MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 46

Ročník 46

Pravidla pro 46. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018 (MDVV)

S přihlédnutím k platnému statutu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ze dne 1. 11. 2012 a jeho ustanovením k pořádání této výstavy, vydává vyhlašovatel k zabezpečení a docílení obsahového zaměření statutu, jako základního dokumentu k organizaci a zabezpečení předmětného projektu, níže uvedená pravidla:

  1. Termín vyhlášení 46. ročníku MDVV Lidice 2018: během slavnostní vernisáže předchozího ročníku, tedy 1. 6. 2017
  2. Termín uzávěrky přijímání prací: 28. 2. 2018.  Práce zasílané poštou musí mít datum poštovního razítka nejpozději 28. února 2018, ale fyzicky musí být doručeny do Lidic nejpozději do 15. 3. 2018. Soutěžící se musí při odesílání ujistit, že pošta je schopna do tohoto data zásilku do Lidic doručit.   Po domluvě je možné práce doručit do Lidické galerie osobně, a to do 28. 2. 2018.  
  3. Vyhlašovatel je oprávněn za níže uvedených podmínek uhradit zahraničním vítězům s doprovodem oceněným Cenou poroty MDVV 2018 pro zahraničí cestovné na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 46. ročníku MDVV Lidice 2018 v Lidické galerii takto:
  • úhrada nákladů do 500 km: vlakem, autobusem, autem nebo hromadnou dopravou,
  • úhrada nákladů nad 500 km: vlakem, autobusem, autem, hromadnou dopravou nebo letecky

z nejbližšího mezinárodního letiště vůči místu bydliště vítěze do Prahy a zpět.

Českým medailistům s doprovodem pozvaným na vernisáž výstavy s předáním ocenění, kteří jsou ze vzdálených míst ČR, je poskytováno ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu.

Oceněným českým i zahraničním vybraným vítězům s doprovodem, kteří jsou oceněni Cenou poroty pro ČR a zahraničí, je během jejich pobytu poskytnuto ubytování v Lidické galerii, stravné a vstupy do kulturních památek zdarma.

Českým i zahraničním členům poroty je během práce v obou kolech poroty poskytnuto ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu, zahraničním porotcům je hrazeno stravné a všem je zajištěn drobný kulturní program.

  1. Termín zasedání odborné poroty: 1. kolo 22. – 24. 3. 2018, 2. kolo 29. – 31. 3. 2018.
  2. Termín oznámení výsledků 46. ročníku MDVV 2018 na webových stránkách výstavy www.mdvv-lidice.cz: nejpozději 10. 5. 2018.
  3. Termín vernisáže s předáváním ocenění medailistům z ČR a oceněným Cenou poroty pro ČR i zahraničí: 1. června 2018.
  4. Termín konání hlavní expozice v Lidické galerii: 31. 5. 25. 11. 2018.
  5. Termín deinstalace 46. MDVV Lidice 2018: 26. - 27. 11. 2018.
 

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 12. 2017.

V Lidicích dne 1. 12. 2017

Mgr. Martina Lehmannová, ředitelka Památníku Lidice

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2023, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus