MDVV Lidice


Téma

Mezinárodní organizace UNESCO vyhlásila desetiletí 2018-2028 Mezinárodní dekádou vody pro trvale udržitelný rozvoj, a proto jsme se rozhodli zvolit jako hlavní téma 46. ročníku soutěže:

VODA (nad zlato)

  • Bez vody se nedá žít
  • Voda jako živel a jeho různé podoby
  • Voda v přírodě, ve městě i doma
  • Život ve vodě
  • Vodní doprava a hospodářství
  • Voda nás léčí i baví
  • Lidé od vody
  • Voda v pohádkách a mytologii