MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 51 » Pozvání k účasti

Pozvání dětí k účasti v 51. ročníku MDVV Lidice 2023

Formuláře pro školy

Přihláška a seznam zasílaných prací
DOC | PDF

Štítek pro označení prací
DOC | PDF

Registrační formulář film/animace

DOC | PDF

Formuláře pro jednotlivce

Přihláška a seznam zasílaných prací
DOC | PDF

Štítek k označení prací

DOC | PDF

Registrační formulář film/animace

DOCPDF

Ke stažení

Pozvání k účasti v 51. ročníku MDVV Lidice

Milé děti, vážení pedagogové,
srdečně Vás zveme k účasti v 51. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2023.

Soutěž a následná výstava je jednou z největších na světě, každým rokem propojuje tisíce dětí z celého světa. V roce 2023 uplyne 20 let od přijetí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví a 50 let oslaví organizace International Dance Counsil CID (The United Nations of Dance) pod patronací UNESCO.

Téma

Pro 51. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice bylo zvoleno téma:

Tanec

Tanec je pohybová aktivita, která podobně jako výtvarné umění dokáže předávat příběhy, emoce a nálady beze slov. Tanec patří mezi prostředky lidské komunikace a je už odedávna součástí lidské kultury. Již pravěcí lidé prováděli rituální tance, které jim měly zajistit úspěšný lov nebo přízeň bohů. Tancem také projevovali radost z ulovené kořisti.

Postupně se tanec stával součástí lidových slavností a dostal se i do divadelních představení.

Tanec může vyprávět příběh, vyjadřovat pocity nebo být jen pohybem pro radost. Lidé tančí ve skupině, pro publikum, se svými blízkými, nebo i jen sami pro sebe. Tanec je spojený s rytmem, hudbou, a často s krásnými a výraznými kostýmy a šaty. Na tom, jak tanec působí, se nepodílí jen tanečníci, ale třeba také choreograf nebo scénograf, tradiční tance kolem sebe často sdružují celou řadu řemeslníků a hudebníků.

Tanec můžeme vnímat i v přeneseném smyslu – jako tanec barev a světel, tanec planet, tanec stínů na stěně.

 • Jaký je váš oblíbený tanec?
 • Jaká hudba vás k tanci inspiruje?
 • S kým, nebo kde byste si chtěli zatancovat?
 • Jak se při tanci cítíte? Co byste chtěli tancem sdělit?
 • Může tančit i příroda nebo věci?

Typy výtvarných technik

 • kresba/malba
 • grafika
 • kombinovaná technika
 • fotografie
 • film/animace
 • výtvarné objekty

Hodnocení soutěže a výstava

Soutěžní práce hodnotí odborná porota ve dvou kolech. Oceněné práce budou od června 2023 vystaveny na každoroční výstavě v Lidické galerii a oceněné plošné práce po skončení výstavy archivovány. V menších souborech poté putují po výstavních prostorech v České republice i v zahraničí.

Podmínky účasti

Soutěže a výstavy se mohou účastnit děti ve věku 4–16 let, jednotlivci i děti ze škol a výtvarných kroužků. Lidé s handicapem se mohou účastnit bez věkového omezení.

 • Maximální formát plošné práce: 70 × 50 cm.
 • Maximální formát prostorové práce: 100 × 70 × 40 cm, váha max. 10 kg.
 • Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora v jedné výtvarné technice (malba a kresba, grafika, kombinovaná technika, fotografie, film/animace, prostorové objekty). Autor se může zúčastnit soutěže ve více technikách.
 • Apelujeme na pečlivý výběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího soutěžního souboru školy.
 • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, musí být zafixovány.
 • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
 • Filmy/animace – max. délka 3 minuty.
 • Pro platnou účast v soutěži je nutné splnit všechny podmínky uvedené na www.mdvv-lidice.cz. Nedodržení podmínek nebo nečitelné vyplnění údajů může vést k vyřazení práce ze soutěže.

Důvody k vyřazení práce ze soutěže

Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny. Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené téma ročníku. Práce větších rozměrů, práce paspartované, podlepené barevnými aj. papíry, či práce nedostatečně označené, budou vyřazeny. Maximální váha 1 zásilky se soutěžními pracemi nesmí přesáhnout 10 kg. Každá jednotlivá práce musí být řádně označena.

Registrace

Uzávěrka 51. ročníku soutěže je 10. února 2023!

Přihláška do soutěže

Pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení na této stránce. Vyplněnou přihlášku a jmenný seznam účastníků přiložte k zasílaným pracím.

Označení výtvarných prací

Každou soutěžní práci označte na zadní straně štítkem (ke stažení výše). Štítek vyplňte čitelně, tiskacími písmeny a latinkou (nejlépe na PC). K prostorovým pracím lze štítek přivázat.

Na štítku uveďte:

 • Jméno, příjmení a věk účastníka.
 • Název a přesnou adresu školy či organizace, která práce posílá (IČO organizace, název školy, ulice, číslo, PSČ, město). Na tuto adresu budou později zaslány informace o ocenění.
 • E-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů výtvarníků, kteří práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.
 • Pokud účastník soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk a domácí adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).

Přihlášením účastníka uděluje účastník nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro

potřeby soutěže a výstavy. Více na www.mdvv-lidice.cz/gdpr/.

Označené soutěžní práce spolu s přihláškou odevzdejte v Lidické galerii, na svozovém místě nebo je zašlete na adresu:
51. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2023
Lidická galerie
Tokajická 152,
273 54 Lidice, Česká republika.

Těšíme se na Vaši tvorbu.

 

Výstavu pořádá Památník Lidice pod záštitou:

 • Ministra kultury ČR
 • Ministra zahraničních věcí ČR
 • Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • České komise pro UNESCO
 • Generálního ředitele Českých center

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus