MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 42 » Porota

Porota

Odborná porota je složená z učitelů výtvarných oborů na základních uměleckých školách, základních školách a profesionálních umělců z České republiky i zahraničí. Počet není vždy stejný, zpravidla však bývá v porotě 13 - 23 členů. Vzhledem k tomu, že mnozí z nich mají dlouholetou praxi ve výtvarné práci s dětmi a zároveň se zúčastňují porot i jiných výtvarných soutěží, mají dokonalou představu o kvalitě prací různých škol našich i zahraničních.

Porota 42. ročníku MDVV Lidice 2014 proběhla ve 2 kolech – 27. - 29. 3. 2014 (předvýběr prací) a 3. - 5. 4. 2014 (konečné hodnocení prací) v Lidické galerii v Lidicích.

Členové poroty MDVV Lidice 2014

 • Josef Zedník – výtvarník, Olešná - předseda poroty

  Josef Zedník
  výtvarník, Olešná
  1. a 2. kolo poroty

 
 • Jana Anděličová – pedagog ZUŠ M. Podvalové Praha 9 – Čakovice a ZUŠ Praha 3 Štítného

  Jana Anděličová
  pedagog ZUŠ M. Podvalové Praha 9 a ZUŠ Praha 3 Štítného
  1. kolo poroty

 • Emi de Graeve – výtvarnice, Meerbeke, Belgie

  Emi de Graeve
  výtvarnice, Manderfed, Belgie
  2. kolo poroty

 • Čeněk Hlavatý – ředitel ZUŠ Mšeno

  Čeněk Hlavatý
  ředitel ZUŠ Mšeno
  1. a 2. kolo poroty

 • Martin Homola – fotograf Buštěhrad

  Martin Homola
  fotograf Buštěhrad
  1. a 2. kolo poroty

 • Zuzana Hrubošová – ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc

  Zuzana Hrubošová
  ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc
  2. kolo poroty

 • Ivana Junková – ředitelka ZUŠ Řevnice

  Ivana Junková
  ředitelka ZUŠ Řevnice
  1. kolo poroty

 • Hana Jurková – ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník

  Hana Jurková
  ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník
  1. a 2. kolo poroty

 • Iris Lau

  Iris Lau
  zakladatelka Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína
  2. kolo poroty

 • Henry Lau

  Henry Lau
  zakladatel Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína
  2. kolo poroty

 • Raisa Laurila-Hakulinen

  Raisa Laurila-Hakulinen
  ředitelka Uměleckého centra pro děti a mládež, Hyvinkää, Finsko
  2. kolo poroty

 • Helena Lisá – pedagog ZUŠ M. Stibora Olomouc

  Helena Lisá
  pedagog ZUŠ M. Stibora Olomouc
  1. kolo poroty

 • Irjo Malovaný – pedagog ZUŠ J. Kowalského, Bratislava, Slovensko

  Irjo Malovaný
  pedagog ZUŠ J. Kowalského, Bratislava, Slovensko
  2. kolo poroty

 • Renata Mečkovskiené – koordinátor uměleckého oddělení a pedagog Umělecké školy Trakai, vedoucí oddělení restaurování Historického muzea Trakai, Litva

  Renata Mečkovskiené
  koordinátor uměleckého oddělení a pedagog Umělecké školy Trakai, vedoucí oddělení restaurování Historického muzea Trakai, Litva
  2. kolo poroty

 • Hana Palacká – pedagog ZUŠ J. Kravaře, Prostějov

  Hana Palacká
  pedagog ZUŠ J. Kravaře, Prostějov
  1. kolo poroty

 • Pavel Rajdl – pedagog ZUŠ Kolín

  Pavel Rajdl
  pedagog ZUŠ F. Kmocha, Kolín
  1. a 2 kolo poroty

 
 • Ilze Rimicane – umělecká vedoucí Dětské a mládežnické centrum Daugmale, Riga, Lotyšsko

  Ilze Rimicane
  umělecká vedoucí Dětské a mládežnické centrum Daugmale, Riga, Lotyšsko
  2. kolo poroty

 • Ivana Schwarzová – pedagog ZUŠ Strakonice

  Ivana Schwarzová
  pedagog ZUŠ Strakonice
  1. kolo poroty

 • Jaroslava Spěváčková – pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská

  Jaroslava Spěváčková
  pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská
  2. kolo poroty

 
 • Romana Štajerová – pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská

  Romana Štajerová
  pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská
  1. kolo poroty

 • Zuzana Vlčková – pedagog výtvarného oboru Gymnázium Kladno

  Zuzana Vlčková
  pedagog výtvarného oboru Gymnázium Kladno
  1. a 2. kolo poroty

 • Alena Zupková – pedagog ZUŠ Háj ve Slezsku

  Alena Zupková
  pedagog ZUŠ Háj ve Slezsku
  1. a 2. kolo poroty

 

Zpráva ze zasedání odborné poroty konané ve dnech 27. – 29. března a 3. – 5. dubna 2014 - hodnocení 42. ročníku MDVV Lidice 2014

Složení členů poroty 42. ročníku MDVV Lidice 2014

Předseda poroty:

 • Josef Zedník – výtvarník, Olešná (1. a 2. kolo)

Členové poroty:

 • Jana Anděličová – pedagog ZUŠ M. Podvalové Praha 9 – Čakovice a ZUŠ Praha 3 Štítného (1. kolo)
 • Čeněk Hlavatý – ředitel ZUŠ Mšeno (1. a 2. kolo)
 • Martin Homola – fotograf Buštěhrad (1. a 2. kolo)
 • Zuzana Hrubošová – ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc (2. kolo)
 • Ivana Junková – ředitelka ZUŠ Řevnice (1. kolo)
 • Hana Jurková – ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník (1. a 2. kolo)
 • Hana Palacká – pedagog ZUŠ J. Kravaře Prostějov (1. kolo)
 • Helena Lisá – pedagog ZUŠ M. Stibora Olomouc (1. kolo)
 • Ivana Schwarzová – pedagog ZUŠ Strakonice (1. kolo)
 • Jaroslava Spěváčková – pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská (2. kolo)
 • Romana Štajerová – pedagog ZUŠ Plzeň, Jagellonská (1. kolo)
 • Pavel Rajdl – pedagog ZUŠ Kolín (1. a 2. kolo)
 • Zuzana Vlčková – pedagog výtvarného oboru Gymnázium Kladno (1. a 2. kolo)
 • Alena Zupková – pedagog ZUŠ Háj ve Slezsku (1. a 2. kolo)

Zahraniční porotci:

 • Emi de Graeve – výtvarnice, Manderfeld, Belgie (2. kolo)
 • Henry a Iris Lau – zakladatelé Nadace na podporu mladých umělců, Hong Kong, Čína (2. kolo)
 • Raisa Laurila-Hakulinen – ředitelka Uměleckého centra pro děti a mládež, Hyvinkää, Finsko (2. kolo)
 • Irjo Malovaný – pedagog ZUŠ J. Kowalského, Bratislava (2. kolo)
 • Renata Mečkovskiené – koordinátor uměleckého oddělení a pedagog Umělecké školy Trakai, vedoucí oddělení restaurování Historického muzea Trakai, Litva (2. kolo)
 • Ilze Rimicane – umělecká vedoucí Dětské a mládežnické centrum Daugmale, Riga, Lotyšsko (2. kolo)

V letošním roce se sešla porota opět ve dvou rovnocenných kolech, které trvaly 6 dní. I v tomto roce se prokázalo, že dvoukolový systém hodnocení prací umožňuje porotě rozhodovat o jednotlivých dílech a kolekcích v klidné atmosféře bez tlaku času, porotci mají větší možnost konzultovat ve skupinkách i rozhodovat v celém kolektivu, je čas na písemné zaznamenání průběžného hodnocení prací zaslaných jednotlivými zeměmi.

Letošní ročník byl na doporučení České komise pro UNESCO zasvěcen tématu Rodinné zemědělství aneb Naše zahrádka a pole, které zaujalo děti a pedagogy z celého světa natolik, že se ho zúčastnili v rekordním počtu – zaslali 27 868 prací ze 76 zemí světa. Práce zpracovávaly podtémata v mnoha zajímavých variantách, děti využívaly náměty inspirované chovem domácích zvířat, pěstováním užitkových plodin i okrasných a léčivých rostlin, jejich zpracování a uchovávání, nechyběly obrázky škůdců, či různě ztvárněné zemědělské stroje a nářadí. Mezi nejčastěji zobrazené náměty tak patřili sedláci a selky, hospodáři, hospodyně i farmáři, statky, farmy, ale i traktory, pole, louky a sady, porotci nahlédli do stájí i chlévů, seznámili se s životem na dvoře, na pastvinách, viděli nespočetná stáda či stádečka domácích zvířat od těch největších až po ta nejmenší. Ze všech prací bylo patrné, že děti přírodu a zvířata znají a mají je rády, že i v dnešní technické době je pro ně příroda důležitá a rády se k ní vrací.

Porota měla možnost vybírat z kolekcí mnoha škol z různých zemí, jejichž kvalita byla důkazem toho, že téma mělo velký potenciál, pokud byl využit pedagogem ve vedení žáka. Téma bylo zpracováno v pestré škále technik a materiálů – oceňovány byly plošné práce v technice malby, kresby, rukama poroty prošly i jedinečné grafiky, zpracované různými typy tisku (linoryt, suchá jehla, lept i slepotisk), v menší míře byla zastoupena i počítačová grafika. Oproti předešlým ročníkům se objevilo více zajímavých kolekcí fotografií, z nich některé měly vynikající výtvarné i technické parametry. Velkou fantazii a zručnost oceňovala porota u prostorových exponátů, při jejichž zhotovení tvůrci využívali rozmanité materiály - ať již tradiční papír, keramiku, drát, sklo, textil a často prokázali svou kreativitu i ve využití jejich kombinací.

Přes rozmanitost zpracování musela však porota také konstatovat, že mnohé práce postrádaly charakteristiky, které by akcentovaly národní odlišnosti jednotlivých zemí, a to byly jako již tradičně zastoupeny země ze všech kontinentů. Tento fakt je nepochybně důsledkem globalizace, která proniká do všech oblastí života člověka, ale do jisté míry také poněkud prvoplánovým přístupem k tématu ze strany některých výtvarných pedagogů. Téma, které se jevilo jako snadno uchopitelné, přineslo do soutěže i řadu prací, které nemohly v konkurenci jiných obstát. Řada obrázků vypovídala o skutečnosti, že děti nedovedou zcela využívat výtvarné možnosti zvolených materiálů. Rovněž tak téma a nabízené náměty byly využity pouze prvoplánově a porota marně hledala např. větší okouzlení zemědělskou technikou, třeba i tou starší, historickou, neobjevily se ani zemědělské oslavy a tradice jakými jsou např. dožínky, vinobraní či dočesná. Stejně tak nedošlo k předpokládanému hlubšímu zamyšlení nad tématem a např. bližšímu sepětí s přírodou a výtvarnému vyjádření křehkých neviditelných procesů, jakými jsou klíčení, rašení, pučení atp. Určité výkyvy a rozdíly mezi jednotlivými školami svědčí nepochybně o důležitém významu práce výtvarného pedagoga. Učitel, který nadané a především zaujaté dítě může posunout v procesu výtvarné práce, jak pomocí při hledání vhodného námětu, doporučeními k pronikání pod povrch skutečností a jevů, tak nabídkou široké škály technik zpracování, představuje důležitý faktor ve vytváření vztahu dětí k tvorbě.

Celkově je však třeba konstatovat, že porota mohla z množství prací vybrat velmi hodnotné práce pro ocenění, práce, které téma pojednávaly neotřelým způsobem, bez klasických klišé a stereotypů a mohla ocenit kvalitní kolekce, které měly i vysokou úroveň provedení jednotlivých technik. V tomto ohledu je třeba vyzvednout kvalitu umělecké výchovy v základních uměleckých školách a podobných volnočasových zařízeních, a to jak českých, tak i zahraničních. Naopak poněkud zaostávaly práce z běžných mateřských, základních škol i středních škol, které se často vyznačovaly popisností, statičností a příklonem k jisté líbivosti. I zde svou roli hraje odbornost pedagoga, ale jistě i materiální a technické vybavení a časové možnosti. K tomuto však porota dále konstatuje, že už sám fakt, že do soutěže se každoročně zapojuje větší množství škol i zemí, svědčí o tom, že děti se od výtvarných činností nevzdalují. Zejména země s dlouhou tradicí uměleckého školství a s tradicí výuky výtvarné výchovy v základních i středních školách si udržují vysokou úroveň. Zájem o účast v MDVV Lidice svědčí o tom, že tyto tradice ve vzdělávání by měly být nejen zachovány, ale i rozvíjeny novými kritickými přístupy souvisejícími se změnami v životě společnosti, zejména zrychleným pronikáním nových technologií do života dětí.

I letos musely být některé nesporně kvalitní práce vyřazeny z důvodu nedodržení podmínek soutěže, oproti minulým ročníkům ale bylo těchto prací méně. Nejčastější problémy se týkaly neúplných informací o autorovi, zasílání kopie práce a nikoli originálu, překročení maximálních rozměrů práce, zbytečné a nevhodné adjustace (práce na plátnech, práce zarámované či nevhodně podlepené barevnými papíry), či nedodržení tématu.

Celkové zhodnocení a ocenění příspěvků

 • Počet zaslaných prací celkem: 27 868
 • Počet zúčastněných zemí: 76
 • Počet zúčastněných organizací: 1907
 • Počet oceněných organizací: 433

Z došlého počtu 27 868 exponátů z 76 zemí ocenila porota 1 516 exponátů a udělila 200 medailí.

Zhodnocení zahraničních příspěvků

Počet zaslaných prací ze zahraničí: 18 494 (16 873 maleb, 500 fotografií, 163 keramických prací, 675 prací kombinované techniky)
Počet zúčastněných zemí: 74 (mimo ČR a SR)
Počet zúčastněných organizací: 1441, počet oceněných organizací: 249

Do letošního ročníku byly zaregistrovány práce od dětí ze 76 zemí, z nichž mnohé se zúčastnily výstavy poprvé (Kambodža, Kosovo, Laos, Malta, Myanmar, Nigérie, Omán, Východní Timor), z některých zemí se letos zapojilo více škol a dětí (např. Černá Hora, Írán, Turecko). Z posuzovaných prací ze zahraničí v počtu 18 494 bylo uděleno 622 ocenění, z toho 79 medailí (51 individuálních medailí a 26 medailí školám za jejich kolekce). Nejvíce jich získaly děti z Číny a Hong Kongu, Lotyšska, Litvy, Malajsie, Ruska, Rumunska a Ukrajiny.

V zaslaných příspěvcích ze zahraničí převažovaly malby provedené temperovými i akrylovými barvami i různými typy pastelů, doplňovaly je práce v méně obvyklých a obtížnějších grafických technikách (akvatinta, lept či precizně provedená suchá jehla) i práce provedené akvarelem či propracované kresby tužkou, které porota uvítala a s potěšením ocenila. Bohužel některé velké kolekce vykazovaly nevyrovnanou úroveň, ačkoli i mezi nimi byly i letos práce mimořádné kvality, části prací je možné vytknout zbytečnou předimenzovanost ve formátu, přehnanou a bezúčelnou barevnost, ne zcela vhodné použití barevných podkladů, ale také ne příliš zdařilé kombinace výtvarných technik.

Naopak z hlediska uchopení tématu je pak třeba vyzvednout ty práce, ve kterých se děti snažily zajímavě výtvarně zobrazit specifiku zemědělských činností ve svých zemích, jako tomu bylo např. u prací zaslaných ze Singapuru, Srí Lanky, ale i Arménie. Vysokou úrovní se opět vyznačovala velmi vyrovnaná kolekce hongkongského výtvarného studia Simply Art, která příjemně překvapila rozmanitostí námětů, virtuozitou kresby, včetně tradiční štětcové kresby, a neotřelou barevností. Výborné výsledky v oblasti fotografie představilo jako i v minulých letech Chorvatsko, ale výrazné zlepšení v hloubce výpovědi i práci se světlem a technikou se ukazuje i v souborech fotografií z Ruska a Ukrajiny i jiných zemí, z nichž některé obeslaly výstavu v tomto oboru poprvé. Kvalitními prostorovými díly se tradičně představilo Lotyšsko.

Nepočetnými a výtvarně značně slabými pracemi byly i v tomto ročníku zastoupeny zejména země západní a severní Evropy (Francie, Itálie, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko nebo Švédsko), kde je nejspíše důvodem jiný přístup k uměleckému školství, než je tomu v Evropě východní a střední. Malé a slabší kolekce přišly také z některých zemí Afriky a některých nově se účastnících asijských států, kde však určitou roli sehrává nepochybně i nedostatek výtvarného materiálu a celkově obtížnější podmínky pro výtvarné aktivity.

Na závěr je třeba připomenout velkou zásluhu za zapojení dětí ze vzdálených a chudých míst např. z Číny, Indonézie, Kambodže, Laosu a Myanmaru, Tunisu a Východního Timoru, kterou mají pracovníci českých zastupitelských úřadů v těchto zemích, včetně samotných velvyslanců. Zástupci mnohých ZÚ ČR děti v jejich chudých životních podmínkách navštěvují, podporují nákupem výtvarných potřeb a zajišťují následně přepravu prací do ČR. Přesto, že mnohé z těchto drobných prací nebyly oceněny, porota i organizátoři soutěže si velmi této pomoci a spolupráce váží a děkují za ni.

Zhodnocení příspěvků z České republiky

Počet zaslaných prací: 5 193 (3 884 maleb, 160 fotografií, 500 prací z keramiky, 649 prací kombinované techniky)
Počet zúčastněných: 344 (46 MŠ, 103 ZŠ, 95 ZUŠ, 29 speciálních škol, 32 kroužků a DDM, 12 SŠ, 26 individuálních účastníků)
Počet oceněných organizací: 134 (9 MŠ, 23 ZŠ, 73 ZUŠ, 10 speciálních škol, 14 DDM, 1 SŠ a 4 individuální účastníci)

V porovnání s loňským rokem i lety předešlými se letošního ročníku soutěže zúčastnilo mnoho nových škol.

České děti letos výstavu obeslaly 5 193 pracemi, kterým bylo uděleno 687 ocenění, z toho 98 medailí (66 individuálních medailí, 4 medaile za kolektivní práce dětí a 28 medailí školám za kolekce).

Stejně jako v loňském ročníku měly velký úspěch plošné práce dětí ze základních uměleckých škol (Blatná, Háj ve Slezsku, Hradec nad Moravicí, Humpolec, Soukr. Jeseník, Kolín, Kroměříž, Most – ul. Moskevská, Mšeno, Nové Město pod Smrkem, Olomouc, Opava ul. Solná, Písek, Plzeň ul. Jagellonská i T. Brzkové, Praha 3 ul. Štítného, Praha 5 – ul. Štefánikova, Prostějov a Strakonice) především díky systematické a kvalifikované práci pedagogů. O to více však porota ocenila kvalitní práci pedagogů s dětmi ve školách základních (Červené Pečky, Opava – ul. Šrámkova, Sedmikráska Rožnov pod Radhoštěm), speciálních (ZŠ praktická Brno – ul. Vídeňská, Centrum Arpida České Budějovice, Centrum sociálních služeb Horizont Protivín, Domov Raspenava), jakož i v domech dětí a mládeže (DDM Český Krumlov, výtvarná dílna Paletka Plzeň).

K velké radosti poroty se vrátily do soutěže fotografie z českých škol – svou profesionalitou opět překvapily práce ze ZUŠ Řevnice. Z prostorových prací porotu potěšila kolekce prostorových prací ze ZUŠ Prostějov, keramický soubor domácích zvířat ze ZŠ Červené Pečky, keramické soubory ZUŠ Postoloprty, ZUŠ Kolín, práce kombinované techniky ze ZUŠ Strakonice, či skleněné květiny ze ZUŠ Mšeno a skleněné reliéfy ze ZUŠ Litvínov.

V celkovém souhrnu lze vyzdvihnout práci pedagogů a dětí v ZUŠ, z nichž některé se výstavy účastní pravidelně a každým rokem jsou oceňovány - drží si svou úroveň a v mnoha případech překvapují jedinečností a novostí přístupu k tématu. Přesto i mezi ZUŠ zaznamenala porota oproti předešlým ročníkům mírně nižší úroveň, což mohlo být způsobeno zájmem nových škol, které nemají s lidickou soutěží dosud zkušenost. Úroveň prací zaslaných ze základních a středních škol byla slabší a vykazovala výrazné rozdíly mezi jednotlivými školami, ze středních škol byly zaslány práce často bez nápadů, dokonce někdy i nedokončené. Porota proto doporučuje, aby se pedagogové zasílající práce svých škol do soutěže poprvé, seznámili s pracemi z minulých ročníků, aby mohli srovnat kvalitu.

Zhodnocení příspěvků ze Slovenské republiky

Počet zaslaných prací: 2 539 (2 308 maleb, 21 fotografií, 12 prací z keramiky, 198 prací kombinované techniky)
Počet zúčastněných škol: 123 (13 MŠ, 24 ZŠ, 73 ZUŠ, 10 speciálních škol, 2 SŠ, 1 individuální účastník)
Počet oceněných škol: 50 (4 MŠ, 6 ZŠ, 36 ZUŠ, 4 speciální školy)

Ze zaslaných 2 539 prací bylo uděleno 209 ocenění z toho 23 medailí (15 samostatných medailí a 8 medailí školám za kolekce). Ze slovenských škol byly nejúspěšnější ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, ZUŠ Holíč, ZUŠ Kežmarok, ZUŠ Košice Kováčska, ZUŠ Martin, ZUŠ Skalica, ZUŠ Spišská Belá, Súkromá ZUŠ a ZUŠ K. Pádivého Trenčín.

Vedle velmi pěkných souborů grafik (barevné linoryty a suché jehly) ze ZUŠ (Spišská Belá, Banská Bystrica, Holíč, Skalica), vykazovaly práce některých ZUŠ nižší kvalitu jak z hlediska výběru námětů, tak i z pohledu výtvarného zpracování. Stejný postřeh se týká i prací některých slovenských mateřských, základních a středních škol.

Cena poroty

Cenu poroty, která se uděluje školám za trvalou, cílevědomou a výbornou práci, získala v letošním roce za Českou republiku ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov, která představila bohatou a zajímavou kolekci prostorových i plošných prací. Cenu poroty pro zahraniční školu porota udělila Photostudiu MIG při Municipal Palace for Children and Youth Creativity Doněck z Ukrajiny za bezkonkurenční fotografickou kolekci. Dlužno dodat, že obě zmíněné školy obesílají pravidelně výstavu výbornými pracemi řadu let a jsou také za ně oceňovány.

Závěrem

Na závěr bychom velmi rádi poděkovali všem dětem, které vytvořily tak ohromné množství prací a vložily do nich svou fantazii i dovednost. Nebylo možné ocenit práce všechny, ale věříme, že důležitější než samotné ocenění je radost z tvoření. Rádi bychom poděkovali všem pedagogům, kteří s dětmi pracovali, rozvíjeli jejich výtvarné cítění, učili je novým výtvarným technikám, pomáhali jim i organizačně, aby jejich práce dorazily včas a v pořádku do Památníku Lidice a mohly být posouzeny porotou v ohromné konkurenci letošního ročníku.

Mezinárodní porota měla ze strany pracovníků Památníku Lidice vynikající podmínky a všichni její členové by rádi vyjádřili své poděkování. Nejen díky jejich pracovnímu nasazení, obětavosti a skvělé spolupráci, ale nepochybně také díky novému počítačovému programu, který zjednodušil a urychlil registraci jednotlivých výtvarných prací, mohla práce poroty probíhat naprosto hladce, a porotci měli možnost soustředit se jen na výběr, hodnocení a oceňování prací. Dostatek prostoru měli členové poroty i na výměnu zkušeností a názorů, které jsou každým rokem obohacovány nově přizvanými členy poroty z domova i ze zahraničí.

Novým zajímavým a obohacujícím prvkem letošních kol poroty byla možnost návštěv, při kterých mohli hosté po krátkou dobu přihlížet práci poroty a systému hodnocení prací. Možnost zúčastnit se poroty tak využilo několik pedagogů jiných škol, ředitel Odboru Muzeí a galerií MK ČR Mgr. Pavel Hlubuček a zástupci sponzorů i partnerů soutěže. O práci mezinárodní poroty letos projevila zájem i média a v rozhovorech s porotci pro ČT 1 i Český rozhlas na soutěž upozornila a přiblížila veřejnosti nelehkou práci poroty v rekordním ročníku.

Josef Zedník, předseda poroty 42. ročníku MDVV Lidice

Zuzana Vlčková, člen poroty 42. ročníku MDVV Lidice

Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice

Portréty porotců i fotografie z poroty: © Martin Homola

Fotografie z 1. i 2. kola poroty


Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2021, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus