MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 48 » Pozvání k účasti

Pozvání dětí k účasti na 48. ročníku MDVV Lidice 2020

Formuláře pro školy

Přihláška a seznam zasílaných prací:
DOC | PDF

Štítek pro označení prací:
DOC | PDF

Registrační formulář Film/Animace

DOC | PDF

Formuláře pro jednotlivce

Přihláška a seznam zasílaných prací:
DOC | PDF

Štítek pro označení prací:

DOC | PDF

Registrační formulář Film/Animace

DOC | PDF

Ke stažení

Pozvání dětí k účasti ve 48. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2020

Děkujeme za úvodní obrázek Výzvy 48. ročníku, který je prací Emy Pršalové ze ZUŠ Praha 5.

Téma

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Zdravé rostliny jsou významné pro veškerý život na Zemi, pro fungovaní ekosystémů a pro bezpečnost potravin. Škůdci a nemoci poškozují plodiny, snižují dostupnost potravin a zvyšují náklady na jejich výrobu. Zdravé rostliny pomáhají udržovat zdravé životní prostředí, lesy a biodiverzitu, překonávat klimatické změny, a podporují boj proti hladomorům, bídě a podvýživě. Rostliny, ať už malé či velké, patří do krajiny, a stejně tak krajina patří od pradávna k člověku. Pro 48. ročník MDVV Lidice bylo vybráno téma:

Krajina

Podtémata:

 • Život rostlin a stromů
 • Bohatost, formy krajiny
 • Krajina a domov
 • Krajina dotčená činností člověka
 • Atmosféra krajiny - její nálada, vůně, zvuky
 • Architektura a krajina
 • Zvířata v krajině
 • Horizonty

Typy výtvarných technik

 • kresba, malba
 • grafika
 • kombinovaná technika
 • fotografie
 • filmy/animace
 • výtvarné objekty (keramika, kov, dřevo, sklo, textil, papír)

Do výstavy nejsou přijímány fotodokumentace výtvarných akcí ani projekty a výtvarné řady prací vyžadující společnou instalaci.

Podmínky účasti

Výstavy se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let; jednotlivci i děti ze škol a výtvarných kroužků. Handicapovaní účastníci se mohou registrovat bez věkového omezení.

 • Maximální formát plošné práce - 70 × 50 cm.
 • Maximální formát prostorové práce - 100 × 70 x 40 cm, váha max. 10 kg.
 • Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora ve stejné výtvarné technice; v různých technikách je možno přihlásit i více prací.
 • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, musejí být zafixovány.
 • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
 • Filmy/animace – max. délka 3 minuty.

!Žádáme pedagogy o pečlivý předvýběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího souboru školy.
Přihláška a označení výtvarných prací!

Přihláška a označení výtvarných prací

Přihlášku i štítek vyplňte ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENY a LATINKOU (nejlépe na PC). Práce s nečitelnými či neúplně vyplněnými údaji budou vyřazeny.

1. Přihláška do soutěže

Pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku.

2. Označení výtvarných prací (mimo kategorie film/animace)

Pro označení soutěžních prací použijte přiložený ŠTÍTEK (ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku). Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (keramické aj. objekty označujte přímo na objekt):

 • Jméno a příjmení dítěte (uvádějte v pořadí 1. jméno, 2. příjmení)
 • Věk, rok narození a pohlaví dítěte
 • Název díla
 • Technika, jakou bylo dílo vytvořeno
 • Název a přesná adresa školy či organizace, která práce posílá (IČO organizace, název školy, ulice, PSČ, město). Na tuto adresu budou později zaslány informace o ocenění.
 • E-mailové spojení na organizaci, pro korespondenci v souvislosti s výstavou uvádějte webové stránky školy, funkční e-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů, kteří práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.
 • Pokud dítě soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk, pohlaví a domácí adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).

3. Označení a parametry filmů/animací

Filmy do soutěže přijímáme jako samostatně vytvořené výtvarné dílo jednotlivcem pod vedením pedagoga, nebo i s přímou pomocí pedagoga, dále ve spolupráci skupiny i více žáků. Od jednoho autora lze přihlásit maximálně dva filmy. Pro účast v této technice platí stejná pravidla jako pro jiné soutěžní příspěvky (věk dítěte, uzávěrka, téma ročníku aj.)

Filmové techniky
 • Animovaný film, technika stop motion - kreslená, plošková animace předmětů, loutková animace atd., technika počítačová - 2D a 3D animace
 • Dokument, hrané snímky, experimentální snímky, videoklipy, jiné audiovizuální dílo – například kombinované s převažujícími prvky animace, videoart, videokoláž atd.
Technické parametry filmu
 • kontejner: MP4 nebo mov
 • formát: MPEG-4, H264
 • rozlišení: FullHD 1080p (1920x1080), nebo HDready - 720p (1280x720)
 • audio bitrate: 128 kbps
 • stopáž: max 3 min
 • Film opatřete krátkým úvodem (5 vteřin) v černém poli s názvem. Závěr vytvořte stejným způsobem - titulek (5 vteřin) v černém poli, kam uvedete jméno autora, vaší školy popř. logo školy.
 • Film bude v případě mluveného slova, či textových polí, otitulkován – titulky vždy v anglickém jazyce, tento požadavek platí pro všechny filmy (tj. i pro české a slovenské školy).
 • Film musí být opatřen audio stopou, která je v souladu s autorským právem.
Postup

1.   Vytvořte film dle uvedených technických parametrů.
2.   Tuto verzi uložte na svém kanálu Youtube (pokud ho nemáte, vytvořte si ho).
3.   Nahrajte příspěvek (i v případě mírně snížené kvality) na svůj kanál Youtube s tímto označením: jméno, věk, název filmu, název a adresa školy, pedagog (v případě přímé pomoci učitele), krátká anotace (popis filmu).
4.   Registrace filmu do soutěže: Pro označení využijte Registrační formulář pro Film/Animace (ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku) a zašlete na children@lidice-memorial.cz. V předmětu emailu nezapomeňte uvést REGISTRACE FILM + 48. MDVV Lidice 2020 a název školy nebo jméno jednotlivce. Beze slova FILM v předmětu mailu nebude registrace kompletní. V registračním formuláři uveďte link filmu na Youtube. Registrace filmu je možná pouze emailem, neposílejte ji poštou!
5.   V případě ocenění vašeho příspěvku budete požádáni o zaslání plné kvalitní verze.

Upozornění

V případě, že zaslaný film nebude v souladu s výše uvedenými pravidly a požadavky, příspěvek bude ze soutěže vyřazen. Soutěžní příspěvky budou do soutěže přijaty pouze formou on-line přihlášky s odkazem na kanál Youtube. Příspěvky zaslané jiným způsobem (DVD, USB aj.) nebudou do soutěže přijaty.

Harmonogram výstavy

 • 14. února 2020
  uzávěrka přihlášek a současně poslední možné datum na poštovním razítku zásilky výtvarných prací odeslaných do Lidic. 
 • 12. - 14. března a 19. - 21. března 2020
  zasedání mezinárodní poroty (2 kola)
 • Začátek května 2020
  zveřejnění výsledků soutěže na www.mdvv-lidice.cz
 • 28. května 2020
  slavnostní vernisáž v Lidické galerii
 • 29. května – 29. listopadu 2020
  výstava oceněných prací v Lidické galerii
 • Červen 2020
  zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a dětem z České a Slovenské republiky

Po skončení výstavy jsou z oceněných prací vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst v České republice i zahraničí.

Ocenění

 • Cena poroty pro zahraničí
 • Cena poroty pro Českou republiku
 • Medaile Lidická růže – individuální
 • Medaile pro školu za kolekci prací
 • Medaile za kolektivní práci dětí
 • Čestná uznání

Práce zasílejte na adresu:

48. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2020
Památník Lidice, Lidická galerie
Tokajická 152
273 54 Lidice

Pokud chcete využít organizovaný svoz prostorových exponátů, sledujte v průběhu února 2020 webové stránky soutěže.
Registraci došlých prací si můžete ověřit na těchto webových stránkách v průběhu února a března 2020.

Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.

Kontakty

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus