MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» O výstavě » Výstavy mimo Lidice » Polsko, Varšava, České centrum - 14. 1. - 12. 2. 2003 - 29. MDVV 2001

Polsko, Varšava, České centrum - 14. 1. - 12. 2. 2003 - 29. MDVV 2001

Polsko, Varšava, České centrum - 14. 1. - 12. 2. 2003 - 29. MDVV 2001

1. 1. 2003

V roce 2002, kdy jsme si připomněli 60. let od tragických lidických událostí, jejichž památka se stala průvodním motem Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, vstoupila výstava do svého významného jubilejního 30. ročníku. To byl jeden z důvodů, proč se ZÚ Varšava rozhodl k jejímu uspořádání. Druhým důvodem byla velká popularita této výtvarné soutěže v Polsku, jíž se polské děti téměř pravidelně účastní.

Výstava 29. ročníku MDVV Lidice 2001 se konala ve výstavní síni Českého centra ve Varšavě ve dnech 14. ledna – 12. února 2003.

Dne 14. ledna 2003 se uskutečnila vernisáž spojená se slavnostním předáním cen polským dětem, které získaly ve 30. ročníku této soutěže. Za českou stranu se zahájení zúčastnili velvyslanec ZÚ Varšava pan Bedřich Kopecký, jenž společně s kurátorkou výstavy paní Ivou Brothánkovou ocenění výhercům předával, dále pak kulturní atašé ZÚ Varšava paní Monika Machová, ředitel Českého centra ve Varšavě pan dr. Zbyšek Ondřeka, který svým úvodním slovem výstavu zahájil, slavnostním večerem vernisáž provázel a předával slovo dalším hostům z významných polských institucí. Jimi byli ředitelka Slovenského institutu paní Helena Jacošová, paní Mgr. Emilia Lipiňská a panJanusz Galicki z Ministerstva národní výchovy a sportu, ředitelka Odd. všeobecného vzdělávání z MNVS paní Ewa Raich, ředitelé a učitelé polských uměleckých škol. Účast těchto představitelů, jejich slova i samotný slavnostní ráz otevření této výstavy potvrdily, že zájem o výstavu neustále roste.

Při zahájení byla připomenuta lidická tragedie, zdůrazněno humánní poslání výstavy i její význam pro Polsko. Všichni řečníci svorně vyjádřili velkou radost z toho, že výstava je k vidění také ve Varšavě.

Zájem Polska o „lidickou výstavu“, do které se se zájmem zapojuje, je velmi potěšující. Výstava jako celek potvrzuje, že tato mezinárodní akce, která nemá v zahraničí svým rozsahem i tradicí obdoby, přináší dětem z celého světa mnoho radosti i tvůrčí fantazie.

Iva Brothánková


© MDVV Lidice 2008 - 2021, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus