MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» O výstavě » Výstavy mimo Lidice » Lotyšsko, Riga, Dětské centrum - listopad 2002 - 29. MDVV 2001, předávání cen

Lotyšsko, Riga, Dětské centrum - listopad 2002 - 29. MDVV 2001, předávání cen

Lotyšsko, Riga, Dětské centrum - listopad 2002 - 29. MDVV 2001, předávání cen

1. 11. 2002

V tomto roce, kdy jsme si připomněli 60. let od tragických lidických událostí, jejichž památka se stala průvodním motem Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, vstoupila tato výstava do svého významného jubilejního 30. ročníku. To byl jeden z důvodů, proč se ZÚ Riga rozhodl k jejímu uspořádání. Druhým důvodem byla velká popularita této výtvarné soutěže v Lotyšsku, jíž se lotyšské děti účastní již třetím rokem.

Výstava 29. ročníku MDVV Lidice 2001 se v Rize koná ve dnech 12. listopadu – 15. prosince 2002. Instalaci jsem realizovala ve výstavní síni jedné z rižských uměleckých škol „Dětského domu zájmové činnosti“ pod patronací českého ZÚ v Rize.

Dne 12. listopadu 2002 se uskutečnila vernisáž spojená se slavnostním předáním cen lotyšským dětem, které získaly ve 30. ročníku této soutěže. Za českou stranu se zahájení zúčastnili Třetí tajemník ZÚ Riga Ivo Losman, jenž výstavu svým úvodním slovem zahájil, kulturní atašé českého ZÚ v Rize pan Michal Korecký a kurátorka výstavy Iva Brothánková. Slavnostním večerem provázel ředitel této umělecké školy pan Jurij Bogdanovs, který uvedl a předával slovo dalším hostům z významných lotyšských institucí. Jimi byli Dace Neiburga, ředitelka Lotyšské komise UNESCO, Agra Bérziňa, zástupkyně ředitele Státního institutu dětské a mládežnické iniciativy, Ilze Rimicane, umělecká vedoucí centra Daugmale. Účast těchto představitelů, jejich slova i samotný slavnostní ráz otevření této výstavy potvrdily, že zájem o výstavu neustále roste.

Při zahájení byla připomenuta lidická tragedie, zdůrazněno humánní poslání výstavy i její význam pro Lotyšsko. Všichni řečníci svorně vyjádřili velkou radost z toho, že výstava je k vidění také v Rize.

V rámci vernisáže byly za českou stranu dětem současně s oceněními předány ocenění i drobné dárky, z nichž část tvořily i reklamní a propagační materiály MF a. s. Výtvarné práce lotyšských dětí pravidelně a v hojném počtu obesílají již třetím rokem naši soutěž, a to velice kvalitními kolekcemi.

Letošní 30. ročník, ve kterém lotyšské děti a školy získaly 9 medailí a 42 diplomů, vstoupil v Lotyšsku do nového období. O tuto výstavu je v této zemi mimořádný zájem. Nejen že počet škol a výtvarných prací se za tři roky desetinásobně zvýšil: ze 70 škol celého Lotyšska bylo do letošního ročníku zasláno na 800 prací, podařilo se zkontaktovat lotyšské a české zájmové umělecké školy, ale také byla podepsána dohoda o spolupráci mezi organizátory místní výstavy LIDICE, tj. ZÚ Riga, Státním institutem dětské a mládežnické iniciativy a rižským Dětským a mládežnickým centrem Daugmale, o organizování příštího ročníku výstavy, z čehož je patrný velmi seriozní zájem lotyšských institucí, škol i pedagogů o účast ve výstavě. Její organizování se zde stalo dokonce popudem zařadit témata vyhlašovaná organizací UNESCO do školních osnov pro hodiny výtvarné výchovy. ZÚ Riga spolupracuje na informování o výstavě s lotyšským Ministerstvem školství a vzdělávání a Státním institutem dětské a mládežnické iniciativy.

ZÚ Riga bude prostřednictvím okresních a krajských odborů školství zvát na výstavu školy z celého Lotyšska, a tím se plakáty a informace dostanou do všech lotyšských regionů. Věříme proto, že výstava bude mít velkou návštěvnost a že potěší malé výtvarníky a bude inspirací pro jejich učitele.

Zájem Lotyšska o „lidickou výstavu“, do které se zapojuje s neobyčejným nasazením, je velmi potěšující. Výstava jako celek potvrzuje, že tato mezinárodní akce, která nemá v zahraničí svým rozsahem i tradicí obdoby, přináší dětem z celého světa mnoho radosti i tvůrčí fantazie.

listopad 2002 Iva Brothánková kurátorka MDVV Lidice


© MDVV Lidice 2008 - 2021, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus