MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 38

Ročník 38

Vážení přátelé,

Pozvání dětí k účasti ve 38. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010

v souvislosti s vyhlášením roku 2010 rokem Biodiverzity navrhla světová organizace UNESCO věnovat 38. ročník MDVV Lidice 2010 tématu vztahujícímu se k pojmu BIODIVERZITA – ROZMANITOST ŽIVÉ PŘÍRODY. Děti se mohly inspirovat mnoha podtématy: brouci a motýli v mé zemi, kdo žije v řekách a jezerech mé země, stromy a lesy mé země, divoké trávy a květiny u nás. Letošní téma Biodiverzita se ukázalo jako podnětné – zaslané plošné i prostorové práce znázorňovaly živou přírodu v její rozmanitosti – obrázky byly plné brouků, motýlů, ryb sladkovodních i mořských, ptáků, divokých i domácích zvířat, stromů, trav a květin. Mezinárodní porota oceňovala nápaditost a provedení výtvarných prací, srovnávala propracovanost, dětskou invenci a vklad dítěte, či dětského kolektivu, v neposlední řadě také důraz na národní folklór a charakteristické prvky jednotlivých zemí. Smutným momentem zůstává poznání, že přes doporučené téma výstavy malovaly děti ze zemí zasažených válečnými konflikty obrázky plné utrpení, bolesti a beznaděje.

Do 38. ročníku bylo přijato přes 25 000 výtvarných prací od dětí z 61 zemí. Nejvíce prací přišlo z Ruska, Běloruska a Turecka. Je potěšitelné, že se v tomto roce díky intenzivní propagaci zapojilo do výstavy 383 škol z České republiky a 77 ze Slovenska. Ze zahraničí na výstavu doputovaly exponáty ze zemí, které se v posledních letech soutěže neúčastnily, např. z Bangladéše, Estonska, Etiopie, Paraguay, Kuby, Mongolska nebo Kapverdských ostrovů.

Z došlého počtu 25 132 exponátů z 61 zemí udělila porota 1463 ocenění. Dětem ze zahraničí bylo uděleno 624 ocenění, z toho 65 individuálních medailí a 28 medailí školám za jejich kolekce výtvarných prací. Nejvíce jich získaly děti z Běloruska, Lotyšska, Ruska, Turecka a Ukrajiny. Vedle tradičně zajímavých prací dětí z Filipín, Indie, Indonésie, Japonska, KLDR a Korejské republiky, si letos zasloužily mimořádnou pozornost poroty také kolekce fotografií chorvatských dětí.

České školy získaly 655 ocenění, z toho bylo uděleno 48 individuálních medailí a 29 medailí školám za kolekce. Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Kolín, ZUŠ Strakonice, ZUŠ Most a ZUŠ Plzeň. Slovenské školy letos získaly 184 ocenění z toho 16 samostatných medailí a 4 medaile pro školy. Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Banská Bystrica, ZUŠ Holíč, ZUŠ Martin a ZUŠ Spišská Belá. Cena poroty 2010 byla udělena ZUŠ Spišská Belá.

Vyvrcholením 38. ročníku je výstava vítězných prací, jejíž slavnostní zahájení se uskuteční 26. května 2010 v Lidické galerii v Lidicích za účasti mnoha velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky. Na vernisáž jsou již tradičně pozváni také účastníci ze zahraničí - medailisté ze slovenské Spišské Belé a 8letá dívenka Skaisté Tamošaityté se svou učitelkou z Umělecké školy města Trakai z Litvy.

V Lidicích je výstava otevřena do 31. října 2010, v menším rozsahu bude následně k vidění i na dalších místech České republiky např. v Galerii ZUŠ Most nebo Muzeu řemesel a stavitelství v Drnovicích. V případě zájmu je možné zapůjčit putovní soubory výstavy do škol, knihoven, či jiných kulturních zařízení. Na všechna místa prezentace MDVV Lidice jste srdečně zváni.

Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice
květen 2010

Pravidla pro 38. ročník
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010

S přihlédnutím k novému platnému statutu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ze dne 26. 9. 2006 a jeho ustanovením k pořádání této výstavy, vydává vyhlašovatel k zabezpečení a docílení obsahového zaměření statutu, jako základního dokumentu k organizaci a zabezpečení předmětného projektu, níže uvedená pravidla (podmínky).

 1. Termín vyhlášení projektu 38. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010 (dále jen MDVV Lidice): květen 2009.
 2. Termín uzávěrky přijímání výtvarných prací: 15. březen 2010.
 3. Návrh rozpočtu MDVV Lidice 2010:
  do termínu předložení návrhu rozpočtu na rok 2010 zřizovateli, tj. Ministerstvu kultury ČR podle jeho dispozic, vyhlašovatel je oprávněn, v případě potřeby, za níže uvedených podmínek uhradit vybraným dětským vítězům s doprovodem (tj. jedna dospělá osoba) výdaje na cestovné na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže stávajícího ročníku MDVV Lidice v Lidické galerii takto:

  • a) úhrada nákladů do 500 km: vlakem, autobusem, autem nebo hromadnou dopravou,
  • b) úhrada nákladů nad 500 km: vlakem, autobusem, autem, hromadnou dopravou nebo letecky z nejbližšího mezinárodního letiště vůči místu bydliště vítěze do Prahy a zpět.
 4. Termín zasedání odborné poroty: 6. a 7. dubna 2010.
 5. Termín oznámení výsledků 38. ročníku výstavy na webových stránkách MDVV www.mdvv-lidice.cz: nejpozději 10. května 2010.
 6. Termín vernisáže s předáváním ocenění za soutěžní část: 26. května 2010.
 7. Termín konání hlavní expozice v Lidické galerii – 27. května – 31. října 2010.
 8. Termín deinstalace MDVV: 1. listopadu 2010.

 

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 7. 1. 2010.

v Lidicích dne 7. 1. 2010

JUDr. Milouš Červencl
ředitel Památníku Lidice

Památník Lidice [externí odkaz] Ministerstvo kultury ČR [externí odkaz] Ministerstvo kultury ČR [externí odkaz] Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí ČR [externí odkaz] Česká komise pro UNESCO [externí odkaz]

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2023, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus