MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 41 » Porota

Porota

Odborná porota je složená z učitelů výtvarných oborů na základních uměleckých školách, základních školách a profesionálních umělců. Počet není vždy stejný, zpravidla však bývá v porotě 15 - 23 členů. Vzhledem k tomu, že mnozí z nich mají dlouholetou praxi ve výtvarné práci s dětmi a zároveň se zúčastňují porot i jiných výtvarných soutěží, mají dokonalou představu o kvalitě prací různých škol našich i zahraničních.

Porota 41. ročníku MDVV Lidice 2013 proběhla ve 2 kolech – 2.–4. 4. a 6. a 7. 4. 2013 v Lidické galerii v Lidicích.

Členové poroty MDVV Lidice 2013

 • Josef Zedník – výtvarník, Olešná - předseda poroty

  Josef Zedník
  výtvarník, Olešná
  předseda poroty

 
 • Jana Anděličová – pedagog ZUŠ M. Podvalové Praha 9 – Čakovice a ZUŠ Praha 3 Štítného

  Jana Anděličová
  pedagog ZUŠ M. Podvalové Praha 9 a ZUŠ Praha 3 Štítného

 • Čeněk Hlavatý – ředitel ZUŠ Mšeno

  Čeněk Hlavatý
  ředitel ZUŠ Mšeno

 • Martin Homola – fotograf Buštěhrad

  Martin Homola
  fotograf Buštěhrad

 • Zuzana Hrubošová – ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc

  Zuzana Hrubošová
  ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc

 • Ivana Junková – ředitelka ZUŠ Řevnice

  Ivana Junková
  ředitelka ZUŠ Řevnice

 • Hana Jurková – ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník

  Hana Jurková
  ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník

 • Lada Krupková Křesadlová – fotograf a pedagog ZUŠ Biskupská Praha 1

  Lada Krupková Křesadlová
  fotograf a pedagog ZUŠ Biskupská Praha 1

 • Helena Lisá – pedagog ZUŠ M. Stibora Olomouc

  Helena Lisá
  pedagog ZUŠ M. Stibora Olomouc

 • Jaroslava Spěváčková – pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská

  Jaroslava Spěváčková
  pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská

 • Lada Stará – pedagog ZUŠ Nové Strašecí

  Lada Stará
  pedagog ZUŠ Nové Strašecí

 • Pavel Rajdl – pedagog ZUŠ Kolín

  Pavel Rajdl
  pedagog ZUŠ Kolín

 • Zuzana Vlčková – pedagog výtvarného oboru Gymnázium Kladno

  Zuzana Vlčková
  pedagog výtvarného oboru Gymnázium Kladno

 

Zahraniční porotci:

 • Emi de Graeve – výtvarnice, Meerbeke, Belgie

  Emi de Graeve
  výtvarnice, Manderfed, Belgie

 • Sergei Grichanok – pedagog Liceum of Arts 133, Charkov, Ukrajina

  Sergei Grichanok
  pedagog Liceum of Arts 133, Charkov, Ukrajina

 • Iris Lau

  Iris Lau
  zakladatelka Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína

 • Henry Lau

  Henry Lau
  zakladatel Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína

 • Renata Mečkovskiené – koordinátor uměleckého oddělení a pedagog Umělecké školy Trakai, vedoucí oddělení restaurování Historického muzea Trakai, Litva

  Renata Mečkovskiené
  koordinátor uměleckého oddělení a pedagog Umělecké školy Trakai, vedoucí oddělení restaurování Historického muzea Trakai, Litva

 • Areta Raudzepa – referentka Národního centra pro vzdělávání Ministerstva vzdělávání a vědy LR, Lotyšsko

  Areta Raudzepa
  referentka Národního centra pro vzdělávání Ministerstva vzdělávání a vědy LR, Lotyšsko

 
 • Ilze Rimicane – umělecká vedoucí Dětské a mládežnické centrum Daugmale, Riga, Lotyšsko

  Ilze Rimicane
  umělecká vedoucí Dětské a mládežnické centrum Daugmale, Riga, Lotyšsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva ze zasedání odborné poroty konané ve dnech
2. – 4. dubna a 6. – 7. dubna 2013 - hodnocení 41. ročníku MDVV Lidice 2013


Složení členů poroty 41. ročníku ročníku MDVV Lidice 2013

Předseda poroty:
Josef Zedník – výtvarník, Olešná

Členové poroty:
Jana Anděličová – pedagog ZUŠ M. Podvalové Praha 9 – Čakovice a ZUŠ Praha 3 Štítného
Čeněk Hlavatý – ředitel ZUŠ Mšeno
Martin Homola – fotograf Buštěhrad
Zuzana Hrubošová – ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc
Ivana Junková – ředitelka ZUŠ Řevnice
Hana Jurková – ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník
Lada Krupková Křesadlová – fotograf a pedagog ZUŠ Biskupská Praha 1
Helena Lisá – pedagog ZUŠ M. Stibora Olomouc
Jaroslava Spěváčková – pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská
Lada Stará – pedagog ZUŠ Nové Strašecí
Pavel Rajdl – pedagog ZUŠ Kolín
Zuzana Vlčková – pedagog výtvarného oboru Gymnázium Kladno

Zahraniční porotci:
Emi de Graeve – výtvarnice, Manderfeld, Belgie
Sergei Grichanok – pedagog Liceum of Arts 133, Charkov, Ukrajina
Henry a Iris Lau – zakladatelé Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína
Renata Mečkovskiené – koordinátor uměleckého oddělení a pedagog Umělecké školy Trakai, vedoucí oddělení restaurování Historického muzea Trakai, Litva
Areta Raudzepa – referentka Národního centra pro vzdělávání Ministerstva vzdělávání a vědy LR, Lotyšsko
Ilze Rimicane – umělecká vedoucí Dětské a mládežnické centrum Daugmale, Riga, Lotyšsko

V letošním roce byl systém hodnocení prací odbornou porotou na základě aktualizovaného statutu soutěže a zkušeností z minulých let pozměněn – na rozdíl od dosavadního jednokolového systému hodnocení navrhl organizátor rozdělit práci poroty do dvou rovnocenných kol (předvýběr a konečné udělení cen), které trvaly 5 dní. Tento systém přispěl k lepšímu a kvalitnějšímu rozhodování a oceňování, členové poroty měli delší čas si svá rozhodnutí promyslet a ujasnit, diskutovat o nich a mezi oběma koly vydechnout. Přesto ani letos neměli snadnou úlohu – museli prohlédnout a ocenit 24 593 prací ze 68 zemí světa.
Práce, které přicházely do letošního 41. ročníku soutěže, připomněly 10. výročí celosvětově platné smlouvy sloužící k ochraně lidového umění, řemesel, obřadů i tradičních lidových znalostí – Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. V rámci výročí vzniku této mimořádné smlouvy doporučila Česká komise pro UNESCO zasvětit 41. ročník dětské výtvarné výstavy Lidice tématu „Tradice a dědictví lidu mojí země“ s nabízenými podtématy: tradiční oděv v mé zemi, jaké krásné věci vytvářejí řemeslníci v mé zemi, vesničané tančí, venkovská svatba, o čem jsou lidové pověsti v mé zemi, lidové zvyky, obřady a tradice v průběhu roku.

Děti pod vedením pedagogů, kteří je dobře motivovali a seznámili s tématem, ztvárňovaly mnohé ze zapsaných dědictví své země - tradiční řemesla, obřady, zvyky i lidovou tvořivost svých zemí, z nichž mnohé jsou i v zemích svého původu záležitostí krajovou a ojedinělou, hodnou uchování pro další generace. Mezi nejčastější náměty prací českých dětí patřilo masopustní veselí, moravské tance, lidové kroje a tradiční řemesla. Na obrázcích ožívaly jednotlivé postavy i celé průvody, masky, báje a legendy národní či krajové, stejně jako osobnosti historické, či postavy pohádkové. Porotě se představila spousta svatebčanů, muzikantů, krojovaných družin a řemeslníků.

Ze zaslaných prací bylo letos zřejmé, že školy se postavily k výstavě velice zodpovědně. Naprostá většina zúčastněných obeslala letošní výstavu zdařilou, dobře vybranou kolekcí výtvarných prací, která jednoznačně hovoří o promyšlené a rozvážné práci. Je zapotřebí školy i volnočasová dětská zařízení pochválit, jejich práce porotu nejen potěšily, ale mnohdy i pobavily a rozesmály - je dobře, že humor a vtip nechyběly! I nadále zůstává rozhodujícím faktorem v procesu vzdělávání osobnost učitele, jeho dovednosti, vědomosti, zodpovědnost a nadšení. Obdivuhodné bylo i množství a pestrost použitých technik a materiálů. Mezi plošnými pracemi nechyběly kresby, malby ani grafika tisknutá ručně či počítačová, stejně jako fotografie. Mezi prostorovými pracemi porota oceňovala práce z papíru, textilu, keramické hlíny, drátu i skla, či objekty z kombinovaných materiálů.

Přes všechny klady a kvalitu prací se opět objevily problémy s některými zaslanými díly, které se každoročně objevují – nečitelné, neuplné či chybějící informace o autorovi či škole, práce překračující maximální rozměr přijímaných děl, zbytečná a nevhodná adjustace či díla, která se netýkala vyhlášeného tématu. Takové práce, časti i přes jejich nespornou kvalitu, musí organizátor vyřadit.

Zhodnocení zahraničních příspěvků

Počet zaslaných prací ze zahraničí: 18 494
(16 873 maleb, 425 fotografií, 204 keramických prací, 992 prací kombinované techniky)
Počet zúčastněných zemí: 66 (mimo ČR a SR)
Počet zúčastněných škol: 1453

Do letošního ročníku jsme obdrželi práce z 66 zemí, z nich mnohé se zúčastnily výstavy poprvé (Austrálie, Nový Zéland, Švédsko), z některých zemí se letos zapojilo více škol a dětí (např. Arménie, Černá Hora, Chorvatsko, Litva, Makedonie, Pakistán, Slovinsko a Srbsko). Počet prací zaslaných z jednotlivých zemí byl však velmi rozdílný - vedle velkých kolekcí prací tradičně z Hong Kongu, Lotyška, Ruska, Turecka a Ukrajiny, byly některé země zastoupeny několika příspěvky často z 1 školy, což znemožňovalo porotě jakkoli hodnotit výtvarnou úroveň země a vybrat to nejlepší.

Při hodnocení prací porota oceňovala jako každým rokem především národní folklór a charakteristické prvky jednotlivých zemí. Z plošných prací byly nejlépe oceněny práce dětí z Číny a Hong Kongu (9 medailí), Chorvatska (7 medailí), Lotyšska (11 medailí), Ruska (7 medailí) a Ukrajiny (8 medailí). V plošných pracech vynikal soubor maleb ze Sri Lanky, která se do výstavy opět po delší pauze způsobené přírodní katastrofou vrátila, v kategorii fotografií byla porota letos opět potěšena kvalitními fotografiemi z chorvatských fotoklubů a ruských i ukrajinských škol. Mezi prostorovými pracemi ze zahraničí porotu zaujala skleněná a keramická díla z Lotyšska a nečekané soubory tradičních masopustních masek z Maďarska a Makedonie.

Zajímavé bývá srovnání prací z evropského kontinentu – práce dětí ze střední a východní Evropy, podpořené kvalitním výtvarným školstvím, často vysoce převyšují výtvarná díla dětí ze států západní Evropy, kde se projevuje absence uměleckého školství a výtvarná výchova tak zůstává v mnoha zemích pouze okrajovým předmětem na základních školách. Také úroveň některých prostorových prací ze zahraničí zůstává diskutabilní, především oblast Asie je charakteristická snahou zalíbit se, určitou podbízivostí a materiálovou necitlivostí.

Zhodnocení českých a slovenských příspěvků:

Česká republika

Počet zaslaných prací: 4 040 (2 951 maleb, 85 fotografií, 505 keramických prací, 499 prací kombinované techniky)
Počet zúčastněných škol: 294

Slovensko:

Počet zaslaných prací: 2 059 (1 878 maleb, 22 keramických prací, 158 prací kombinované techniky)
Počet zúčastněných škol: 127

V porovnání s loňským rokem i lety předešlými se letošního ročníku soutěže zúčastnilo méně dětí z mateřských, základních a speciálních škol. Je možné, že se některé školy, které nezískaly (či nezískávají) v MDVV Lidice ocenění, rozhodly soutěže se již dále nezúčastňovat. Toto rozhodnutí lze pochopit, neboť vytváření souborů dle zadaného tématu může být pro tyto školy, které nemohou věnovat výtvarné práci dostatečné množství času a zároveň jsou omezené prostorem, časem i materiálem, náročné a komplikované.

Plošné i prostorové práce tvořily především barevné kresby a malby, grafiky, suché jehly, práce z keramiky i kombinované techniky. Stejně jako v loňském ročníku měly velký úspěch práce dětí ze základních uměleckých škol (Blatná, Český Krumlov, Háj ve Slezsku, Holešov, Hradec nad Moravicí, Kolín, Most, Nové Město pod Smrkem, Olomouc, Písek, Plzeň, Prostějov a Strakonice) především díky systematické a kvalifikované práci pedagogů. O to více však porota ocenila kvalitní práci pedagogů s dětmi ve školách mateřských (Lišov), základních (Červené Pečky, 3 ZŠ Slaný, Volyně), speciálních (Centrum Arpida České Budějovice, Duha Písek, Centrum sociálních služeb Horizont Protivín, Domov Raspenava) a středních (Gymnázium Krnov), jakož i v domech dětí a mládeže (DDM Praha 2 – výtv. dílna Vinohrady, Vyšehrad, DDM Praha 3 Ulita, výtvarná dílna Paletka Plzeň).

Přesto, že i na českých školách působí fotografické kroužky, své práce do soutěže neposílají a letošní rok nebyl výjimkou. Z prostorových prací porotu potěšil keramický soubor masopustního veselí ze Základní školy Červené Pečky, keramické soubory ZUŠ Český Krumlov, ZUŠ Most, ZUŠ Kolín, kolekce drátěných hudebníků ze ZUŠ Strakonice, či průvod komediantů ze ZUŠ Blatná.

Ocenění

Počet zaslaných prací celkem: 24 593
Počet zúčastněných zemí: 68
Z došlého počtu 24 593 exponátů z 68 zemí ocenila porota 1 343 exponátů a udělila 204 medailí.

Z posuzovaných prací ze zahraničí v počtu 18 494 bylo uděleno 537 ocenění, z toho 93 medailí (63 individuálních medailí a 30 medailí školám za jejich kolekce). Nejvíce jich získaly děti z Bulharska, Lotyšska, Ruska, Turecka a Ukrajiny.

České děti letos výstavu obeslaly 4 040 pracemi, kterým bylo uděleno 543 ocenění, z toho 80 medailí (56 individuálních medailí a 24 medailí školám za kolekce). Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Kolín, ZUŠ Háj ve Slezsku, ZUŠ F.X. Richtera Holešov, ZUŠ Plzeň Jagellonská, ZUŠ Prostějov a ZUŠ Strakonice.

Slovenské školy letos zaslaly 2 059 prací a bylo jim uděleno 231 ocenění z toho 31 medailí (24 samostatných medailí a 7 medaile pro školy). Ze slovenských škol byly nejúspěšnější ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, Súkromá ZUŠ Bratislava, ZUŠ Holíč, ZUŠ Martin, ZUŠ Skalica, ZUŠ Spišská Belá, Súkromá ZUŠ a ZUŠ K. Pádivého Trenčín a ZUŠ Gaštanová Žilina.

Cena poroty

Cenu poroty, která se uděluje školám za trvalou, cílevědomou a výbornou práci, získala v letošním roce za Českou Republiku ZUŠ Háj ve Slezsku, která představila bohatou a zajímavou kolekci – soubor kreseb a grafiky. Cenu poroty pro zahraniční školy pak získala ZUŠ Holíč, která se prezentovala rovněž kvalitní řadou vícebarevných grafických prací. Dlužno dodat, že obě zmíněné školy obesílají pravidelně výstavu výbornými pracemi řadu let.

Závěrem

Díky lepší organizaci práce hodnocení příspěvků (dvoukolový systém) a rozšířeným pracovním prostorám pro práci poroty v Lidické galerii byla práce odborné poroty v letošním roce kvalitnější. Po loňském jubilejním a rekordním ročníku bylo přistoupeno k aktualizaci statutu soutěže, který přispěl k lepší organizaci práce celé soutěže. Přesto, že i v letošním roce bylo zaregistrováno do soutěže přes 24 000 prací, porota pracovala v klidu a se vzájemným porozuměním. Mezinárodnost poroty pak také přispěla k zajímavé výměně názorů a připomínek a prověřila jazykové schopnosti všech členů poroty.

Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří se do soutěže zapojili, všem, kdo nakreslili, namalovali, vytiskli či namodelovali svou představu na dané téma a obeslali soutěž, ať již byli, či nebyli oceněni. Velký dík také patří všem pedagogům, neboť je zřejmé, právě osobnost učitele, jeho dovednosti, vědomosti, nadšení i zodpovědnost jsou pro výsledky výtvarné práce dětí velice důležitými faktory. Díky přispění všech bude letošní výstava opět jedinečnou! Díky patří také všem pracovníkům Památníku Lidice, kteří s více než maximálním nasazením a neuvěřitelnou obětavostí a ochotou vytvořili vynikající podmínky pro práci poroty a další neopakovatelnou výstavu.

Josef Zedník
Předseda poroty 41. ročníku MDVV Lidice

Ivona Kasalická
vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice

 

© Martin Homola

Fotografie z poroty


Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus