MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 47 » Pozvání k účasti

Pozvání dětí k účasti na 47. ročníku MDVV Lidice 2019

Formuláře pro školy

Přihláška a seznam zasílaných prací:
DOC | PDF

Štítek pro označení prací:
DOC | PDF

Registrační formulář Film/Animace

DOC | PDF

Formuláře pro jednotlivce

Přihláška a seznam zasílaných prací:
DOC | PDF

Štítek pro označení prací:

DOC | PDF

Registrační formulář Film/Animace

DOC | PDF

Ke stažení

Pozvání dětí k účasti ve 47. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2019

Milé děti, vážení pedagogové,

přijměte naše pozvání k účasti ve 47. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2019. Výstava byla založena v roce 1967 k uctění památky dětí z české obce Lidice zavražděných v roce 1942 německými nacisty a všech dalších dětských obětí válek. Tato výstava získala během své historie mezinárodní věhlas a stala se jednou z největších a nejstarších výstav dětské tvorby v Evropě i ve světě. V posledních letech do ní přichází přes 25 000 prací z více než 80 zemí celého světa.

Doufáme, že Vás letošní téma bude inspirovat a těšíme se na Vaše práce.

Děkujeme za úvodní obrázek Výzvy 47. ročníku, který je prací Daniela Hendrycha ze ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice. V tištěné verzi výzvy bohužel došlo k chybnému uvedení jiného autora. Platné je autorství právě D. Hendrycha.

Pořadatelé

Památník Lidice pod záštitami

 • Ministerstva kultury České republiky
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Ministerstva zahraničních věcí České republiky
 • České komise pro UNESCO
 • Českých center

Téma

V roce 2019 uplyne 150 let od chvíle, kdy světlo světa spatřila Mendělejevova periodická soustava prvků, jeden z pilířů moderní chemie. Ve spolupráci s UNESCO proto bylo pro 47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice vybráno téma, které se našimi životy prolíná a provází nás doslova na každém kroku: od materiálu podrážek bot, přes asfalt silnic až po krásu ohňostrojů:

CHEMIE

Podtémata:

 • Význam ohně pro lidstvo

 • Alchymie a alchymisté

 • Atom, molekula, sloučenina

 • Slavné objevy (zpracování kovů, benzín…)

 • Chemie ve všedním životě (obaly, kosmetika, léky…)

 • Barvy kolem nás

Typy výtvarných technik

 • kresba, malba
 • grafika
 • kombinovaná technika
 • fotografie
 • filmy/animace
 • výtvarné objekty (keramika, kov, dřevo, sklo, textil, papír)

Do výstavy nejsou přijímány fotodokumentace výtvarných akcí ani projekty a výtvarné řady prací vyžadující společnou instalaci.

Podmínky účasti

 • Výstavy se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let; jednotlivci i děti ze škol a výtvarných kroužků. Handicapovaní účastníci se mohou registrovat bez věkového omezení.

 • Maximální formát plošné práce - 70 × 50 cm.
 • Maximální formát prostorové práce - 100 × 70 x 40 cm, váha max. 10 kg.
 • Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora ve stejné výtvarné technice; v různých technikách je možno přihlásit i více prací.
 • Počet prací zaslaných z institucí je omezen následovně:
  na 25% z počtu žáků výtvarného oboru. Tedy, pokud obor celkem navštěvuje např. 100 žáků, může škola přihlásit do soutěže 25 prací.
 • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, musejí být zafixovány.
 • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
 • Filmy/animace – max. délka 3 minuty.

Žádáme pedagogy o pečlivý předvýběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího souboru školy.

Přihláška a označení výtvarných prací

Přihlášku i štítek vyplňte ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENY a LATINKOU (nejlépe na PC). Práce s nečitelnými či neúplně vyplněnými údaji budou vyřazeny.

1. Přihláška do soutěže

Pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku.

2. Označení výtvarných prací (mimo kategorie film/animace)

Pro označení soutěžních prací použijte přiložený ŠTÍTEK (ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku). Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (keramické aj. objekty označujte přímo na objekt):

 • Jméno a příjmení dítěte (uvádějte v pořadí 1. jméno, 2. příjmení)
 • Věk, rok narození a pohlaví dítěte
 • Název díla
 • Techniku, jakou bylo dílo vytvořeno
 • Název a přesnou adresu školy či organizace, která práce posílá (IČO organizace, název školy, ulice, PSČ, město). Na tuto adresu budou později zaslány informace o ocenění.
 • E-mailové spojení na organizaci, pro korespondenci v souvislosti s výstavou uvádějte webové stránky školy, funkční e-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů, kteří práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.
 • Pokud dítě soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk, pohlaví a domácí adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).

3. Označení a parametry Filmů/animací

Filmy do soutěže přijímáme jako samostatně vytvořené výtvarné dílo – jednotlivcem, pod vedením pedagoga, nebo i s přímou pomocí pedagoga, dále ve spolupráci skupiny i více žáků. Od jednoho autora lze přihlásit maximálně dva filmy. Pro účast v této technice platí stejná pravidla jako pro jiné soutěžní příspěvky (věk dítěte, uzávěrka, téma ročníku aj.)

Filmové techniky
 • Animovaný film, technika stop motion - kreslená, plošková animace předmětů, loutková animace atd., technika počítačová - 2 D a 3 D animace
 • Dokument, hrané snímky, experimentální snímky, videoklipy,  jiné audiovizuální dílo – například kombinované s převažujícími prvky animace, videoart, videokoláž atd.
Technické parametry filmu
 • kontejner: MP4 nebo mov
 • formát: MPEG-4, H264
 • rozlišení: FullHd 1080p (1920x1080), nebo Hdready - 720p (1280x720)
 • audio bitrate: 128 kbps
 • stopáž: max 3 min
 • Film opatřete krátkým úvodem (5 vteřin) v černém poli s názvem. Závěr pojednejte stejným způsobem - titulek (5 vteřin) v černém, kde uvedete jméno autora, Vaší školy popř. logo školy.
 • Film bude v případě mluveného slova, či textových polí, otitulkován – titulky vždy v anglickém jazyce, tento požadavek platí pro všechny filmy (tj. i pro české a slovenské školy).
 • Film musí být opatřen audio stopou, která je v souladu s autorským právem.
Postup
 1. Vytvoř film dle uvedených technických parametrů.
 2. Tuto verzi ulož na svém kanálu Youtube (pokud ho nemáš, vytvoř si ho).
 3. Nahraj příspěvek (i v případě mírně snížené kvality) na svůj kanál Youtube s tímto označením: jméno, věk, název filmu, název a adresa školy, pedagog (v případě přímé pomoci učitele), krátká anotace (popis filmu).
 4. Registrace filmu do soutěže: Pro označení využijte Registrační formulář pro Film/Animace (ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku) a zašlete na children@lidice-memorial.cz. V předmětu mailu nezapomeňte uvést REGISTRACE FILM + 47. MDVV Lidice 2019 a název školy nebo jméno jednotlivce. Beze slova FILM v předmětu mailu nebude registrace kompletní. V registračním formuláři uveďte link filmu na Youtube. Registrace filmu je možná pouze mailem, neposílejte ji poštou!
 5. V případě ocenění tvého příspěvku budeš požádán o zaslání plné kvalitní verze.
Upozornění

V případě, že zaslaný film nebude v souladu s výše uvedenými pravidly a požadavky, příspěvek bude ze soutěže vyřazen. Soutěžní příspěvky buodu do soutěže přijaty pouze formou on-line přihlášky s odkazem na kanál Youtube. Příspěvky zaslané jiným způsobem (DVD, USB aj.) nebudou do soutěže přijaty.

Harmonogram výstavy

 • 15. 2. 2019
  uzávěrka přihlášek a současně poslední možné datum na poštovním razítku zásilky výtvarných prací odeslaných do Lidic. Zásilky musí být doručeny do 1. 3. 2019
 •  14. - 16. března a 21. - 23. března 2019
  zasedání mezinárodní poroty (2 kola)
 •  začátek května 2019
  zveřejnění výsledků soutěže na www.mdvv-lidice.cz
 •  28. května 2019
  slavnostní vernisáž v Lidické galerii a v Národním technickém muzeu
 •  29. 5. - 24. 11. 2019
  výstava oceněných prací v Lidické galerii a v Národním technickém muzeu
 •  červen 2019
  zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a dětem z České a Slovenské republiky

Po skončení výstavy jsou z oceněných prací vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst v České republice i zahraničí.

Ocenění

 • Cena poroty pro zahraničí
 • Cena poroty pro Českou republiku
 • Medaile Lidická růže – individuální
 • Medaile pro školu za kolekci prací
 • Medaile za kolektivní práci dětí
 • Čestná uznání

Práce zasílejte na adresu:

47. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2019

Památník Lidice, Lidická galerie

Tokajická 152

273 54 Lidice

Pokud chcete využít organizovaný svoz prostorových exponátů, sledujte v únoru 2019 webové stránky soutěže.

Registraci došlých prací si můžete ověřit na těchto webových stránkách v průběhu února a března 2019.

Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.

Kontakty

Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2022, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus