MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 45 » Předávání cen

Předávání cen

Předávání cen českým a slovenským dětem

Medaile nejlepším 76 oceněným dětem z českých škol byly předány při slavnostní vernisáži na zahradě Lidické galerie 1. června 2017. Zároveň byla předána medaile individuální účastnici Xénii Volčkové z Prešova Slovensko a 3 medailistkám z Logoyskoi detskoi shkoly isskustv z Běloruska.

Ve stejný den byly předány křišťálové palety za nejvyšší ceny ročníku - Cena poroty MDVV 2017 pro ČR byla předána 3 medailistům a ředitelce Martině Funtánové a Evě Bartošové, výtvarné pedagožce  ze Základní umělecké školy Nové Město pod Smrkem, Cenu poroty MDVV 2017 pro  ahraničí si převzali 2 medailisté a Olga Tishina, pedagožka školy a Vsevolod Romankov, výtvarný pedagog školy - GBOU School No. 1955 Moskva, Rusko.

Další diplomy a ceny pro oceněné děti z českých organzací byly předány zástupcům škol v den vernisáže (pokud se vernisážezúčastnili), ostatní zásilky pro české školy byly odeslány 19. 6. 2017 poštou. Ve stejný den byly odeslány i děkovné dopisy neoceněným českým školám. Prosíme všechny školy, které získaly ocenění, aby zajistitly brzké předání diplomů oceněným dětem a následně zaslali kuráítorce fotografie z těchto akcí.

Ocenění pro pozvané slovenské děti byly předány 14. 6. 2017 na zastupitelském úřadu ČR Bratislava, ostatní diplomy a dopisy byly zaslány poštou.

Předávání cen v zahraničí

Ocenění pro oceněné děti v zahraničí, včetně děkovných dopisů neoceněným školám, budou předány Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Praze, které zajistí jejich zaslání na ZÚ ČR v jednotlivých zemích - do bližších destinací pravidelnými odvozy služebními auty (srpen, září 2016), do vzdálenějších zemí letadly - dle plánu diplomatických karg (září - prosinec 2017).

Následná forma předání cen v jednotlivých zemích záleží na zvyklostech a možnostech zastupitelských úřadů ČR (případně Českých center) - ve většině případů je pro oceněné děti na velvyslanectví připraven slavnostní program s občerstvením a kulturním vystoupením, při kterém velvyslanec ČR oceněným předává ceny dětem osobně. V jiných případech může velvyslanec či zástupce ZÚ ČR v zahraničí navštívit oceněné školy osobně. Při větších vzdálenostech mezi hlavními městy a oceněnými školami volí ZÚ formu zaslání ocenění poštou.

Pokud Vás zajímá, kdy bude zorganizováno předávání cen, můžete kontaktovat e-mailem zastupitelský úřad ČR ve Vaší zemi (nejdříve od září 2017).

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2023, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus