MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 39

Ročník 39

Vážení přátelé,

Pozvání dětí k účasti ve 39. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2011

téma letošní mezinárodní výtvarné soutěže „TADY BYDLÍM, TO JSEM JÁ“ zaujalo děti i pedagogy natolik, že společně přispěli k rekordní účasti co do počtu zaslaných prací. Porota hodnotila opět o něco více prací než v minulém ročníku - celkem 25 450 plošných i prostorových prací. Děti tvořily a znázorňovaly vše, co je obklopuje a kde žijí. Častými náměty byla architektura, města a vesnice a jejich památky, domy a zahrádky, zákoutí i pokojíčky s panenkami, děti kreslily vlastní autoportréty, rodinu i kamarády.

Členové mezinárodní poroty chválili a vyzdvihovali především přístup těch škol, které zaslaly do soutěže kolekce promyšlené, postavené na znalosti výtvarných prostředků, vytříděné, s rozvahou a citem vybrané. Je zřejmé, že výtvarné vzdělání a osobní profesionální přístup pedagogů je prvotním předpokladem dobré práce. Vedle těchto kvalitních prací však bylo do soutěže obesláno mnoho prací, které zůstaly u prvotního pohledu, nápadu a nešly více do hloubky, někdy ukazovaly na nedůslednost, nekoncepčnost a svědčily o tom, že děti nebyly jednoznačně poučené o výtvarných materiálech a jejich možnostech.

Přes všechna tato pozitiva i negativa je potěšitelné, že se výstavy zúčastňuje stále více dětí z více zemí – letos jsme například nově obdrželi práce od dětí z Alžíru, Belgie, Bruneje, Džibuti, Kyrgyzstánu, Panamy a Turkmenistánu, a že se počet příspěvků ze zemí zvyšuje (Ázerbájdžán, Velká Británie, Uzbekistán), což poukazuje na dobrou práci českých zastupitelství, které informaci o výstavě rozšiřují. Počet prací zaslaných z jednotlivých zemí byl velmi rozdílný - vedle rozsáhlých kolekcí z Běloruska, Bulharska, Lotyška, Ruska, Turecka, Ukrajiny a nově např. z Hong Kongu, byly některé země zastoupeny jen několika příspěvky (Bangladéš, Francie, Itálie, Kapverdské ostrovy, Maďarsko), což znemožňovalo porotě hodnotit výtvarnou úroveň země a vybrat opravdu to nejlepší. Tradiční úspěch měly práce dětí z Bulharska, Indie, Iránu, Japonska, Lotyšska, Malajsie, Ruska nebo Turecka, v kategorii fotografií zaujaly práce dětí z Chorvatska, Ruska a Ukrajiny. Je potěšitelné, že roste i počet zúčastněných českých a slovenských škol - letos se zaslalo své práce 501 škol z České republiky a 176 ze Slovenska.

Z došlého počtu 25 450 exponátů ze 66 zemí ocenila porota 1 471 exponátů, včetně 212 medailí. Z posuzovaných prací ze zahraničí v počtu 15 983 bylo uděleno 622 ocenění, z toho 92 medailí (67 individuálních medailí a 25 medailí školám za jejich kolekce). Nejvíce jich získaly děti z Bulharska, Lotyšska, Ruska, Turecka a Ukrajiny.

České děti letos výstavu obeslaly 6 765 pracemi, kterým bylo uděleno 606 ocenění, z toho 88 medailí (49 individuálních medailí a 39 medailí školám za kolekce). Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Kolín, ZUŠ Most, ZUŠ Plzeň a ZUŠ Strakonice. Slovenské školy letos zaslaly 2 702 prací a bylo jim uděleno 243 ocenění z toho 32 medailí (19 samostatných medailí a 13 medaile pro školy). Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Banská Bystrica, ZUŠ Holíč, ZUŠ Michalovce, ZUŠ Prešov a ZUŠ Spišská Belá. Cenu poroty navrhla mezinárodní porota udělit škole Simply Art z Hong Kongu, která vedle svých každoročních výborných výsledků ve výstavě, obeslala letos soutěž vyrovnanou a jedinečnou kolekcí plošných prací.

Vyvrcholením 39. ročníku se stala výstava všech oceněných prací, jejíž slavnostní zahájení se uskutečnilo 1. června 2011 v Lidické galerii v Lidicích za účasti mnoha velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky. Na vernisáž byli letos pozváni zástupci školy oceněné Cenou poroty – medailisté ze školy Simply Art z Hong Kongu.

V Lidicích je výstava otevřena od 1. června do 31. října 2011, v menším rozsahu bude následně zpřístupněna i na dalších místech České republiky např. v ZUŠ Most, NKP Ležáky, NKP Lety. V případě zájmu je možné zapůjčit putovní soubory výstavy do škol, knihoven, či jiných kulturních zařízení.

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili, všem, kdo nakreslili, namalovali, vytiskli či namodelovali svou představu na dané téma a obeslali soutěž, ať již byli, či nebyli oceněni. Díky přispění všech je letošní výstava opět jedinečnou! Velký dík také patří všem pedagogům, neboť právě osobnost učitele, jeho dovednosti, vědomosti, nadšení i zodpovědnost jsou pro výsledky výtvarné práce dětí velice důležitými faktory.

Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice
květen 2011

Pravidla pro 39. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2011

S přihlédnutím k novému platnému statutu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ze dne 26. 9. 2006 a jeho ustanovením k pořádání této výstavy, vydává vyhlašovatel k zabezpečení a docílení obsahového zaměření statutu, jako základního dokumentu k organizaci a zabezpečení předmětného projektu, níže uvedená pravidla (podmínky).

 1. Termín vyhlášení projektu 39. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2011 (dále jen MDVV Lidice): květen 2010.
 2. Termín uzávěrky přijímání výtvarných prací: 15. březen 2011.
 3. Návrh rozpočtu MDVV Lidice 2011: do termínu předložení návrhu rozpočtu na rok 2011 zřizovateli, tj. Ministerstvu kultury ČR podle jeho dispozic, vyhlašovatel je oprávněn, v případě potřeby, za níže uvedených podmínek uhradit vybranému zahraničnímu dětskému vítězi s doprovodem (tj. jedna dospělá osoba) výdaje na cestovné na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže stávajícího ročníku MDVV Lidice v Lidické galerii takto

  1. úhrada nákladů do 500 km: vlakem, autobusem, autem nebo hromadnou dopravou,
  2. úhrada nákladů nad 500 km: vlakem, autobusem, autem, hromadnou dopravou nebo letecky z nejbližšího mezinárodního letiště vůči místu bydliště vítěze do Prahy a zpět.
 4. Termín zasedání odborné poroty: 7. a 8. dubna 2011.
 5. Termín oznámení výsledků 39. ročníku výstavy na webových stránkách MDVV www.mdvv-lidice.cz: nejpozději 10. května 2011.
 6. Termín vernisáže s předáváním ocenění za soutěžní část: 1. června 2011.
 7. Termín konání hlavní expozice v Lidické galerii – 1. června – 31. října 2011.
 8. Termín deinstalace MDVV: 1. listopadu 2011.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 23. 12. 2010.

v Lidicích dne 23. 12. 2010

JUDr. Milouš Červencl
ředitel Památníku Lidice

Ministerstvo kultury ČR [externí odkaz]        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [externí odkaz]
Ministerstvo zahraničních věcí ČR [externí odkaz]       Česká komise pro UNESCO [externí odkaz]

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2023, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus