MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» O výstavě » Tiskové zprávy » Vernisáž 36. MDVV Lidice 2008

Vernisáž 36. MDVV Lidice 2008

20. 5. 2008

Ilustrační obrázek k 36. ročníku MDVV

Lidická galerie v Lidicích

Vernisáž:
28. května 2008 v 11 hodin

Konání výstavy:
28. května - 29. října 2008

Otevřeno denně: 9 – 18 hodin

Pořadatel výstavy: Památník Lidice

Kurátor výstavy: Ivona Kasalická

Architektonické řešení výstavy: Milena Burgrová

Instalace výstavy v Lidické galerii: Milena Burgrová, Zuzana Burgrová, Iva Petříčková

Spolupráce: Vetamber s.r.o., Studio ES Rakovník, Beránek s.r.o.

Grafická úprava tiskovin: Milena Burgrová, DTPress Rakovník

Propagace výstavy: Památník Lidice

Vernisáž

Ve středu 28. května 2008 bude v Lidické galerii Památníku Lidice za účasti velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky otevřena již 36. Mezinárodní dětská  výtvarná výstava Lidice 2008.

Svou účast prozatím přislíbili 1. náměstek Ministra kultury ČR - JUDr. František Mikeš, náměstek Ministra školství, mládeže a tělovýchovy doc. Phdr. Dušan Lužný, vedoucí tajemník České komise pro UNESCO Ing. Pavel Škoda, velvyslanci Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny, Finska, Korejské lidově demokratické republiky, Polska a zástupci velvyslanectví Bulharska, Číny, Chorvatska, Japonska, Peru, Ruska, Slovinska, Srbska a Sýrie.

Při slavnostním zahájení budou předány medaile Lidická růže nejlepším dětským výtvarníkům z České republiky a nejlepšímu výtvarníkovi ze zahraničí – letos přijede převzít medaili za kolekci fotografií 11letá chorvatská dívka Sara Cuklin z Fotoklubu Varaždin.

Při vernisáži vystoupí děti ze ZUŠ Buštěhrad a ze Sportklubu ČASPV Kladno. Doprovodný program začne v 10 hodin představením Popelka divadla Dellarte z Českých Budějovic. V průběhu dne jsou pro děti připraveny zábavné hry střediska volného času Labyrint Kladno.

O výstavě

Výstava i soutěž, jak již naznačuje její název, je každoročně pořádána k uctění památky zavražděných lidických dětí. Původně národní soutěž (vznik v r. 1968) změnila v roce 1972 svůj statut na mezinárodní. Mezi dětskými tvůrci a jejich učiteli je výstava dobře známa nejen u nás, ale v celém světě. Každoročně se jí svými pracemi účastní děti z několika desítek zemí všech světadílů včetně tak exotických, jako jsou Indie, Indonésie, Filipíny, Keňa, Srí Lanka nebo Zimbabwe.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) je jednokolová výtvarná soutěž s pětatřicetiletou tradicí pro děti od 4 do 16 let pro všechny typy škol v České republice i v zahraničí – MŠ, ZŠ, speciální školy, ZUŠ, střediska volného času dětí, výtvarná studia, dětské domovy, domy dětí a mládeže, střední školy.

Vyhlašovatelem se od roku 2001 stal opět Památník Lidice. Každoročně se MDVV Lidice koná za podpory a svou záštitu jí udělují Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Česká komise pro UNESCO.

36. ročník výstavy MDVV Lidice

V souvislosti s vyhlášením roku 2008 rokem brambory navrhla světová organizace UNESCO věnovat 36. ročník MDVV Lidice 2008 tématu vztahujícímu se k pojmu BRAMBORA. Druhým doporučeným tématem výstavy byly SVĚTOVÉ JAZYKY.

Neobvyklá témata letošního ročníku v nás vyvolávala zvědavost, jak podnětná pro děti budou a jakým způsobem je dokáží výtvarně zpracovat. Překvapilo nás a zároveň potěšilo, kolik zajímavých projektů, technik a prací nám od dětí z celého světa přišlo. Témata děti rozhodně nezaskočila, a tak jsme měli možnost porovnávat mnohdy pozoruhodné pohledy na oblíbenou pochutinu i na způsoby komunikace.

V tématu BRAMBORY se mohly děti nechat inspirovat mnoha podtématy – „brambory jako rostlina a květina“, „jakými nástroji se brambory obdělávají a sklízejí“, „pokrmy z brambor“, „bramborová pole, bramborové recepty“, „věci, které se z brambor vytvářejí a vyrábějí“, „odrůdy, tvary a barvy brambor“, „práce při pěstování a sklízení brambor“. U většiny výtvarných prací bylo patrné, že se jejich autoři zajímali také o původ, pěstování a zpracování brambor. Obrázky zachycovaly peruánské indiány, kteří pěstovali brambory již před 6 000 lety. Množství lodí přivážejících na obrázcích brambory z Equadoru do Evropy (pol. 16. století) by vydalo na celou flotilu. Vedle obrázků polí obdělávaných lidmi a koňmi, obrázků klíčících nebo kvetoucích brambor, brambor v různé fázi zpracování – syrových, ve slupce, oloupaných, nakrájených, nastrouhaných, vařících se, smažících se, hranolků, chipsů, bramboráků a placek, byly na obrázcích často motivy rodiny sedící u stolu s talíři plnými brambor nebo maminka připravující jídlo. Výjimkou nebyly ani kreslené nebo fotografické kuchařky s recepty a popisem přípravy oblíbeného bramborového jídla.

Oživením výstavy jsou vždy díla prostorová. Do Lidic „připluly“ lodě s Kryštofy Kolumby s nákladem vzácné pochutiny, vyrojily se mandelinky v nadživotní velikosti, dorazily keramické, drátěné i papírové koše a pytle plné brambor, hranolek i chipsů z nejrůznějších materiálů.

Téma SVĚTOVÉ JAZYKY a KOMUNIKACE nabízelo podtémata „dorozumívání mezi národy a národnostmi“, „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“, „mezilidská komunikace“, „reagují i zvířata na různé světové jazyky“, „i jeden určitý jazyk má různé podoby, je-li užíván ve více zemích, „různé národy a národnosti v mojí zemi hovoří různými jazyky“, „můj oblíbený cizí jazyk a proč“. Nejčastěji se děti snažily zachytit skupinu komunikujících osob nebo se pokoušely vystihnout, jak se mezi sebou dorozumívají zvířata. Na obrázcích se tak objevovali psi, kočky, koně, ale i exotická zvířata v cizokrajných zemích nebo zoologických zahradách. Zvířata jsou pro děti velmi důležitým prostředníkem pro komunikaci se světem, proto mnohé výtvarné práce zachycovaly děti hovořící se svými zvířecími miláčky.

Ojedinělá mezinárodní výstava představuje dětské výtvarné práce z oboru malba, kresba, grafika, fotografie, keramika a kombinovaná technika. Letos bude možno na výstavě prezentované v prostorách Lidické galerie zhlédnout výtvarné práce dětí ze 48 zemí včetně České republiky. Máme radost, že většina českých i zahraničních škol se stala pravidelnými účastníky naší soutěže a výstavy a že se k nim každoročně přidávají i další školy.

V letošním roce to byly například děti z Korejské lidově demokratické republiky a Peru.

Stejně jako v předchozích ročnících bylo zajímavé u přihlášených prací porovnávat provedení, propracovanost, dětskou invenci a vklad dítěte či dětského kolektivu. Možnost srovnání prací, technik, témat i zpracování námětu dětí z různých koutů světa je vždy velmi zajímavou zkušeností. Tradičně naši pozornost upoutaly obrázky od dětí z exotických zemí jako je Srí Lanka, Indie, Indonésie, Thajsko nebo Singapur, výraznými kolekcemi maleb a grafik jako každým rokem opět přispěly děti z Bulharska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny, Lotyšska a Litvy.

Statistika

Z došlého počtu 6 788 exponátů vybrala porota pro výstavu 1011 prací z toho 492 ze zahraničí. Uděleno bylo celkem 129 medailí. Do zahraničí letos poputovalo za mimořádně kvalitní výtvarné práce 67 medailí. Nejvíce jich získaly výtvarné práce dětí z Chorvatska za své fotografické kolekce (12), Indie (4), Indonésie (4), Kazachstánu (4), Ruska (3), Litvy (3) a Lotyšska (2).

České školy získaly 519 ocenění, z toho 62 medailí. Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Strakonice (8), ZUŠ Most (7), ZUŠ Český Krumlov (6), ZUŠ Praha 1 - Biskupská (6), ZUŠ Plzeň (4) a z Domu dětí a mládeže Ulita z Prahy za kolekci keramiky a grafiky. Cena poroty byla letos udělena ZUŠ Český Krumlov za dlouhodobou a kvalitní práci s dětmi a za projekt „Páni z Růže“. Slovenské školy letos získaly 17 medailí. Nejúspěšnějšími se staly děti ze Súkromé ZUŠ Martin (3), ZUŠ Žilina – Gaštanová ul. (3) a ze ZUŠ Žilina – Martinská ul. (3).

Pro místo spojované především s tragickými událostmi je Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice důležitým a nenahraditelným protikladem přinášejícím do Lidic naději, radost a mládí. Věříme, že stejně jako pro nás, budou i pro ostatní malé i velké návštěvníky, chvíle strávené na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice příjemné, plné inspirace a pohody. Ať už ji navštíví v Lidicích nebo jinde ve světě.

 

Mgr. Ivona Kasalická
Vedoucí Lidické galerie, kurátorka MDVV Lidice

312 253 702; 736 642 318, kasalicka@lidice-memorial.cz


« Zpět

© MDVV Lidice 2008 - 2021, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus