MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 48

Ročník 48

Pravidla pro 48. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2020 (MDVV)

S přihlédnutím k platnému statutu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ze dne 16. 10. 2019 a jeho ustanovením k pořádání této výstavy, vydává vyhlašovatel k zabezpečení a docílení obsahového zaměření statutu, jako základního dokumentu k organizaci a zabezpečení předmětného projektu, níže uvedená pravidla:

 1. Termín vyhlášení 48. ročníku MDVV Lidice 2020: během slavnostní vernisáže předchozího ročníku, tedy 28. 5. 2019.
 2. Termín uzávěrky přijímání prací: 14. 2. 2020! Práce zasílané poštou musí mít datum poštovního razítka nejpozději 14. 2020, ale fyzicky musí být doručeny do Lidic nejpozději do 1. 3. 2020. Soutěžící se musí při odesílání ujistit, že pošta je schopna do tohoto data zásilku do Lidic doručit. Po domluvě je možné práce doručit do Lidické galerie osobně, a to do 14. 2. 2020.
 3. Vyhlašovatel je oprávněn za níže uvedených podmínek uhradit zahraničním vítězům s doprovodem oceněným Cenou poroty MDVV 2020 pro zahraničí cestovné na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 48. ročníku MDVV Lidice 2020 v Lidické galerii takto:
  • úhrada nákladů d 500 km: vlakem, autobusem, autem nebo hromadnou dopravou,
  • úhrada nákladů nad 500 km: vlakem, autbusem, autem, hromadnou dopravou nebo letecky z nejbližšího mezinárodního letiště vůči místu bydliště vítěze do Prahy a zpět.

Českým medailistům s doprovodem pozvaným na vernisáž výstavy s předáním ocenění, kteří jsou ze vzdálených míst ČR, je poskytováno ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu.

Oceněným českým i zahraničním vybraným vítězům s doprovodem, kteří jsou oceněni Cenou poroty pro ČR a zahraničí, je během jejich pobytu poskytnuto ubytování v Lidické galerii, stravné a vstupy do kulturních památek zdarma.

Českým i zahraničním členům poroty je během práce v obou kolech poroty poskytnuto ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu, zahraničním porotcům je hrazeno stravné a všem je zajištěn drobný kulturní program.

 1. Termín zasedání odborné poroty: 1. kolo 12. - 14. března 2020 a 2. kolo 19. - 21. března 2020.
 2. Termín oznámení výsledků 48. ročníku MDVV 2020 na webových stránkách výstavy www.mdvv-lidice.cz: nejpozději 10. 5. 2020.
 3. Termín vernisáže s předáváním ocenění medailistům z ČR a oceněným Cenou poroty pro ČR i zahraničí: 28. 5. 2020.
 4. Termín konání hlavní expozice v Lidické galerii a v Národním technickém muzeu: 29. 5.– 29. 11. 2020.
 5. Termín deinstalace 4 MDVV Lidice 2020: 30. 11. - 2. 12. 2020.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 26. 11. 2019.

 

V Lidicích dne 26. 11. 2019
Mgr. Martina Lehmannová, ředitelka Památníku Lidice

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2023, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus