MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 46 » Pozvání k účasti

Pozvání dětí k účasti na 46. ročníku MDVV Lidice 2018

Formuláře pro školy

Přihláška a seznam zasílaných prací:
DOC | PDF

Štítek pro označení prací:
DOC | PDF

Registrační formulář Film/Animace

DOC | PDF

Formuláře pro jednotlivce

Přihláška a seznam zasílaných prací:
DOC | PDF

Štítek pro označení prací:

DOC | PDF

Registrační formulář Film/Animace

DOC | PDF

Ke stažení

Pozvání dětí k účasti ve 46. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018

Milé děti, vážení pedagogové,

přijměte naše pozvání k účasti ve 46. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018. Výstava byla založena v roce 1967 k uctění památky dětí z české obce Lidice zavražděných v roce 1942 německými nacisty a všech dalších dětských obětí válek. Tato výstava získala během své historie mezinárodní věhlas a stala se jednou z největších a nejstarších výstav dětské tvorby v Evropě i ve světě. V posledních letech do ní přichází přes 25 000 prací z více než 80 zemí celého světa.

Doufáme, že Vás letošní téma bude inspirovat a těšíme se na Vaše práce.

Pořadatelé

Památník Lidice pod záštitami

 • Ministerstva kultury České republiky
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Ministerstva zahraničních věcí České republiky
 • České komise pro UNESCO
 • Českých center

Téma

Mezinárodní organizace UNESCO vyhlásila desetiletí 2018-2028 Mezinárodní dekádou vody pro trvale udržitelný rozvoj, a proto jsme se rozhodli zvolit jako hlavní téma 46. ročníku soutěže:

VODA (nad zlato)

 • Bez vody se nedá žít
 • Voda jako živel a jeho různé podoby
 • Voda v přírodě, ve městě i doma
 • Život ve vodě
 • Vodní doprava a hospodářství
 • Voda nás léčí i baví
 • Lidé od vody
 • Voda v pohádkách a mytologii

Typy výtvarných technik

 • kresba, malba
 • grafika
 • kombinovaná technika
 • fotografie
 • filmy/animace
 • výtvarné objekty (keramika, kov, dřevo, sklo, textil, papír)

Do výstavy nejsou přijímány fotodokumentace výtvarných akcí ani projekty a výtvarné řady prací vyžadující společnou instalaci.

Podmínky účasti

 • Výstavy se mohou zúčastnit pouze děti ve věku od 4 do 16 let, handicapovaní účastníci se mohou zúčastnit bez věkového omezení, v kolonce věk uveďte „handicap“, typ handicapu a věk účastníka.
 • Maximální formát plošné práce je 70 × 50 cm.
 • Maximální formát prostorové práce je 120 × 120 cm, váha max. 10 kg.
 • Jsou přijímány max. 2 práce od jednoho autora a jedné výtvarné techniky (malba a kresba, grafika, kombinovaná technika, fotografie, filmy/animace, prostorové objekty), jeden autor však může zaslat práce různých technik.
 • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
 • Filmy/animace - max. délka 3 minuty. Přesná specifikace (technické parametry, postup při tvorbě filmu) a online registrační formulář na této stránce výše - vpravo v rámečku.
 • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, zafixujte (pastel aj.).
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
 • Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené téma ročníku. Práce větších rozměrů, práce paspartované, podlepené barevnými aj. papíry či práce nedostatečně označené budou vyřazeny.
 • Maximální váha jedné zásilky se soutěžními pracemi je 10 kg.

Žádáme pedagogy o pečlivý předvýběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího souboru školy.

Přihláška a označení vývarných prací

Přihlášku i štítek vyplňte ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENY a LATINKOU (nejlépe na PC). Práce s nečitelnými či neúplně vyplněnými údaji budou vyřazeny.

1. Přihláška do soutěže

Pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku. Vyplněnou přihlášku a jmenný seznam účastníků přiložte k zasílaným pracím a zároveň zašlete na: children@lidice-memorial.cz do 28. 2. 2018 ve formě přílohy ve formátu DOC. V předmětu e-mailu a názvu dokumentu uveďte 46. MDVV Lidice 2018 + název školy nebo jméno jednotlivce a město (např. škola: Přihláška 46. MDVV Lidice 2018 – ZUŠ Prostějov / jednotlivec: Přihláška 46. MDVV Lidice 2018 – Jana Nováková, Praha 3).

2. Označení výtvarných prací (mimo kategorie film/animace)

Pro označení soutěžních prací použijte přiložený ŠTÍTEK (ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku). Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (keramické aj. objekty označujte přímo na objekt):

 • Jméno a příjmení dítěte (uvádějte v pořadí 1. jméno, 2. příjmení)
 • Věk, rok narození a pohlaví dítěte
 • Název díla
 • Techniku, jakou bylo dílo vytvořeno
 • Název a přesnou adresu školy či organizace, která práce posílá (IČO organizace, název školy, ulice, PSČ, město). Na tuto adresu budou později zaslány informace o ocenění.
 • E-mailové spojení na organizaci, pro korespondenci v souvislosti s výstavou uvádějte webové stránky školy, funkční e-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů, kteří práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.
 • Pokud dítě soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk, pohlaví a domácí adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).

3. Označení a parametry Filmů/animací

Filmy do soutěže přijímáme jako samostatně vytvořené výtvarné dílo – jednotlivcem, pod vedením pedagoga, nebo i s přímou pomocí pedagoga, dále ve spolupráci skupiny i více žáků. Od jednoho autora lze přihlásit maximálně dva filmy. Pro účast v této technice platí stejná pravidla jako pro jiné soutěžní příspěvky (věk dítěte, uzávěrka, téma ročníku aj.)

Filmové techniky
 • Animovaný film, technika stop motion - kreslená, plošková animace předmětů, loutková animace atd., technika počítačová - 2 D a 3 D animace
 • Dokument, hrané snímky, experimentální snímky, videoklipy,  jiné audiovizuální dílo – například kombinované s převažujícími prvky animace, videoart, videokoláž atd.
Technické parametry filmu
 • kontejner: MP4 nebo mov
 • formát: MPEG-4, H264
 • rozlišení: FullHd 1080p (1920x1080), nebo Hdready - 720p (1280x720)
 • audio bitrate: 128 kbps
 • stopáž: max 3 min
 • Film opatřete krátkým úvodem (5 vteřin) v černém poli s názvem. Závěr pojednejte stejným způsobem - titulek (5 vteřin) v černém, kde uvedete jméno autora, Vaší školy popř. logo školy.
 • Film bude v případě mluveného slova, či textových polí, otitulkován – titulky vždy v anglickém jazyce, tento požadavek platí pro všechny filmy (tj. i pro české a slovenské školy).
 • Film musí být opatřen audio stopou, která je v souladu s autorským právem.
Postup
 1. Vytvoř film dle uvedených technických parametrů.
 2. Tuto verzi ulož na svém kanálu Youtube (pokud ho nemáš, vytvoř si ho).
 3. Nahraj příspěvek (i v případě mírně snížené kvality) na svůj kanál Youtube s tímto označením: jméno, věk, název filmu, název a adresa školy, pedagog (v případě přímé pomoci učitele), krátká anotace (popis filmu).
 4. Registrace filmu do soutěže: Pro označení využijte Registrační formulář pro Film/Animace (ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku) a zašlete na children@lidice-memorial.cz. V předmětu mailu nezapomeňte uvést REGISTRACE FILM + 46. MDVV Lidice 2018 a název školy nebo jméno jednotlivce. Beze slova FILM v předmětu mailu nebude registrace kompletní. V registračním formuláři uveďte link filmu na Youtube. Registrace filmu je možná pouze mailem, neposílejte ji poštou!
 5. V případě ocenění tvého příspěvku budeš požádán o zaslání plné kvalitní verze.
Upozornění

V případě, že zaslaný film nebude v souladu s výše uvedenými pravidly a požadavky, příspěvek bude ze soutěže vyřazen. Soutěžní příspěvky buodu do soutěže přijaty pouze formou on-line přihlášky s odkazem na kanál Youtube. Příspěvky zaslané jiným způsobem (DVD, USB aj.) nebudou do soutěže přijaty.

 

Harmonogram výstavy:

 • 28. 2. 2018 - uzávěrka 46. ročníku
 • 22.–24. 3. 2018 - 1. kolo zasedání odborné poroty
 • 29. 3.–31. 3. 2018 - 2. kolo zasedání odborné poroty
 • 10. 5. 2018 - zveřejnění výsledků výstavy na www.mdvv-lidice.cz
 • 31. 5. 2018 VERNISÁŽ – slavnostní zahájení výstavy s předáním cen medailistům z ČR a vybranému zahraničnímu účastníkovi
 • 31. 5. - 25. 11. 2018 - výstava všech oceněných prací v Lidické galerii
 • červen 2018 - zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a dětem v České a Slovenské republice, poděkování neoceněným školám v ČR a SR
 • září–prosinec 2018 - zaslání ocenění, katalogů a pozvání k účasti zahraničním účastníkům formou karga MZV ČR českým ambasádám v zahraničí, které zajišťují předání ocenění (osobní předání či zaslání poštou)

Po skončení výstavy jsou z oceněných prací vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst v České republice i zahraničí.

Ocenění

 • Cena poroty pro zahraničí
 • Cena poroty pro Českou republiku
 • Medaile Lidická růže – individuální
 • Medaile pro školu za kolekci prací
 • Medaile za kolektivní práci dětí
 • Čestná uznání

Práce zasílejte na adresu:

46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018

Památník Lidice, Lidická galerie

Tokajická 152

273 54 Lidice

Uzávěrka 46. ročníku: 28. únor 2018

Poštovní razítko na zásilce nejpozději 28. 2. 2018.

Do 28. 2. 2018 je možné přivézt práce (po předchozí domluvě) do Lidické galerie osobně.

Pokud chcete využít organizovaný svoz prostorových exponátů, sledujte v únoru 2018 webové stránky soutěže.

Registraci došlých prací si můžete od února 2018 ověřit na webových stránkách výstavy: http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/registrovane/.

Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.

Kontakty

Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus