ICEFA Lidice - Homepage

International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice

Skip to the menu of the selected section

Homepage » Archived editions » 50th edition » Awards » Slovak Republic

Awards - participants from Slovak Republic

Nursery schools, Primary schools, Primary art schools, Schools for special needs, Youth centres and clubs, Individual participants

Nursery schools

Bratislava - Galileo School, Dudvážská 6
Painting, drawing

Honourable mention

Nitra - MŠ Dobšinského, Dobšinského 2885/5
Painting, drawing

Honourable mention

Skalité - MŠ, Skalité – Ústredie 632
Painting, drawing

Honourable mention

↑ Top

Primary schools

Bratislava - ZŠ a MŠ M. R. Štefánika, Gröslingová 48
Print

A medal to the school for their collection of graphics

Mixed Media

Honourable mention

Diviaky nad Nitricou - ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou 121
Painting, drawing

Honourable mention

Holíč - ZŠ, Školská 2
3D artworks

Honourable mention

Michalovce - ZŠ, J. Švermu 6
Painting, drawing

Honourable mention

Prešov - ZŠ, Šmeralova 25
Painting, drawing

Honourable mention

Žilina - ZŠ Jarná, Jarná 20
Print

Honourable mention

Mixed Media

Honourable mention

↑ Top

Primary art schools

Banská Bystrica - Súkromná ZUŠ Róberta Tatára, Okružná 2
Photographs

Medal

Honourable mention

Banská Bystrica - ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6
Print

A medal to the school for their collection of graphics

Bratislava - ZUŠ Radlinského, Radlinského 53
Print

Honourable mention

Dolný Kubín - ZUŠ P. M. Bohúňa, Matúškova 1632/5
Print

Medal

A medal to the school for their collection of graphics

Kežmarok - ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12
Painting, drawing

Honourable mention

Košice - ZUŠ, Kováčska 43
Print

Honourable mention

Liptovský Hrádok - ZUŠ, J. D. Matejovie 591
Print

Honourable mention

Lozorno - Súkromná ZUŠ, Zvončínska 190/3
Mixed Media

Honourable mention

Martin - ZUŠ, P. Mudroňa 6
Painting, drawing

Honourable mention

Print

Honourable mention

3D artworks

A medal to the school for their collection of 3D artworks

Myjava - ZUŠ, Partizánska 290/17
Painting, drawing

Medal

Honourable mention

Nitra - Súkromná ZUŠ Tralaškola, Ďurková 18
Mixed Media

Honourable mention

Považská Bystrica - ZUŠ I. W. Kráľa, Jesenského 246/10
Print

Medal

A medal to the school for their collection of graphics

Photographs

Honourable mention

  • Kolumberová Magdaléna [ 1 | 2 ], 11 years
Rajec - ZUŠ, 1. mája 412/1
Print

Honourable mention

Smižany - ZUŠ, Nám. M. Pajdušáka 2
3D artworks

Honourable mention

Spišská Belá - ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho, Zimná 12
Painting, drawing

Honourable mention

Print

A medal to the school for their collection of graphics

Svätý Jur - ZUŠ, Kollárova 2
Print

Medal

Trenčín - Súkromná ZUŠ, Gagarinova 7
Print

Honourable mention

3D artworks

Honourable mention

Trenčín - ZUŠ K. Pádivého, Nám. SNP 2
Painting, drawing

Medal

Honourable mention

Print

Honourable mention

Žilina - ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19
Painting, drawing

Honourable mention

Žilina - ZUŠ L. Árvaya, Dolný val 12
Print

Honourable mention

Žilina - ZUŠ L. Árvaya - Elokované pracovisko, Gaštanová 8327/56 A
3D artworks

Honourable mention

↑ Top

Schools for special needs

Bytča - Spojená škola internátna, Mičurova 364/1
Painting, drawing

Honourable mention

Piešťany - Spojená škola, Valova 40
Painting, drawing

Honourable mention

Prešov - Autistické centrum Mariah, Levočská 97
3D artworks

Honourable mention

Topoľčany - Spojená škola – Špeciálna škola, Pod kalváriou 941
Painting, drawing

Honourable mention

Trebišov - Spojená škola internátna, Pol'ná 1
Print

Honourable mention

Trnava - Denný stacionár Naše stacko, Kalinčiakova 45
Painting, drawing

Honourable mention

Mixed Media

Honourable mention

↑ Top

Youth centres and clubs

Bratislava - art SLNEČNICE, o. z., Narcisová 8
Painting, drawing

Honourable mention

Mixed Media

Honourable mention

3D artworks

A medal to the school for their collection of 3D artworks

Prievidza - Centrum voľného času, Novackého 14
Photographs

Honourable mention

↑ Top

Individual participants

Trnava
Photographs

Honourable mention

  • Roy Sebastian [ 1 | 2 ], 8 years

↑ Top

« Awards

Sponsors and partners

© MDVV Lidice 2008 - 2023, all rights reserved | Webdesign: webmasterova.cz | Graphic design: Otakar Korolus