MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 44 » Pozvání k účasti

Pozvání dětí k účasti na 44. ročníku MDVV Lidice 2016

Pozvání dětí k účasti ve 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2016

Výzva - text:
DOC | PDF

Vážení pedagogové, milé děti,
přijměte naše pozvání k účasti ve 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2016, která byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Tato výstava získala během své historie mezinárodní věhlas a stala se jednou z největších a nejstarších výstav dětské tvorby v Evropě i ve světě, neboť do ní v posledních letech přichází přes 25 000 prací z více než 70 zemí celého světa.

Doufáme, že Vás letošní téma bude inspirovat.

Těšíme se na Vaše práce.

Mgr. Ivona Kasalická, kurátorka MDVV Lidice

Pořadatelé

Památník Lidice pod záštitami

 • Ministerstva kultury České republiky
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Ministerstva zahraničních věcí České republiky
 • České komise pro UNESCO
 • Českých center

Téma

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) si v roce 2016 připomíná 70. výročí svého vzniku. Jednou z jejích nejvýznamnějších priorit je rozvoj vzdělanosti, přístup každého člověka ke kvalitnímu vzdělání jakožto základní lidské právo a podmínka lidského rozvoje. U příležitosti tohoto výročí je 44. ročník MDVV Lidice 2015 zasvěcen tématu:

ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ!

 • už půjdu do školy – jaké to tam bude?
 • moje cesta do školy a co nosím v aktovce
 • moje škola, naše třída, lavice, kabinety a sbírky, laboratoř, atelier, tělocvična, školní hřiště…
 • co a jak se učíme, můj oblíbený předmět
 • lidé a škola – spolužáci, učitelský sbor, kuchařky, školníci i paní uklízečka
 • ze života školy - školní výlety a exkurze, škola v přírodě, školní představení, slavnosti, přestávky
 • škola dříve a nyní – jak se učili naši předkové?
 • jak by vypadala moje škola snů

Pro starší děti:

 • pedagog Jan Amos Komenský (1592-1670) - učitel národů
 • jak si představuji vysokou školu – věda
 • co mi vzdělání umožní, čeho díky němu mohu dosáhnout

Typy výtvarných technik

 • kresba, malba
 • grafika
 • fotografie
 • keramika
 • kombinovaná technika (kov, keramika, dřevo, sklo, textil, papír)

Do výstavy nejsou přijímány filmy, videa, fotodokumentace výtvarných akcí ani projekty a výtvarné řady prací vyžadující společnou instalaci.

Podmínky účasti

 • Výstavy se mohou zúčastnit pouze děti ve věku od 4 - 16 let.
 • Maximální formát plošné práce je 70 x 50 cm.
 • Maximální formát prostorové práce – 120 x 120 cm, váha max. 10 kg.
 • Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora jedné výtvarné techniky (malba, fotografie, keramika, kombinovaná technika), jeden autor však může zaslat práce různých technik.
 • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
 • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, či zašpinění jiných děl při společné manipulaci, zafixujte (pastel aj.).
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
 • Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené téma ročníku. Práce větších rozměrů, práce paspartované, podlepené barevnými aj. papíru, či práce nedostatečně označené budou vyřazeny.
 • Maximální váha 1 zásilky se soutěžními pracemi nesmí přesáhnout 10 kg.

Žádáme pedagogy o pečlivý předvýběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího souboru školy.

Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.

Přihláška a označení výtvarných prací

1. Přihláška do soutěže

Pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení výše, v rámečku na pravé straně této stránky. Vyplněnou přihlášku a jmenný seznam účastníků přiložte k zasílaným pracem a zároveň zašlete na: kasalicka@lidice-memorial.cz do 29. 2. 2016 ve formě přílohy ve formátu DOC – v předmětu e-mailu a názvu dokumentu uveďte 44. MDVV Lidice 2016 + název školy a město (např. přihláška 44. MDVV Lidice 2016 – ZUŠ Protějov / jednotlivec Přihláška 44. MDVV Lidice 2016 – Jana Nováková, Praha 3).

2. Označení výtvarných prací

Pro označení soutěžních prací použijte přiložený ŠTÍTEK (ke stažení v rámečku v pravém rohu této stránky). Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (keramické aj. objekty označujte přímo na objekt):

 • Jméno a příjmení dítěte (uvádějte v pořadí 1. jméno, 2. příjmení)
 • Věk, rok narození a pohlaví dítěte
 • Název a přesnou adresu školy či organizace, která práce posílá (název školy, ulice, číslo PSČ, město) Na tuto adresu budou později zaslány informace o ocenění.
 • E-mailové spojení na organizaci pro korespondenci v souvislosti s výstavou uvádějte webové stránky školy, funční e-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů, kteří práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.
 • Pokud dítě soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk, pohlaví a domácí adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).

3.  Štítek vyplňte ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENY a LATINKOU (nejlépe na PC). Práce s nečitelnými či neúplně vyplněnými štítky budou vyřazeny.

Harmonogram výstavy

 • 29. 2. 2016 - uzávěrka 44. ročníku
 • 24. – 26. 3. 2016 - 1. kolo zasedání odborné poroty
 • 31. 3. – 2. 4. 2016 - 2. kolo zasedání odborné poroty
 • 10. 5. 2016 - zveřejnění výsledků výstavy na www.mdvv-lidice.cz
 • 31. 5. 2016 vernisáž - slavnostní zahájení výstavy s předáním cen medailistům z ČR a vybranému zahraničnímu účastníku
 • 31. 5. - 30. 11. 2016 - výstava všech oceněných prací v Lidické galerii
 • červen 2016 - zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a dětem v České a Slovenské republice, poděkování neoceněným školám v ČR a SR
 • září – prosinec 2016 - zaslání ocenění, katalogů a pozvání k účasti zahraničním účastníkům formou karga MZV ČR českým ambasádám v zahraničí, které zajišťují předání oceněn (osobní předání či zaslání poštou).

Po skončení výstavy jsou z oceněných prací vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst v České republice i zahraničí.

Ocenění

 • Cena poroty pro zahraničí
 • Cena poroty pro Českou republiku
 • Medaile Lidická růže - individuální
 • Medaile pro školu za kolekci prací
 • Medaile za kolektivní práci dětí
 • Čestná uznání

Práce zasílejte na adresu:

44. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2016
Památník Lidice, Lidická galerie
Tokajická 152
273 54 Lidice

UZÁVĚRKA 44. ROČNÍKU: 29. únor 2016.

Poštovní razítko na zásilce nesmí být pozdějšího data než 29. 2. 2016.

Do stejného data a po domluvě je možné práce přivézt do Lidické galerie osobně.

Registraci došlých prací si můžete od února 2016 ověřit na: www.mdvv-lidice.cz/aktualni/registrovane/.

Pokud se chcete zúčastnit svozu prostorových exponátů, sledujte v únoru 2016 webové stránky soutěže.

Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice

E-mail: info@mdvv-lidice.cz, web: www.mdvv-lidice.cz, tel. 312 253 702; 736 642 318

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus