MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» O výstavě » Výstavy mimo Lidice » Lotyšsko, Riga, Magistrát - 15. - 30. 11. 2012 - výběr 40. ročníku

Lotyšsko, Riga, Magistrát - 15. - 30. 11. 2012 - výběr 40. ročníku

Lotyšsko, Riga, Magistrát - 15. - 30. 11. 2012 - výběr 40. ročníku

14. 1. 2013

Dne 15. listopadu 2012 ZÚ Riga uspořádal na Rižské radnici slavnostní ceremoniál, při němž velvyslanec Pavol Šepeľák předal lotyšským laureátům 75 diplomů a 11 medailí z 40. ročníku MDVV LIDICE 2012. Předání se zúčastnili také zástupci lotyšských partnerských institucí. Ceremoniálu předcházelo zahájení 40. ročníku mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2012, na níž se představily vybrané oceněné práce z letošního ročníku z 63 zemí světa. Přípravy akce a zahájení se zúčastnila i kurátorka výstavy Ivona Kasalická. Před akcí přítomní si mohli prohlédnout dokument MDVV Lidice, připravený Památníkem Lidice, ukončil jí český pohádkový film Jak se budí princezny.

Lotyšsko se úspěšně účastní lidické soutěže již 12 let. Do letošního ročníku bylo z Lotyšska do soutěže zasláno celkem 773 prací ze 128 škol a dětských center ve všech výtvarných kategoriích. Připomeňme, že 212 prací bylo vybráno lotyšskou porotou v místní podsoutěži, ve které se jich sešlo přes 1500, ostatní zaslaly organizátorům výstavy jednotlivé školy samy. Vybrané práce byly před zasláním do vlastní soutěže vystaveny ve foyer rižského magistrátu společně s výstavou Jiří Trnka – Ve službách imaginace. Autoři těchto prací obdrželi z lotyšské strany uznání za účast a ZÚ Riga již pošesté udělil Ceny sympatií. Ve vlastní soutěži pak bylo oceněno mezinárodní porotou, do níž byly přizvány také dvě zástupkyně lotyšských institucí: Ilze Rimicáne ze zájmového centra Daugmale a Areta Raudzepa ze Státního centra pro vzdělávání, 86 výtvarných děl, které dokázaly uspět v konkurenci 26 000 prací z 67 zemí. Ceny získalo 57 dětí z 23 regionálních a 29 dětí z 14 rižských škol.

Za součinnosti Památníku Lidice se má lotyšská veřejnost možnost letos seznámit s tvůrčími díly dětí z celého světa. V souvislosti s tradicí a ve spolupráci s Rižským magistrátem byla výstava zahájena ve foyer Rižského magistrátu. Před ceremoniálem děti, jejich učitelé a rodiče zhlédli dokument o průběhu 38. ročníku MDVV Lidice. Následovaly proslovy velvyslance ČR v Lotyšsku, kurátorky výstavy a našich lotyšských partnerů (Státní centrum pro vzdělávání lotyšského ministerstva školství, oddělení pro školství, kulturu a sport Rižského magistrátu a Rižského metodického centra zájmového vzdělávání), jejichž péčí se nám daří takovou měrou výstavu v Lotyšsku popularizovat. V přilehlém jednacím sále magistrátu převzaly děti z rukou velvyslance P. Šepeľáka a kurátorky I. Kasalické ocenění a dárky, které zajistil ZÚ Riga a Památník Lidice. Po malém pohoštění byl program zakončen promítnutím úspěšné české pohádky Jak se budí princezny, která ještě jednou připoměla přítomným téma letošního ročníku Divadlo – loutka – pohádka.

Mezinárodní výtvarná výstava Lidice navštěvuje Rigu už podruhé. Poprvé její 30. ročník byl vystaven v roce 2002 v největším rižském zájmovém centru Skolénu pils (Dům školáků). Současná výstava bude po Rize zapůjčena do lotyšského města Rézekne jednak proto, že žáci Rézekněnského dětského zájmového centra se každoročně účastní lidické soutěže velmi aktivně, ale také, že nedaleko tohoto města se nachází obec Audrini, jíž postihl stejný osud za druhé světové války jako české Lidice. S oběma městy úspěšně spolupracujeme již mnoho let a od roku 2010 i Památník Lidice a město Lidice. Poté výstava poputuje do sousední Litvy.

Včetně letošního ročníku jsme lotyšským dětem v průběhu jedenácti let, kdy se Lotyšsko této soutěže účastní, předali již 537 diplomů a 91 medailí. Každoročně vysoký počet ocenění je dokladem nejen kvality zasílaných prací, ale také velké popularity této soutěže v Lotyšsku. Díky značné podpoře našich lotyšských partnerů pozorujeme, že výstava, kterou znají snad již všechny lotyšské školy, získává čím dál větší pozornost lotyšské veřejnosti a dalších institucí. Nutno podotknout, že tato největší mezinárodní výtvarná výstava ve světě je kvalitní českou značkou, těšící se velké prestiži, na čemž má velký podíl obětavá a neocenitelná práce její kurátorky, která i zde v Rize potvrdila vysoce profesionální přístup

Mgr. Bc. Michal Korecký, Halina Lapiņa


© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus