení 45. ročníku MDVV Lidice 2017: 31. 5. 2016.
  2. Termín uzávěrky přijímání prací: 28. 2. 2017. Práce zasílané poštou musí mít datum poštovního razítka nejpozději 28. února 2017, ale fyzicky musí být doručeny do Lidic nejpozději do 15. 3. 2017. Soutěžící se musí při odesílání ujistit, že pošta je schopna do tohoto data zásilku do Lidic doručit. Po domluvě je možné práce doručit do Lidické galerie osobně a to do 28. 2. 2017.
  3. Vyhlašovatel je oprávněn za níže uvedených podmínek uhradit zahraničním vítězům s doprovodem oceněným Cenou poroty MDVV 2017 pro zahraničí cestovné na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 45. ročníku MDVV Lidice 2017 v Lidické galerii takto:

 a)  úhrada nákladů do 500 km: vlakem, autobusem, autem nebo hromadnou dopravou,

 b)  úhrada nákladů nad 500 km: vlakem, autobusem, autem, hromadnou dopravou nebo letecky z nejbližšího mezinárodního letiště vůči místu bydliště vítěze do Prahy a zpět.

Českým i zahraničním členům poroty je během práce v obou kolech poroty poskytnuto ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu, zahraničním porotcům je hrazeno stravné a všem je zajištěn drobný kulturní program.

Českým medailistům s doprovodem pozvaným na vernisáž výstavy s předáním ocenění, kteří jsou ze vzdálených míst ČR, je poskytováno ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu.

Oceněným českým i zahraničním vybraným vítězům s doprovodem, kteří jsou oceněni Cenou poroty pro ČR a zahraničí, je během jejich pobytu poskytnuto ubytování v Lidické galerii, stravné a vstupy do kulturních památek zdarma.

  1. Termín zasedání odborné poroty: 1. kolo 23. – 25. 3. 2017, 2. kolo 30. 3. - 1. 4. 2017.
  2. Termín oznámení výsledků 45. ročníku MDVV 2017 na webových stránkách výstavy www.mdvv-lidice.cz: nejpozději 10. 5. 2017.
  3. Termín vernisáže s předáváním ocenění medailistům z ČR a oceněným Cenou poroty pro ČR i zahraničí: 1. června 2017.
  4. Termín konání hlavní expozice v Lidické galerii: 1. 6.  30. 11. 2017.
  5. Termín deinstalace 45. MDVV Lidice 2017: 1.-2. 12. 2017.
 

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 2. 12. 2016.

V Lidicích dne 2. 12. 2016

JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus