MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 45 » Pozvání k účasti

Pozvání dětí k účasti na 45. ročníku MDVV Lidice 2017

Formuláře pro školy

Přihláška a seznam zasílaných prací:
DOC | PDF

Štítek pro označení prací:
DOC | PDF

Registrační formulář Film/Animace

DOC | PDF

Formuláře pro jednotlivce

Přihláška a seznam zasílaných prací:
DOC | PDF

Štítek pro označení prací:

DOC | PDF

Registrační formulář Film/Animace

DOC | PDF

Ke stažení

Pozvání dětí k účasti ve 45. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2017

Milé děti, vážení pedagogové,

přijměte naše pozvání k účasti ve 45. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2017. Výstava byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Tato výstava získala během své historie mezinárodní věhlas a stala se jednou z největších a nejstarších výstav dětské tvorby v Evropě i ve světě, neboť do ní v posledních letech přichází přes 18 000 prací z více než 75 zemí celého světa.

Doufáme, že Vás letošní téma bude inspirovat. Těšíme se na Vaše práce.

Mgr. Ivona Kasalická, kurátorka MDVV Lidice

Pořadatelé

Památník Lidice pod záštitami

 • Ministerstva kultury České republiky
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Ministerstva zahraničních věcí České republiky
 • České komise pro UNESCO
 • Českých center

Téma

Organizace Spojených národů prohlásila rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj, a proto byl jubilejní 45. ročník soutěže zasvěcen tématu:

Cestování

 • Těším se na výlet – pojedu na prázdniny, k moři, do cizí země, s kým pojedu a co si zabalím
 • Čím pojedu a kudy – dopravní prostředky a lidé s nimi spojení, silnice a cesty, mapy a GPS, hranice zemí
 • Konečně v cíli – co všechno navštívím a co odlišného poznám – krajinu, architekturu, města, památky, přírodní parky, zajímavosti, lidi a jejich řeč, odlišnou kulturu, místní zvyky, jídlo, ubytování
 • Všude dobře, doma nejlépe – zážitky a vyprávění, fotografie a suvenýry, proč se rád vracím domů
 • Cestování v jiných dobách – vývoj dopravy, migrace lidí, cestovatelé, dobyvatelé, mořeplavci, dobrodruzi, nové způsoby cestování, cesty do vesmíru
 • Tak trochu jiná cesta

  • cestování ve výtvarném umění, literatuře, filmu a hudbě
  • migrace v přírodě
  • cesta jako cíl – kočovníci, tuláci, trempové
  • virtuální cesty – cestování v čase, mysli a fantazii
  • cesta mých snů

Pro starší děti

 • globalizace v cestování, export potravin
 • svoboda versus totalita, nemožnost cestování, útěk, migrace, exil
 • moje vlastní cesta – cesta jako práce na sobě, sebezdokonalování, cesta ke štěstí, za svým cílem

Typy výtvarných technik

 • kresba, malba
 • grafika
 • kombinovaná technika
 • fotografie
 • filmy/animace NOVĚ!
 • prostorové objekty (keramika, kov, dřevo, sklo, textil, papír)

Do výstavy nejsou přijímány fotodokumentace výtvarných akcí ani projekty a výtvarné řady prací vyžadující společnou instalaci.

Podmínky účasti

 • Výstavy se mohou zúčastnit pouze děti ve věku od 4 do 16 let, handicapovaní účastníci se mohou zúčastnit v jakémkoli věku, ve formuláři uveďte „handicap“ a věk účastníka.
 • Maximální formát plošné práce je 70 × 50 cm.
 • Maximální formát prostorové práce je 120 × 120 cm, váha max. 10 kg.
 • Jsou přijímány max. 2 práce od jednoho autora a jedné výtvarné techniky (malba a kresba, grafika, kombinovaná technika, fotografie, filmy/animace, prostorové objekty), jeden autor však může zaslat práce různých technik.
 • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
 • NOVĚ: Filmy/animace – max. délka 3 minuty. Přesná specifikace soutěžních prací (technické parametry filmu), podmínky účasti a online přihláška pro přihlášení filmu do soutěže jsou k dispozici na http://www.mdvv-lidice.cz/vyzva/.
 • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev či zašpinění jiných děl při společné manipulaci, zafixujte (pastel aj.).
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
 • Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené téma ročníku. Práce větších rozměrů, práce paspartované, podlepené barevnými aj. papíry či práce nedostatečně označené budou vyřazeny.
 • Maximální váha jedné zásilky se soutěžními pracemi nesmí přesáhnout 10 kg.

Žádáme pedagogy o pečlivý předvýběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího souboru školy.

Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.

Přihláška a označení vývarných prací

Přihlášku i štítek vyplňte ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENY a LATINKOU (nejlépe na PC). Práce s nečitelnými či neúplně vyplněnými údaji budou vyřazeny.

1. Přihláška do soutěže

Pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení na této stránce výše. Vyplněnou přihlášku a jmenný seznam účastníků přiložte k zasílaným pracím a zároveň zašlete na: kasalicka@lidice-memorial.cz do 28. 2. 2017 ve formě přílohy ve formátu DOC. V předmětu e-mailu a názvu dokumentu uveďte 45. MDVV Lidice 2017 + název školy nebo jméno jednotlivce a město (např. škola: Přihláška 45. MDVV Lidice 2017 – ZUŠ Prostějov / jednotlivec: Přihláška 45. MDVV Lidice 2017 – Jana Nováková, Praha 3).

2. Označení výtvarných prací (mimo kategorie film/animace)

Pro označení soutěžních prací použijte přiložený ŠTÍTEK (ke stažení na webu viz. výše). Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (keramické aj. objekty označujte přímo na objekt):

 • Jméno a příjmení dítěte (uvádějte v pořadí 1. jméno, 2. příjmení)
 • Věk, rok narození a pohlaví dítěte
 • Název díla
 • Techniku, jakou bylo dílo vytvořeno
 • Název a přesnou adresu školy či organizace, která práce posílá (IČO organizace, název školy, ulice, PSČ, město). Na tuto adresu budou později zaslány informace o ocenění.
 • E-mailové spojení na organizaci, pro korespondenci v souvislosti s výstavou uvádějte webové stránky školy, funkční e-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů, kteří práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.
 • Pokud dítě soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk, pohlaví a domácí adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).

3. Označení a parametry filmu/animací

Obecné propozice

Filmy do soutěže přijímáme jako samostatně vytvořené výtvarné dílo – jednotlivcem, pod vedením pedagoga, nebo i s přímou pomocí pedagoga, dále ve spolupráci skupiny i více žáků. Od jednoho autora lze přihlásit maximálně dva filmy. Pro účast v této technice platí stejná pravidla jako pro jiné soutěžní příspěvky (věk dítěte, uzávěrka, téma ročníku aj.)

Filmové techniky
 • Animovaný film, technika stop motion - kreslená, plošková animace předmětů, loutková animace atd., technika počítačová - 2 D a 3 D animace
 • Dokument, hrané snímky, experimentální snímky, videoklipy,  jiné audiovizuální dílo – například kombinované s převažujícími prvky animace, videoart, videokoláž atd.

Film opatřete krátkým úvodem (5 vteřin) v černém poli s názvem. Závěr pojednejte stejným způsobem - titulek (5 vteřin) v černém, kde uvedete jméno autora, Vaší školy popř. logo školy.

Technické parametry filmu
 • kontejner: MP4 nebo mov
 • formát: MPEG-4, H264
 • rozlišení: FullHd 1080p (1920x1080), nebo Hdready - 720p (1280x720)
 • audio bitrate: 128 kbps
 • stopáž: max 3 min
Postup
 1. Vytvoř film dle uvedených technických parametrů.
 2. Tuto verzi  ulož na svém kanálu Youtube (pokud ho nemáš, vytvoř si ho).
 3. Nahraj příspěvek (i v případě mírně snížené kvality)  na svůj kanál Youtube s tímto označením: jméno, věk, název filmu, název a adresa školy, pedagog (v případě přímé pomoci učitele), krátká anotace (popis filmu).
 4. Přihlášení filmu do soutěže: Vyplňte Registrační formulář pro Film/Animace a zašlete je e-mailem na kasalicka@lidice-memorial.cz. Ve formuláři bude uvedena adresa filmu na Youtube. Přihlášení filmu/animace je možné pouze e-mailem, neposílejte vytištěné poštou!
 5. V případě ocenění tvého příspěvku budeš požádán o zaslání plné kvalitní verze.
Upozornění

V případě, že zaslaný film nebude v souladu s výše uvedenými pravidly a požadavky, příspěvek bude ze soutěže vyřazen. Soutěžní příspěvky buodu do soutěže přijaty pouze formou on-line přihlášky s odkazem na kanál Youtube. Příspěvky zaslané jiným způsobem (DVD, USB aj.) nebudou do soutěže přijaty.

Propozice pro tuto kategorii připravili: MgA. Kateřina Krutská (absolventka FAMU, střih, MgA. Šimon Špidla (absolvent FAMU, střih) a MgA. Ivana Junková.

Harmonogram výstavy:

 • 28. 2. 2017  uzávěrka 45. ročníku
 • 23.–25. 3. 2017   1. kolo zasedání odborné poroty
 • 30. 3.–1. 4. 2017  2. kolo zasedání odborné poroty
 • 10. 5. 2017   zveřejnění výsledků výstavy na www.mdvv-lidice.cz
 • 1. 6. 2017  VERNISÁŽ – slavnostní zahájení výstavy s předáním cen medailistům z ČR a vybranému zahraničnímu účastníkovi
 • 1.6.–30. 11. 2017   výstava všech oceněných prací v Lidické galerii
 • červen 2017   zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a dětem v České a Slovenské republice, poděkování neoceněným školám v ČR a SR
 • září–prosinec 2017   zaslání ocenění, katalogů a pozvání k účasti zahraničním účastníkům formou karga MZV ČR českým ambasádám v zahraničí, které zajišťují předání ocenění (osobní předání či zaslání poštou)

Po skončení výstavy jsou z oceněných prací vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst v České republice i zahraničí.

Ocenění

 • Cena poroty pro zahraničí
 • Cena poroty pro Českou republiku
 • Medaile Lidická růže – individuální
 • Medaile pro školu za kolekci prací
 • Medaile za kolektivní práci dětí
 • Čestná uznání

Práce zasílejte na adresu:

45. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2017

Památník Lidice, Lidická galerie

Tokajická 152

273 54 Lidice

 
Uzávěrka 45. ročníku: 28. únor 2017

Poštovní razítko na zásilce nesmí být pozdějšího data než 28. 2. 2017.

Do stejného data a po domluvě je možné práce přivézt do Lidické galerie osobně.

Pokud se chcete zúčastnit svozu prostorových exponátů, sledujte v únoru 2017 webové stránky soutěže.

Registraci došlých prací si můžete od února 2017 ověřit na webových stránkách výstavy: http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/registrovane/.

Kontakty

Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus