MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 36

Ročník 36

Vážení přátelé,

v souvislosti s vyhlášením roku 2008 rokem brambory navrhla světová organizace UNESCO věnovat 36. ročník MDVV Lidice 2008 tématu vztahujícímu se k pojmu BRAMBORA. Druhým doporučeným tématem výstavy byly SVĚTOVÉ JAZYKY.

Neobvyklá témata letošního ročníku v nás vyvolávala zvědavost, jak podnětná pro děti budou a jakým způsobem je dokáží výtvarně zpracovat. Překvapilo nás a zároveň potěšilo, kolik zajímavých projektů, technik a prací nám od dětí z celého světa přišlo. Témata děti rozhodně nezaskočila, a tak jsme měli možnost porovnávat mnohdy pozoruhodné pohledy na oblíbenou pochutinu i na způsoby komunikace.

V tématu BRAMBORY se mohly děti nechat inspirovat mnoha podtématy - „brambory jako rostlina a květina“, „jakými nástroji se brambory obdělávají a sklízejí“, „pokrmy z brambor“, „bramborová pole, bramborové recepty“, „věci, které se z brambor vytvářejí a vyrábějí“, „odrůdy, tvary a barvy brambor“, „práce při pěstování a sklízení brambor“.

U většiny výtvarných prací bylo patrné, že se jejich autoři zajímali také o původ, pěstování a zpracování brambor. Obrázky zachycovaly peruánské indiány, kteří pěstovali brambory již před 6 000 lety. Množství lodí přivážejících na obrázcích brambory z Equadoru do Evropy (pol. 16. století) by vydalo na celou flotilu. Vedle obrázků polí obdělávaných lidmi a koňmi, obrázků klíčících nebo kvetoucích brambor, brambor v různé fázi zpracování - syrových, ve slupce, oloupaných, nakrájených, nastrouhaných, vařících se, smažících se, hranolků, chipsů, bramboráků a placek, byly na obrázcích často motivy rodiny sedící u stolu s talíři plnými brambor nebo maminka připravující jídlo. Výjimkou nebyly ani kreslené nebo fotografické kuchařky s recepty a popisem přípravy oblíbeného bramborového jídla.

Oživením výstavy jsou vždy díla prostorová. Do Lidic „připluly“ lodě s Kryštofy Kolumby s nákladem vzácné pochutiny, vyrojily se mandelinky v nadživotní velikosti, dorazily keramické, drátěné i papírové koše a pytle plné brambor, hranolek i chipsů z nejrůznějších materiálů.

Téma SVĚTOVÉ JAZYKYKOMUNIKACE nabízelo podtémata „dorozumívání mezi národy a národnostmi“, „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“, „mezilidská komunikace“, „reagují i zvířata na různé světové jazyky“, „i jeden určitý jazyk má různé podoby, je-li užíván ve více zemích“, „různé národy a národnosti v mojí zemi hovoří různými jazyky“, „můj oblíbený cizí jazyk a proč“. Nejčastěji se děti snažily zachytit skupinu komunikujících osob nebo se pokoušely vystihnout, jak se mezi sebou dorozumívají zvířata. Na obrázcích se tak objevovali psi, kočky, koně, ale i exotická zvířata v cizokrajných zemích nebo zoologických zahradách. Zvířata jsou pro děti velmi důležitým prostředníkem pro komunikaci se světem, proto mnohé výtvarné práce zachycovaly děti hovořící se svými zvířecími miláčky.

Vyvrcholením této mezinárodní výtvarné soutěže bývá každoročně výstava vítězných prací. Její slavnostní zahájení se letos uskutečnilo 28. května 2008 v Lidické galerii v Lidicích za účasti mnohých velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky. Program vernisáže nejvíce potěšil desítky dětských návštěvníků z České republiky i zahraničí. Na vernisáž byl už tradičně pozván jeden ze zahraničních vítězů - letos do Lidic přijela 11 letá dívka Sara Cuklin z Fotoklubu Varaždin z Chorvatska, která si odnesla medaili za svou kolekci fotografií.

Ojedinělá mezinárodní výstava představuje dětské výtvarné práce z oboru malba, kresba, grafika, fotografie, keramika a kombinovaná technika. Letos je možno na výstavě prezentované v prostorách Lidické galerie zhlédnout výtvarné práce dětí ze 48 zemí včetně České republiky. Máme radost, že většina českých i zahraničních škol se stala pravidelnými účastníky naší soutěže a výstavy a že se k nim každoročně přidávají i další školy. V letošním roce to byly například děti z Korejské lidově demokratické republiky a Peru.

Stejně jako v předchozích ročnících bylo zajímavé u přihlášených prací porovnávat provedení, propracovanost, dětskou invenci a vklad dítěte či dětského kolektivu. Možnost srovnání prací, technik, témat i zpracování námětu dětí z různých koutů světa je vždy velmi zajímavou zkušeností. Tradičně naši pozornost upoutaly obrázky od dětí z exotických zemí jako je Srí Lanka, Indie, Indonésie, Thajsko nebo Singapur, výraznými kolekcemi maleb a grafik jako každým rokem opět přispěly děti z Bulharska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny, Lotyšska a Litvy.

Z došlého počtu 6 788 exponátů vybrala porota pro výstavu 1011 prací, z toho 492 ze zahraničí. Uděleno bylo celkem 129 medailí. Do zahraničí letos poputovalo za mimořádně kvalitní výtvarné práce 67 medailí. Nejvíce jich získaly výtvarné práce dětí z Chorvatska za své fotografické kolekce (12), Indie (4), Indonésie (4), Kazachstánu (4), Ruska (3), Litvy (3) a Lotyšska (2).

České školy získaly 519 ocenění, z toho 62 medailí. Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Strakonice (8), ZUŠ Most (7), ZUŠ Český Krumlov (6), ZUŠ Praha 1 - Biskupská (6), ZUŠ Plzeň (4) a z Domu dětí a mládeže Ulita z Prahy za kolekci keramiky a grafiky. Cena poroty byla letos udělena ZUŠ Český Krumlov za dlouhodobou a kvalitní práci s dětmi a za projekt „Páni z Růže“. Slovenské školy letos získaly 17 medailí. Nejúspěšnějšími se staly děti ze Súkromé ZUŠ Martin (3), ZUŠ Žilina – Gaštanová ul. (3) a ze ZUŠ Žilina – Martinská ul. (3).

Bohužel ani letos nemohla porota některé výtvarně zdařilé práce ohodnotit, protože chybělo jejich správné označení. Pečlivě provedené popisky s patřičnými údaji jsou základním předpokladem k zařazení do výstavy. Přestože toto upozornění je zdůrazňováno ve výzvě k účasti, každoročně se tato naše špatná zkušenost opakuje.

Pro místo spojované především s tragickými událostmi je Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice důležitým a nenahraditelným protikladem přinášejícím do Lidic naději, radost a mládí. Věříme, že stejně jako pro nás, budou i pro ostatní malé i velké návštěvníky chvíle strávené na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice příjemné, plné inspirace a pohody. Ať už ji navštíví v Lidicích nebo jinde ve světě.

 

Mgr. Ivona Kasalická
vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice


© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus