MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 49 » Pozvání k účasti

Pozvání dětí k účasti na 49. ročníku MDVV Lidice 2021

Formuláře pro školy

Přihláška a seznam zasílaných prací:
DOC | PDF

Štítek pro označení prací:
DOC | PDF

Registrační formulář Film/Animace

DOC | PDF

Formuláře pro jednotlivce

Přihláška a seznam zasílaných prací:
DOC | PDF

Štítek pro označení prací:

DOC | PDF

Registrační formulář Film/Animace

DOC | PDF

Ke stažení

Pozvání dětí k účasti ve 49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2021

Téma

Před sto lety použil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. poprvé slovo robot. Při hledání výrazu, jakým nazvat umělé dělníky, požádal o radu svého bratra, malíře Josefa Čapka. „Tak jim řekni Roboti,“ zamumlal přes štětec Josef Čapek. A tak ze slovanského slova pro nucenou práci – robota – vzniklo slovo, které zná celý svět.
Bylo by zajímavé vidět, co by Karel Čapek napsal dnes, kdy nás různé přístroje obklopují ještě více, zabydlely se na našich stolech i v kapsách. Roboti mezitím nabrali rozličných podob, pomáhají doma, ve výrobě, v lékařství a je otázkou, zda nás v něčem nevedou do slepých uliček. Doporučení k etickým zásadám umělé inteligence bude jedním z témat generální konference UNESCO v roce 2021. 
Pro 49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice bylo vybráno téma:

ROBOT a umělá inteligence

Podtémata:

 • Co robot (ne)umí
 • Uvnitř stroje
 • R.U.R.: Roboti v literatuře a filmu
 • Rok 2121
 • Vývoj a druhy umělé inteligence
 • Technologie a etika
 • Data
 • Nanoroboti

Typy výtvarných technik

 • kresba, malba
 • grafika
 • kombinovaná technika
 • fotografie
 • filmy/animace
 • výtvarné objekty (keramika, kov, dřevo, sklo, textil, papír)

Do výstavy nejsou přijímány fotodokumentace výtvarných akcí ani projekty a výtvarné řady prací vyžadující společnou instalaci.

Podmínky účasti

Výstavy se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let; jednotlivci i děti ze škol a výtvarných kroužků. Handicapovaní účastníci se mohou registrovat bez věkového omezení.

 • Maximální formát plošné práce - 70 × 50 cm.
 • Maximální formát prostorové práce - 100 × 70 x 40 cm, váha max. 10 kg.
 • Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora ve stejné výtvarné technice; v různých technikách je možno přihlásit i více prací.
 • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, musejí být zafixovány.
 • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
 • Filmy/animace – max. délka 3 minuty.

!Žádáme pedagogy o pečlivý předvýběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího souboru školy.
Přihláška a označení výtvarných prací!

Přihláška a označení výtvarných prací

Přihlášku i štítek vyplňte ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENY a LATINKOU (nejlépe na PC). Práce s nečitelnými či neúplně vyplněnými údaji budou vyřazeny.

1. Přihláška do soutěže

Pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku. Vyplněnou přihlášku a jmenný seznam účastníků přiložte k zasílaným pracím.

2. Označení výtvarných prací (mimo kategorie film/animace)

Pro označení soutěžních prací použijte přiložený ŠTÍTEK (ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku). Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (keramické aj. objekty označujte přímo na objekt):

 • Jméno a příjmení dítěte (uvádějte v pořadí 1. jméno, 2. příjmení)
 • Věk, rok narození a pohlaví dítěte
 • Název díla
 • Technika, jakou bylo dílo vytvořeno
 • Název a přesná adresa školy či organizace, která práce posílá (IČO organizace, název školy, ulice, PSČ, město). Na tuto adresu budou později zaslány informace o ocenění.
 • E-mailové spojení na organizaci, pro korespondenci v souvislosti s výstavou uvádějte webové stránky školy, funkční e-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů, kteří práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.
 • Pokud dítě soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk, pohlaví a domácí adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).

3. Označení a parametry filmů/animací

Filmy do soutěže přijímáme jako samostatně vytvořené výtvarné dílo jednotlivcem pod vedením pedagoga, nebo i s přímou pomocí pedagoga, dále ve spolupráci skupiny i více žáků. Od jednoho autora lze přihlásit maximálně dva filmy. Pro účast v této technice platí stejná pravidla jako pro jiné soutěžní příspěvky (věk dítěte, uzávěrka, téma ročníku aj.)

Filmové techniky
 • Animovaný film, technika stop motion - kreslená, plošková animace předmětů, loutková animace atd., technika počítačová - 2D a 3D animace
 • Dokument, hrané snímky, experimentální snímky, videoklipy, jiné audiovizuální dílo – například kombinované s převažujícími prvky animace, videoart, videokoláž atd.
Technické parametry filmu
 • kontejner: MP4 nebo mov
 • formát: MPEG-4, H264
 • rozlišení: FullHD 1080p (1920x1080), nebo HDready - 720p (1280x720)
 • audio bitrate: 128 kbps
 • stopáž: max 3 min
 • Film opatřete krátkým úvodem (5 vteřin) v černém poli s názvem. Závěr vytvořte stejným způsobem - titulek (5 vteřin) v černém poli, kam uvedete jméno autora, vaší školy popř. logo školy.
 • Film bude v případě mluveného slova, či textových polí, otitulkován – titulky vždy v anglickém jazyce, tento požadavek platí pro všechny filmy (tj. i pro české a slovenské školy).
 • Film musí být opatřen audio stopou, která je v souladu s autorským právem.
Postup

1.   Vytvořte film dle uvedených technických parametrů.
2.   Tuto verzi uložte na svém kanálu Youtube (pokud ho nemáte, vytvořte si ho).
3.   Nahrajte příspěvek (i v případě mírně snížené kvality) na svůj kanál Youtube s tímto označením: jméno, věk, název filmu, název a adresa školy, pedagog (v případě přímé pomoci učitele), krátká anotace (popis filmu).
4.   Registrace filmu do soutěže: Pro označení využijte Registrační formulář pro Film/Animace (ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku) a zašlete na children@lidice-memorial.cz. V předmětu emailu nezapomeňte uvést REGISTRACE FILM + 49. MDVV Lidice 2021 a název školy nebo jméno jednotlivce. Beze slova FILM v předmětu mailu nebude registrace kompletní. V registračním formuláři uveďte link filmu na Youtube. Registrace filmu je možná pouze emailem, neposílejte ji poštou!
5.   V případě ocenění vašeho příspěvku budete požádáni o zaslání plné kvalitní verze.

Upozornění

V případě, že zaslaný film nebude v souladu s výše uvedenými pravidly a požadavky, příspěvek bude ze soutěže vyřazen. Soutěžní příspěvky budou do soutěže přijaty pouze formou on-line přihlášky s odkazem na kanál Youtube. Příspěvky zaslané jiným způsobem (DVD, USB aj.) nebudou do soutěže přijaty.

Harmonogram výstavy

 • 19. února 2021
  uzávěrka přihlášek a současně poslední možné datum na poštovním razítku zásilky výtvarných prací odeslaných do Lidic. 
 • 18. - 20. března a 25. - 27. března 2021
  zasedání mezinárodní poroty (2 kola)
 • Začátek května 2021
  zveřejnění výsledků soutěže na www.mdvv-lidice.cz
 • 1. června 2021
  slavnostní vernisáž v Lidické galerii
 • 1. června 2021 – 31. ledna 2022
  výstava oceněných prací v Lidické galerii
 • Červen 2021
  zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a dětem z České a Slovenské republiky

Po skončení výstavy jsou z oceněných prací vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst v České republice i zahraničí.

Ocenění

 • Cena poroty pro zahraničí
 • Cena poroty pro Českou republiku
 • Medaile Lidická růže – individuální
 • Medaile pro školu za kolekci prací
 • Medaile za kolektivní práci dětí
 • Čestná uznání

Práce zasílejte na adresu:

49. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2021
Památník Lidice, Lidická galerie
Tokajická 152
273 54 Lidice

Pokud chcete využít organizovaný svoz prostorových exponátů, sledujte v průběhu února 2021 webové stránky soutěže.
Registraci došlých prací si můžete ověřit na těchto webových stránkách v průběhu února a března 2021.

Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.

Kontakty

 

Na výzvě k účasti byla použita díla těchto autorek: Maya Sophie Stansbury, ZUŠ B. Martinů, Polička, Anna Vetešníková, ZUŠ Mšeno, Madeleine Matějková, ZUŠ Nové Město pod Smrkem, Hiba Khamlichi, Rabat, Maroko

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus