MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 47

Ročník 47

Pravidla pro 47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2019 (MDVV)

S přihlédnutím k platnému statutu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ze dne 20. 11. 2018 a jeho ustanovením k pořádání této výstavy, vydává vyhlašovatel k zabezpečení a docílení obsahového zaměření statutu, jako základního dokumentu k organizaci a zabezpečení předmětného projektu, níže uvedená pravidla:

 1. Termín vyhlášení 47. ročníku MDVV Lidice 2019: během slavnostní vernisáže předchozího ročníku, tedy 28. 5. 2018.
 2. Termín uzávěrky přijímání prací: 15. 2. 2019! Práce zasílané poštou musí mít datum poštovního razítka nejpozději 15. 2. 2019, ale fyzicky musí být doručeny do Lidic nejpozději do 1. 3. 2019. Soutěžící se musí při odesílání ujistit, že pošta je schopna do tohoto data zásilku do Lidic doručit. Po domluvě je možné práce doručit do Lidické galerie osobně, a to do 15. 2. 2019.
 3. Vyhlašovatel je oprávněn za níže uvedených podmínek uhradit zahraničním vítězům s doprovodem oceněným Cenou poroty MDVV 2019 pro zahraničí cestovné na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 47. ročníku MDVV Lidice 2019 v Lidické galerii takto:

  • úhrada nákladů do 500 km: vlakem, autobusem, autem nebo hromadnou dopravou,
  • úhrada nákladů nad 500 km: vlakem, autobusem, autem, hromadnou dopravou nebo letecky z nejbližšího mezinárodního letiště vůči místu bydliště vítěze do Prahy a zpět.

  Českým medailistům s doprovodem pozvaným na vernisáž výstavy s předáním ocenění, kteří jsou ze vzdálených míst ČR, je poskytováno ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu.

  Oceněným českým i zahraničním vybraným vítězům s doprovodem, kteří jsou oceněni Cenou poroty pro ČR a zahraničí, je během jejich pobytu poskytnuto ubytování v Lidické galerii, stravné a vstupy do kulturních památek zdarma.

  Českým i zahraničním členům poroty je během práce v obou kolech poroty poskytnuto ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu, zahraničním porotcům je hrazeno stravné a všem je zajištěn drobný kulturní program.

 4. Termín zasedání odborné poroty: 1. kolo 14. - 16. března 2019 a 2. kolo 21. - 23. března 2019.
 5. Termín oznámení výsledků 47. ročníku MDVV 2019 na webových stránkách výstavy www.mdvv-lidice.cz: nejpozději 10. 5. 2019.
 6. Termín vernisáže s předáváním ocenění medailistům z ČR a oceněným Cenou poroty pro ČR i zahraničí: 28. 5. 2019.
 7. Termín konání hlavní expozice v Lidické galerii a v Národním technickém muzeu: 29. 5.– 24. 11. 2019.
 8. Termín deinstalace 47. MDVV Lidice 2019: 25. - 28. 11. 2019.

 
Tato pravidla nabývají účinnosti dne 27. 11. 2018.

V Lidicích dne 27. 11. 2018
Mgr. Martina Lehmannová, ředitelka Památníku Lidice

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2022, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus