MDVV Lidice


Použití loga

Zde naleznete grafický manuál, který slouží jako závazná norma pro používání loga a tvorbu jednotného vizuálního stylu výstavy MDVV Lidice. Závazné pro tvorbu všech tiskovin souvisejících s výstavou.